Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

กลไกการออกฤทธิ์บรรเทาปวดของสารสกัดจากดอกบัว

3) ของดอกบัว (Nelumbo nucifera Geartn.) โดยทำการแยกสารสำคัญต่างๆ ออกมาด้วยวิธีทางเคมีพบว่ามีสารในกลุ่ม aporphines 3 ชนิด คือ nuciferine, N-nor-nuciferine, asimilobine, สารในกลุ่ม benzyltetrahydroisoquinoline (BTIQ) 5 ชนิด คือ armepavine, O-methylcoclaurine, N-methylcoclaurine, coclaurine, neferine และกรดไขมันที่ผสมกันระหว่าง linoleic และ palmitic acids อัตราส่วน 1:1 การศึกษาในหลอดทดลองเพื่อดูการเข้าจับกับตัวรับ cannabinoid (CB1, CB2) และ opioid delta [(δ), kappa (ĸ), mu (µ)] ซึ่งเป็นตัวรับที่มีความเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเจ็บปวดในระบบประสาท พบว่าสาร O-methylcoclaurine, N-methylcoclaurine, coclaurine จับกับ ĸ opioid ได้ดี สาร neferine จับกับ δ- และ µ-opioid ได้ดี กรดไขมันผสม จับกับ δ opioid ได้ดี แต่ทั้งหมดไม่มีผลกับตัวรับ cannabinoid การศึกษาในหนูเม้าส์โดยการฉีดสารต่างๆ เข้าทางช่องท้องในขนาด 10, 30, 75 และ 100 มก./กก./ครั้ง เพื่อดูผลต่อการเคลื่อนไหว ภาวะการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ อุณหภูมิร่างกาย และการตอบสนองต่อความเจ็บปวด พบว่าสารที่ละลายอยู่ในชั้นกรด (acidic partition) จากสารกัด CHCl3 ขนาด 75 - 100 มก./กก./ครั้ง ทำให้การเคลื่อนไหวของสัตว์ทดลองลดลง และทำให้ภาวะการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น การตอบสนองต่อความเจ็บปวดลดลง รวมทั้งทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลง และที่ขนาด 100 มก./กก. จะทำให้สัตว์ทดลองเกิดอาการชักแบบเกร็งกระตุกทั้งตัว (clonic-tonic seizures) เมื่อถูกสัมผัส จากผลการทดลองดังกล่าวทำให้สามารถสรุปได้ว่า สาร O-methylcoclaurine, N-methylcoclaurine, coclaurine, neferine และกรดไขมันผสม มีผลต่อตัวรับ opioid โดยไม่มีผลกับตัวรับ cannabinoid สารที่ละลายอยู่ในชั้นกรด (acidic partition) และจากสารสกัด CHCl3 ซึ่งอุดมไปด้วยสาร nuciferine และ N-nor-nuciferine มีผลต่อพฤติกรรมของสัตว์ทดลอง ซึ่งคาดว่าทั้งหมดน่าจะเป็นกลไกในการออกฤทธิ์บรรเทาปวดของดอกบัวข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

155

ครีมว่านหางจระเข้ทดลองทางคลินิก
ครีมว่านหางจระเข้ทดลองทางคลินิก Phase 3 ในคนไข้มะเร็งเต้านมที่ได้รับการฉายรังสี จากการทดลองทางคลินิก phase 3 ของครีมว่านหางจระเข้ในการลดอาการข้างเคียงที่ผิวหนังจากรังสี เช่น erythema, อาการปวด, อาการคัน, การเกิดการหลุดลอกของผิวหนัง ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการฉายรังสีหลังการผ่าตัดจำนวน 225 ราย ทำการทดสอบแบบสุ่มเทียบกับ aqueous cream โดยให้ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มทาครีมวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังจากที่ได้รับการฉายรังสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการศึกษาพบว่า aqueous cream ให้ผลลดอาก...

1177

ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของผักชีล้อม
ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของผักชีล้อม (Oenanthe Javanica )การทดสอบฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของผักชีล้อม โดยทดสอบในหนูเจอร์บิล แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ให้น้ำเกลือและทำการผ่าตัดหลอก (sham group) กลุ่มที่ 2 ให้น้ำเกลือแล้วชักนำให้สมองขาดเลือดชั่วคราว กลุ่มที่ 3 และ 4 ให้สารสกัดเอทานอลผักชีล้อม 100 และ 200 มก./กก. ตามลำดับ แล้วชักนำให้สมองขาดเลือดชั่วคราว โดยให้สารทางปากวันละครั้ง เป็นเวลา 7 วัน ก่อนผ่าตัด (วันสุดท้ายให้สารก่อนผ่าตัด 30 นาที) ทำการวัดสารต้านอนุมูลอิสระ copper, zinc supero...

862

ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานินของสาร
ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานินของสาร mangosenone F จากมังคุดสาร mangostenone F ที่แยกได้จากเมล็ดมังคุด มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase โดยมีค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งฤทธิ์เอนไซม์ได้ 50% (IC50) เท่ากับ 21 ไมโครโมลาร์ แต่ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทซิเนส (IC50) > 200 ไมโครโมลาร์) เมื่อทดลองในหลอดทดลอง สำหรับการทดสอบในเซลล์มะเร็ง B16F10 (mouse melanoma) ที่ถูกกระตุ้นให้มีการสร้างเมลานินด้วย α-melanocyte-stimulating hormone พบว่าสาร mangostenone F ความเข้มข้น 20 - 60 ไมโครโมลาร์ มีฤทธิ์ยับยั...

1042

ผลของการรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
ผลของการรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (virgin coconut oil) ต่อกระบวนการสร้างและสลายไขมันศึกษาผลของการรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (virgin coconut oil) ต่อกระบวนการสร้างและสลายไขมัน เปรียบเทียบกับน้ำมันที่ได้จากเนื้อมะพร้าวแห้ง น้ำมันมะกอก และน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน โดยทดลองเลี้ยงหนูแรทเพศผู้ 4 กลุ่ม (กลุ่มละ 6 ตัว) กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมด้วยน้ำมันที่ได้จากเนื้อมะพร้าวแห้ง 8% กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 8% กลุ่มที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมน้ำมันมะกอก 8% แ...

243

ฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูของพรมมิ
ฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูของพรมมิ สารสกัดแอลกอฮอล์ของพรมมิ (Bacopa monniera Wettst. SCROPHULARIACEAE)ในขนาดความเข้มข้น 50 มก./กก. และ 100 มก./กก. (ฉีดเข้าช่องท้อง) มีฤทธิ์ต้านการอักเสบอย่างเฉียบพลันเทียบเท่าสารมาตรฐานแอสไพริน (ขนาดยาที่เท่ากัน) ในการทดลองฉีดสารที่ทำให้อักเสบ carrageenan ที่อุ้งเท้า ของหนูถีบจักร โดยกลไกการออกฤทธิ์จะผ่านกระบวนการการยับยั้งสารโปสตาแกนดิน J Ethnopharmacology 2006; 104: 286-289 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลส...

1195

ฤทธิ์ปกป้องสมองของบัวบกจากภาวะอดนอน
ฤทธิ์ปกป้องสมองของบัวบกจากภาวะอดนอนการทดสอบฤทธิ์ปกป้องสมองของสารสกัดเอทานอลมาตรฐานจากบัวบก* (Centella asiatica (L.) Urb.) ในหนูเม้าส์ที่มีภาวะอดนอนเป็นเวลา 72 ชม. ซึ่งจะมีพฤติกรรมวิตกกังวลและมีภาวะสมองอักเสบ โดยให้หนูกินสารสกัดในขนาด 150 และ 300 มก./กก. เป็นเวลา 8 วัน พบว่าสารสกัดทั้ง 2 ขนาดทำให้การเคลื่อนไหวของสัตว์ทดลองดีขึ้น อาการวิตกกังวลลดลง ภาวะการถูกทำลายด้วยออกซิเดชั่น ระดับ tumour necrosis factor (TNF-α) และภาวะสมองอักเสบลดลง เมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับสารสกัด และเมื่อศึกษากลไกก...

283

ผลของสารสกัดกระเทียมแก่ต่อกระบวนการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในหนูทดลอง
ผลของสารสกัดกระเทียมแก่ต่อกระบวนการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในหนูทดลองการทดลองให้สารสกัดจากระเทียมแก่ (สกัดด้วยแอลกอฮอล์ 20%เป็นเวลา 20 เดือน แล้วนำมาระเหยภายใต้ความดันต่ำเพื่อเพิ่มความเข้มข้น สารสกัดเทียม 1 มก. เท่ากับกระเทียมแห้ง 1 ก.) ผสมในอาหารความเข้มข้น 2%กับหนูทดลองที่ได้รับการตัดต่อพันธุกรรมให้มีกระบวนการเกิดโรคอัลไซเมอร์ เป็นเวลา 4 เดือน พบว่าสารสกัดจากกระเทียมมีผลลดกระบวนการเกิดโรคอัลไซเมอร์ คือลดการเกิด amyloid และการอักเสบในสมอง รวมถึงลดการเกิด tau phosphorylation ได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกั...

998

ฤทธิ์ยับยั้งลำไส้อักเสบของทับทิม
ฤทธิ์ยับยั้งลำไส้อักเสบของทับทิมศึกษาฤทธิ์ยับยั้งลำไส้อักเสบทั้งในภาวะเฉียบพลันและเรื้อรังของสาร ellagic acid จากทับทิม ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะลำไส้อักเสบด้วยการป้อน dextran sulphate sodium (DSS) ทั้งระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยการศึกษาในระยะเฉียบพลัน ใช้หนูเม้าส์สายพันธุ์ Balb/C 3 กลุ่ม (กลุ่มละ 7 - 10 ตัว) กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารและน้ำปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารปกติและน้ำที่มี DSS ผสมอยู่ 5% กลุ่มที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีสาร ellagic acid ผสมอยู่ 2% โดยน้ำหน...

1184

ฤทธิ์ป้องกันต้อกระจกของสารสกัดใบชุมเห็ดไทย
ฤทธิ์ป้องกันต้อกระจกของสารสกัดใบชุมเห็ดไทยการศึกษาในลูกหนูแรทอายุ 8 - 10 วัน แบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มปกติได้รับน้ำสะอาด ในวันที่ 10 ของการศึกษา กลุ่มที่ 2 เป็นหนูปกติ และได้รับสารสกัด 80% เอทานอลใบชุมเห็ดไทย ขนาด 5 มคก./ก. น้ำหนักตัว ในวันที่ 8 - 12 ของการศึกษา กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มหนูที่ได้รับสาร sodium selenite ขนาด 4 มคก./ก. น้ำหนักตัว โดยการฉีดในวันที่ 10 ของการศึกษา เพื่อเหนี่ยวนำให้เป็นต้อกระจก กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มหนูที่ได้รับสาร sodium selenite ขนาด 4 มค...