Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ปกป้องเซลล์สมองของหยูเฮียง

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ปกป้องเซลล์สมองของสารสกัดเมทานอลจากส่วนใบของหยูเฮียง (Pistacia lentiscus L.; Pl-M) ในเซลล์ SH-5YSY และ SK-N-BE(2)-C ซึ่งเป็นเซลล์ประสาทของมนุษย์ และเซลล์ค้ำจุน C6 mouse glial cell line จากหนูเม้าส์ พบว่าสารสกัดหยูเฮียงมีฤทธิ์ปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายด้วยอนุมูลอิสระ ในการทดสอบด้วยวิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging capacity, 2,2′-azinobis(3-ethylbenzothiazolin-6-sulfonic acid) radical cation (ABTS) solution scavenging capacity และ Oxygen radical absorbance capacity (ORAC) รวมทั้งปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายด้วย H2O2

J Agric Food Chem 2014;62:11957-66.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

302

สารต้านการอักเสบ
สารต้านการอักเสบ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งจากดอกดาวเรืองฝรั่ง (Calendula officinalis)มีการทดสอบสารในกลุ่ม triterpene glycoside 10 ชนิด คือ calendulaglycoside A (1), calendulaglycoside A 6´-O- methyl ester (2), calendulaglycoside A 6´-O-n- butyl ester (3), calendulaglycoside B (4), calendulaglycoside B 6´-O-n- butyl ester (5), calendulaglycoside C (6),calendulaglycoside C 6´-O- methyl ester (7), calendulaglycoside C 6´-O-n- butyl ester (8), calendul...

1476

สารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกและใบของลูกแพร์ป่า
สารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกและใบของลูกแพร์ป่าการแยกสารสำคัญจากเปลือกผลและใบของลูกแพร์ป่า (Pyrus ussuriensis50 6.06 และ 9.60 มคก./มล. ตามลำดับ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาเป็นยาหรืออาหารเพื่อสุขภาพต่อไป ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

967

ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากเมล็ดราชดัด
ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากเมล็ดราชดัดJ Ethnopharmacol 2013;147:442-6 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

659

สารสกัดจากใบยูคาลิปต่อการบรรเทาการทำลายตับที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย
สารสกัดจากใบยูคาลิปต่อการบรรเทาการทำลายตับที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย lipopolysaccharideการศึกษาผลของสารสกัดเอทานอลจากใบยูคาลิปที่มีปริมาณ hydrolyzable tannins สูงต่อหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้ตับถูกทำลายด้วย lipopolysaccharide (LPS) โดยให้หนูกินอาหารที่ผสม 1% ของสารสกัด hydrolyzable tannins จากใบยูคาลิป เป็นเวลา 10 วัน แล้วฉีด LPS เข้าทางช่องท้องหนู หลังจากนั้น 6 ชั่วโมง ทำการตรวจวัดระดับเอ็นไซม์ alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) และการแสดงออกของ inducible nitric oxide synthase...

128

ฤทธิ์ต้านการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวของสารสกัดชะเอมเทศที่ให้เสริมในผู้ป่วยคอเลสเตอรอลสูงในเลือด
ฤทธิ์ต้านการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวของสารสกัดชะเอมเทศที่ให้เสริมในผู้ป่วยคอเลสเตอรอลสูงในเลือดสารฟลาโวนอยส์จากสารสกัดเอทานอลของรากชะเอมเทศต้านการเกิดแผลที่ผนังหลอดเลือดที่แข็งตัวเกี่ยวกับการยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นของ LDLในหนู ให้สารสกัดในกลุ่มทดลองที่มีระดับไขมันในเลือดปกติ เกิดการยับยั้งออกซิเดชั่นของ LDL ได้ ผลต้านการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวของสารสกัดชะเอมเทศในผู้ป่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในเลือดระดับปานกลาง ให้สารสกัดในขนาด0.1ก./วันกับคนไข้เป็นเวลา1เดือนให้ยาหลอกต่อไปอีก 1 เดือนพบว่าสารสกัดชะเอมเทศลดคว...

1314

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการรับประทานมะระขี้นกและมะขามป้อมต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการรับประทานมะระขี้นกและมะขามป้อมต่อระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2Annals of Phytomedicine 2016;5(1):40-2. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

41

ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากเปลือกต้นชมพู่น้ำดอกไม้
ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากเปลือกต้นชมพู่น้ำดอกไม้ สารสกัดจากอะซิโตนและน้ำจากเปลือกต้นของชมพู่น้ำดอกไม้(Syzygium jambos ( L. ) Alston แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus , Yersinia enterocolitica , Staphylococcus hominis , Staphylococcus cohnii และ Staphylococcus warneri โดยสารสำคัญในการแสดงฤทธิ์ดังกล่าวคือ แทนนิน ที่มีปริมาณมากในสารสกัด ( 77% ในสารสกัดจากน้ำและ 83% ในสารสกัดจากอะซิโตน )J Ethnopharmacol 2000 ; 71 : 307-13 ...

534

ผลของมะเขือพวงต่อความดันโลหิตสูง
ผลของมะเขือพวงต่อความดันโลหิตสูงมีการวิจัยของสารสกัดเอทานอลจากส่วนผลแห้งของมะเขือพวง (Solanum torvum  ) โดยให้หนูแรทเพศผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง จากการได้รับอาหารที่มีน้ำตาลฟรุกโตสขนาดสูง การป้อนสารสกัดของมะเขือพวงในขนาด100 หรือ 300 มก./กก. เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดดังกล่าวมีผลลดความดันโลหิต ปรับสภาพของหลอดเลือด ลดระดับน้ำตาล คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ กรดยูริค และอินซูลินในเลือด ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการดื่มน้ำตาลฟรุกโตสสูง จึงสรุปได้ว่า สารสกัดเอทานอลของมะเขือพวงมีฤทธิ์ป้องกันความด...

435

ฤทธิ์ของน้ำมันงาร่วมกับยาลดความดันโลหิตสูง
ฤทธิ์ของน้ำมันงาร่วมกับยาลดความดันโลหิตสูงYale Journal of Biology and Medicine 2006;79:19-26 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...