Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ไซรัปจากน้ำมะนาวควายช่วยลดอาการปวดศีรษะไมเกรน

การศึกษาแบบ Double blind randomized placebo-controlled clinical trial ในผู้ป่วยไมเกรน จำนวน 90 คน แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกให้รับประทานไซรัปจากน้ำมะนาวควาย (Citrus medica L.) 15 มล. กลุ่มที่สองได้รับยาหลอกไซรัป และกลุ่มที่ 3 ให้รับประทานยารักษาไมเกรนโพรพราโนลอล (propranolol) ขนาด 20 มก. โดยรับประทานวันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ แล้วทำการประเมินความถี่ ระยะเวลา และระดับความปวดในผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่ได้รับไซรัปจากน้ำมะนาวควายสามารถลดระดับความปวดและระยะเวลาของอาการปวดศีรษะไมเกรนได้ดีกว่ากลุ่มที่รับประทานยาหลอก และให้ผลเทียบเท่ากับการรับประทานยาโพรพราโนลอล อย่างไรก็ตามไซรัปจากน้ำมะนาวควายไม่มีผลลดความถี่ของอาการปวดเมื่อเทียบกับยาหลอก และไม่พบรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการรับประทาน การศึกษานี้จึงชี้ให้เห็นว่าไซรัปจากน้ำมะนาวควายประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดศรีษะไมเกรนได้

J Ethnopharmacol 2016;179:170-6

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

143

การศึกษาฤทธิ์แก้ปวดของขมิ้นอ้อย
การศึกษาฤทธิ์แก้ปวดของขมิ้นอ้อย การสกัดแยกขมิ้นอ้อย พบว่าได้สาร curcumenol ซึ่งมีฤทธิ์แก้ปวด เมื่อทดสอบในการทดลองหลายอัน และพบว่ามีฤทธิ์ดีกว่ายาแก้ปวดแอสไพริน และไดไพโรนในบางการทดลอง และฤทธิ์นี้ไม่ได้ผ่าน opioid receptor Phytomedicine 2002;9:427-32 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1000

ฤทธิ์ปกป้องตับของน้ำลูกยอ
ฤทธิ์ปกป้องตับของน้ำลูกยอการศึกษาฤทธิ์ปกป้องความเป็นพิษต่อตับจากการดื่มสุราเป็นระยะเวลานานของน้ำลูกยอ โดยแบ่งหนูเม้าส์ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ป้อนด้วยน้ำเปล่า กลุ่มที่ 2 ป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ร่วมกับน้ำเปล่า กลุ่มที่ 3 - 5 ป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ร่วมกับน้ำลูกยอขนาด 5, 10 และ 15 มล./กก. น้ำหนักตัว ตามลำดับ ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าน้ำลูกยอช่วยลดระดับเอ็นไซม์ aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase ลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด และไขมันสะสมในตับ และเพิ่มกา...

209

ผลของอาหารเสริมจากชาเขียวต่อความไวของอินซูลินในหนู
ผลของอาหารเสริมจากชาเขียวต่อความไวของอินซูลินในหนู Sprague-Dawley การทดลองนี้เป็นการศึกษาผลของชาเขียวต่อความทนต่อกลูโคส์ (glucose tolerance) และความไวของอินซูลิน (insulin sensitivity) ในหนู การทดลองที่ 1 ใช้หนู Sprague-Dawley เพศผู้น้ำหนัก 200-250 กรัม ในกลุ่มควบคุมจะได้รับอาหารมาตรฐานและน้ำกลั่น Deionized ในขณะที่กลุ่มทดลองจะได้รับอาหารมาตรฐานและชาเขียวแทน (ผงชาเขียวที่ทำให้แห้งด้วยความเย็น 0.5 กรัม ละลายในน้ำกลั่น Deionized 100 มิลลิลิตร) หลังจากนั้น 12 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มทดลองมีระดับข...

371

ฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนและลดการอักเสบของพริกหาง
ฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนและลดการอักเสบของพริกหางการทดสอบฤทธิ์ต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนของสารสกัด 96% เอทานอลจากเมล็ดของพริกหาง พบว่าความเข้มข้น 10 และ 30 มคก./มล. จะมีฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง 3 ชนิดที่ขึ้นอยู่กับฮอร์โมน คือ LNCaP (ต่อมลูกหมาก) และ MCF-7 (เต้านม) และเซลล์มะเร็ง PrEC (ต่อมลูกหมาก) ได้ แต่ไม่มีผลต่อเซลล์มะเร็ง MDA (เต้านม) สารสกัดเดียวกันนี้ที่ความเข้มข้น 10 มคก./มล. มีผลลดการสร้าง DNA ในเซลล์ LNCaP และในเซลล์ MCF-7 ที่ถูกกระตุ้นด้วย β-estradiol แต่ไม่มีผลต่อเซลล...

1567

การศึกษาทางคลินิกผลของแบล็คเคอร์แรนต์ต่อสภาวะอารมณ์และคลื่นสมอง
การศึกษาทางคลินิกผลของแบล็คเคอร์แรนต์ต่อสภาวะอารมณ์และคลื่นสมองการศึกษาทางคลินิก (randomized, double-blind and placebo controlled crossover) ในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 9 คน ทั้งเพศหญิงและชาย อายุเฉลี่ย 23 ปี โดยให้ดื่มน้ำคั้นแบล็คเคอร์แรนต์ (Ribes nigrum L.; blackcurrant) ที่อุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) และสารประกอบโพลีฟีนอล (polyphenols) 500 มก. เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและวิตามินซี หลังจากนั้นสลับการทดสอบ โดยมีระยะพัก (washout period) อย่างน้อย 5 วัน...

100

คุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสของสมุนไพรบางชนิด
คุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสของสมุนไพรบางชนิด เอนไซม์แซนทีนออกซิเดส (xanthine oxidase) ทำหน้าที่เร่งปฏิกริยาออกซิเดชั่นเพื่อเปลี่ยนสารไฮโปรแซนทีน (hypoxanthine) เป็นแซนทีน (xanthine) และกรดยูริก (uric acid) กรดยูริกเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเก๊าต์ จากการสำรวจยาสมุนไพรที่มีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส พบว่าสารสกัดเมทานอลจากยอดอ่อนอบเชยจีน (Cinnamomum cassia Blume) และสารสกัดเมทานอลจากดอกเก๊กฮวย (Chrysanthemum indicum L.) ให้ผลย...

1625

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวสีดำ
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวสีดำการวิเคราะห์สารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในข้าวสีดำ (Oryza sativa L.; purple black rice) โดยแยกสารสกัดหยาบของข้าวสีดำและสกัดแยกบริสุทธิ์ด้วย silica gel thin layer chromatography วิเคราะห์สาร anthocyanin ด้วยเทคนิค ultraviolet visible spectroscopy, infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy และ high-performance liquid chromatography ทดสอบความสามารถในการจับกับอนุมูลอิสระและความสามารถในการเป็นสารรีด...

200

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดวัณโรคของหางนกยูงไทย
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดวัณโรคของหางนกยูงไทยเมื่อนำสารสกัดของหางนกยูงไทยด้วยไดคลอโรมีเทน มาแยกจนได้สารออก ฤทธิ์คือ furanoditerpenoid,6beta-benzoyl-7beta-hydroxyvouacapen-5alpha-ol (1) และ 6beta -cinnamoyl-7beta-hydroxyvouacapen-5alpha-ol (2) ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ที่เป็นสาเหตุของการเกิดวัณโรค พบว่าสาร (1) ออกฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อได้ดี ความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อ (MIC) เท่ากับ 6.25 มคก./มล. ส่วนสาร (2) ออกฤทธิ์ต่ำ แต่อย่างไรก็ตามสารทั้งสองให...

176

สารจากเปลือกมังคุดอาจนำมาใช้รักษามะเร็ง
สารจากเปลือกมังคุดอาจนำมาใช้รักษามะเร็ง การศึกษาผลของ xanthone ต่างๆ ที่ได้จากเปลือกมังคุดต่อเซลล์มะเร็งตับ และเซลล์มะเร็งอื่นที่ได้จากผู้ป่วยอีก 14 ชนิด พบว่า garcinoma E มีฤทธิ์แรงต่อเซลล์มะเร็งตับ กระเพาะอาหาร และปอด ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่า garcinoma E อาจนำมาใช้เป็นยารักษามะเร็งต่อไปในอนาคต Planta Med 2002;68:975-9 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...