Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านอาการไอของสารโพลีแซคคาไรด์จากเหง้าขิง

การทดสอบฤทธิ์ต้านอาการไอของสารโพลีแซคคาไรด์ที่แยกได้จากสารสกัดน้ำร้อนของเหง้าขิง (water extracted polysaccharides; WEP) ในหนูตะเภา (guinea pig) โดยการให้หนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการไอด้วยกรดซิตริก กินสาร WEP ในขนาด 25 และ 50 มก./นน.ตัว 1 กก. พบว่าสาร WEP ทั้ง 2 ขนาด สามารถลดจำนวนครั้งการไอของหนูได้ โดยไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองของกล้ามเนื้อเรียบบริเวณทางเดินหายใจ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาเป็นยาแก้ไอชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดอาการเสพติดได้ และจากการวิเคราะห์ทางเคมีพบว่า WEP ประกอบด้วยสาร glucan และ polygalaturonan ในอัตราส่วน 59:1

Phytother Res 2016;30:105-11.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1228

ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดและการอักเสบของอินทผลัม
ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดและการอักเสบของอินทผลัมศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเส้นเลือด (anti-angiogenic) และการอักเสบของสารโพลีฟีนอล (polyphenol) ในน้ำเชื่อมอินทผลัมบนเซลล์ human vascular endothelial cells (HECV) พบว่าสารโพลีฟีนอลขนาด 60 และ 600 มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดในระยะต่างๆ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายเซลล์ (cell migration) การแพร่กระจายของเซลล์ (cell invasion) และการสร้างหลอดเลือดใหม่ (tube formation) และมีผลยับยั้งเอนไซม์ matrix metalloproteinase ซึ่งมีบทบาทต่อการเคลื่อนที่และก...

169

ฤทธิ์แก้ปวดและคลายกล้ามเนื้อของกัญชา
ฤทธิ์แก้ปวดและคลายกล้ามเนื้อของกัญชา มีผู้จดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์จากกัญชา โดยขอสิทธิเรื่องแก้ปวด คลายกล้ามเนื้อ ซึ่งเหมาะสมกับผู้ป่วยมะเร็ง ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย tetrahydrocannobinol (THC) และ cannabidiol (CBD) อย่างน้อย 80% แต่ควรเป็น 90% ของน้ำหนัก cannabinoid ทั้งหมด อัตราส่วนของ THC : CBD = 12:25 - 20:80 แต่ควรเป็น 3:1 - 1:2 ใช้ใน palliative cancer therapy และโรคเกี่ยวกับระบบประสาท สารสกัดเตรียมโดยการใช้เอทานอลสกัด ระเหยแห้ง แยกโดยวิธีทางโครมาโตกราฟฟี และปรับให้ได้สัดส่วนของ THC : CBD...

1384

สารสกัดเมล็ดลูกซัดช่วยลดอาการหมดประจำเดือนในผู้หญิงที่มีสุขภาพดี
สารสกัดเมล็ดลูกซัดช่วยลดอาการหมดประจำเดือนในผู้หญิงที่มีสุขภาพดี< 0.001) โดยประเมินจากปัจจัย 4 ด้าน คือ การเกิดอาการร้อนวูบวาบ จิตวิทยาทางสังคม (psychosocial) ด้านกายภาพ (physical) อาการเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ (sexual symptoms) ซึ่งทั้ง 4 ด้าน มีอาการดีขึ้นอย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนั้นพบว่ากลุ่มที่รับประทานสารสกัดเมล็ดลูกซัด โดยพบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของการลดลงของอาการร้อนวูบวาบในตอนกลางวัน (daytime hot flushes) กับการลดลงของภาวะเหงื่ออกมากในตอนกลางคืน หลังรับประทาน...

1248

ฤทธิ์ต้านการเกิดมะเร็งของข้าวไทยที่ไม่ผ่านการขัดสี
ฤทธิ์ต้านการเกิดมะเร็งของข้าวไทยที่ไม่ผ่านการขัดสีAPJCP 2016;17(7):3551-8 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

333

การรับประทานมันเทศเนื้อสีส้ม
การรับประทานมันเทศเนื้อสีส้ม (Orange-fleshed sweet potato) ช่วยเสริมวิตามินเอและความเข้มข้นของสาร retinal ในเลือดของเด็กเล็กในพื้นที่ชนบทของประเทศโมซัมบิคมันเทศเนื้อสีส้มอุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีน และเด็กสามารถรับประทานได้ง่าย การศึกษาในประเทศโมซัมบิคเป็นเวลา 2 ปี ในเด็กอายุเฉลี่ย 13 เดือน จำนวน 741 คน พบว่าเด็กที่ชอบรับประทานมันเทศจะได้รับวิตามินเอมากกว่าเด็กที่ไม่ชอบรับประทาน ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมวิตามินเอและลดปัญหาในการขาดวิตามินเอในเด็กได้ ซึ่งการขาดวิตามินเอ จะทำให้ร่างกายของเด็กไม่เจริญเติบ...

635

ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดน้ำจากใบอ้อย
ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดน้ำจากใบอ้อยสารสกัดน้ำจากใบอ้อย ความเข้มข้น 1 - 10 มก./แผ่น มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ในเชื้อ Salmonella typhimurium  TA98 และ TA100 ที่เหนี่ยวนำด้วยสารก่อกลายพันธุ์ benzo[a]-pyrene และ N-methyl-N′-nitrosoguanidine ได้ สารสกัดที่ความเข้มข้น 0.05 - 0.4 มก./มล. มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เมื่อวัดโดยดูจากการจับอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์ (superoxide) และไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) ความสามารถในการรีดิวซ์ (reducing power) ของสารสกัด และการต้านการเกิด lipid pe...

38

ฤทธิ์ต้านเชื้อ
ฤทธิ์ต้านเชื้อ Streptococcus mutans จากว่านชักมดลูก สารxanthorrhizol ซึ่งเป็นสารที่สกัดได้จากลำต้นใต้ดินของว่านชักมดลูก ( Curcuma xanthorrhiza Roxb. ) แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อ Streptococcus mutans ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฟันผุโดยความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อนี้ได้คือ 2 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และที่ความเข้มข้น 5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถฆ่าเชื้อ S. Mutans ได้ภายในเวลา 1 นาทีPlanta Med 2000 ; 66 : 196-97 ...

1285

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารโพลีฟีนอลจากมะกอกในหนูที่มีภาวะการติดแอลกอฮอล์เรื้อรัง
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารโพลีฟีนอลจากมะกอกในหนูที่มีภาวะการติดแอลกอฮอล์เรื้อรังการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระซึ่งเกิดจากภาวะการติดแอลกอฮอล์เรื้อรังของสารโพลีฟีนอลที่แยกได้จากเนื้อผลมะกอกซึ่งเหลือจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะกอกบริสุทธ์ (extra virgin olive oil) โดยให้หนูเม้าส์กินสารโพลีฟีนอลในขนาด 20 มก./กก./วัน โดยนำมาละลายในน้ำที่มีเอทานอลความเข้มข้น 11% เป็นเวลานาน 2 เดือน จากการวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าสารโพลีฟีนอลที่นำมาทดสอบมีสารไฮดรอกซีไทโรซอล (Hydroxytyrosol) และอนุพันธ์เป็นส่วนประกอบหลัก (30 และ 2...

830

ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดแผลในระบบทางเดินอาหารของไพล
ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดแผลในระบบทางเดินอาหารของไพลศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเกิดแผลในระบบทางเดินอาหารของสารสกัดเมทานอลจากไพล และสารสสกัดไพลที่สกัดแยกด้วยวิธี chromatographic fraction 7 ชนิด โดยทำการทดลองในหนูเมาส์ทั้งเพศผู้และเพศเมีย แบ่งหนูออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 ตัว ป้อนสารสกัดเมทานอลจากไพลให้หนูขนาด 200 และ 400 มก./กก. และสารสกัดไพล 7 ชนิดที่ได้จากการแยกด้วยวิธี chromatographic fraction ขนาด 40 มก./กก. หนูในกลุ่มควบคุมและกลุ่มอ้างอิงป้อนด้วย น้ำขนาด 10 มล./กก. และ ยา omeprazole ขนาด 30 มก./กก. ตามลำดับ ...