Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของผักปลัง

การทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ของสารสกัดน้ำจากใบของผักปลัง (Basella rubra

APJCP 2016;17:73-80

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1615

ฤทธิ์ปกป้องกระดูกของเห็ดหอม
ฤทธิ์ปกป้องกระดูกของเห็ดหอมการศึกษาฤทธิ์ปกป้องกระดูกของส่วนสกัดเอทธิลอะซีเตท (ethyl acetate fraction; LEA) ซึ่งแยกได้จากสารสกัดน้ำของเห็ดหอม (Lentinula edodes) ใน macrophage ที่แยกมาจากไขกระดูก (bone marrow-derived macrophages; BMMs) พบว่า LEA ขนาด 10 มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งการเปลี่ยนรูปร่าง (differentiation) ของ osteoclast ซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำด้วย RANKL โดยมีผลขัดขวาง NFATc1* signaling pathway และยับยั้งการสร้าง osteoclast การวิเคราะห์ transcriptome พบว่า LEA ยับยั้ง RANKL target genes อย่าง...

1329

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดจากใบมะรุม
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดจากใบมะรุมการศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดเอทานอลจากใบมะรุม (Moringa oleifera Lam) ที่ประกอบด้วยสารฟลาโวนอยด์ 31.90 มก./มล. โพลีฟีนอล 53.03 มก./มล. ไลโคปีน 0.042 มก./มล. และเบต้าแคโรทีน 0.170 มก./มล. และสารสกัดนี้ที่ความเข้มข้น 1 มก./มล. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระชนิด 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, hydrogen peroxide และ hydroxyl เทียบเท่ากับ 92.40, 99.25 และ 83.57 TE/ไมโครโมลาห์ ตามลำดับ เมื่อป้อนสารสกัดจากใบมะรุมขนาด 150 มก./กก. น้ำหนักตัว ให้แก่หนูเม้าส์ที่เป็นเบาหวาน ติดต่...

1182

ฟักทองช่วยบรรเทาอาการโรคซึมเศร้า
ฟักทองช่วยบรรเทาอาการโรคซึมเศร้าการศึกษาฤทธิ์ของฟักทอง (Cucurbita moschata Duch.) ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของหนูแรทที่มีภาวะซึมเศร้า โดยแบ่งป้อนฟักทองอบ (มีเบต้าแคโรทีน 0.163 มคก./ก.) ขนาด 1 ก./กก. น้ำหนักตัว หรือเบต้าแคโรทีน ขนาด 0.1, 1, และ 10 มก./กก. ให้แก่หนูแรท วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 28 วัน จากนั้นประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยการทดสอบพฤติกรรมบังคับว่ายน้ำ (forced swimming test) ซึ่งเป็นโมเดลที่วัดอารมณ์ซึมเศร้าในหนู พบว่าทั้งฟักทองอบและเบต้าแคโรทีนมีผลลดระยะเวลาการลอยตัวอยู่นิ่ง (immob...

1303

ฤทธิ์ลดการเกิดสิวของสาร
ฤทธิ์ลดการเกิดสิวของสาร EGCG จากชาเขียว ในผู้หญิงช่วงอายุหลังวัยรุ่นการศึกษาทางคลินิกในผู้หญิงช่วงอายุหลังวัยรุ่น (post adolescent) ที่มีอายุระหว่าง 25-45 ปี จำนวน 64 คน และมีอาการเป็นสิวระดับปานกลางถึงขั้นรุนแรง โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ให้รับประทานชาเขียวที่สกัดคาเฟอีนออกไป (decaffeinated green tea) 1,500 มก./วัน ซึ่งประกอบด้วยสาร Epigallocatechin gallate; EGCG ปริมาณ 856.8 มก./วัน (รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล ขนาด 500 มก. หลังมื้ออาหาร 30 นาที 3 ครั้ง/วัน) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มยาห...

158

ยี่หร่ากับฤทธิ์ลดไขมันในหนูขาวที่เป็นเบาหวานจาก
ยี่หร่ากับฤทธิ์ลดไขมันในหนูขาวที่เป็นเบาหวานจาก alloxan ไขมันในเลือดสูงเป็นอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน จึงมีการใช้สมุนไพรหลายชนิดเพื่อลดน้ำตาลในเลือด มีการศึกษาถึงบทบาทของยี่หร่าเพื่อใช้ลดไขมันในหนูขาวที่เป็นเบาหวานจากการเหนี่ยวนำด้วย alloxan โดยการทดลองป้อนน้ำสกัดยี่หร่าขนาด 0.25 ก./กก. เป็นเวลานาน 6 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า สารสกัดยี่หร่ามีฤทธิ์ลดน้ำตาลและเพิ่ม tatal haemoglobin , glycosylated haemoglobin และยังช่วยป้องกันภาวะน้ำหนักตัวลดลงด้วย นอกจากนี้ยี่หร่ายังมีฤทธิ์ลด cholesterol, p...

1262

ฤทธิ์ปกป้องตับของข้าวเฉดสีแดงของไทย
ฤทธิ์ปกป้องตับของข้าวเฉดสีแดงของไทยในการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวเฉดสีของไทยจากสายพันธุ์สีแดง ได้แก่ ข้าวหอมแดง ข้าวหอมกุหลาบแดง และสายพันธุ์สีดำ ได้แก่ ข้าวหอมดำสุโขทัย และข้าวก่ำดอยสะเก็ด โดยทดสอบด้วยวิธ๊ ABTS radical scavenging, Hydroxyl radical scavenging, Metal-chelating และ lipid peroxidation assays พบว่าสารสกัดไฮโดรไกลโคลิก (hydroglycolic extract) จากรำข้าวหอมแดง ซึ่งมีปริมาณของสารฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์สูงสุด มีฤทธิ์ดีที่สุดในการต้านอนุมูลอิสระ (IC50 เท่ากับ 36.50±0.46, 12.98...

1076

ฤทธิ์ยับยั้งภาวะหลอดเลือดแดงแข็งของสารสกัดน้ำจากผลหม่อน
ฤทธิ์ยับยั้งภาวะหลอดเลือดแดงแข็งของสารสกัดน้ำจากผลหม่อนJ. Agric. Food Chem 2014; 62: 5092 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

616

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดไขมันในเลือดของลั่นทมแดงในหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสาร
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดไขมันในเลือดของลั่นทมแดงในหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสาร alloxanการศึกษาในหนูแรทเพศผู้ 24 ตัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมให้กินอาหารและน้ำปกติ กลุ่มที่ 2, 3 และ 4 เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยการฉีดสาร alloxan 150 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง หลังจากการฉีดสาร alloxan 24 ชม. หนูกลุ่มที่ 3 ให้ป้อนสาร flavones glycoside จากดอกลั่นทมแดงขนาด 250 มก./กก. วันละ 1 ครั้ง นาน 6 วัน กลุ่มที่ 4 ให้ป้อนยาแผนปัจจุบัน glibenclamide 10 มก./กก. วันละ 1 ครั้ง...

963

ฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบของสารสกัดใบตะไคร้
ฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบของสารสกัดใบตะไคร้ใบตะไคร้ตามสรรพคุณยาแผนโบราณ มีสรรพคุณในการรักษาการอักเสบ แต่มีข้อมูลค่อนข้างน้อยว่าสารใดเป็นตัวออกฤทธิ์ การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาในเซลล์เม็ดเลือดขาวของคน ซึ่งพบว่าสาร chlorogenic acid และ สาร polyphenol จากใบตะไคร้ สามารถยับยั้งการอักเสบได้ โดยมีกลไกลยับยั้งสารที่ทำให้เกิดการอักเสบ คือยับยั้งการทำงานของ proteasome ยับยั้งการเกิดสาร nuclear factor (NF-κB) และยับยั้งการสร้างสาร tumor necrosis factor เช่น ไซโตคายน์ (cytokineTNF-α) และ chem...