Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ปกป้องตับของสารสำคัญจากเป่ยเช่า

การศึกษาฤทธิ์ปกป้องตับของสาร paeoniflorin ซึ่งเป็นสารสำคัญที่แยกได้จากเป่ยเช่า (Paeonia lactiflora Pall.) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับ ชนิดที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ (Nonalcoholic fatty liver disease; NAFLD) ซึ่งหนูจะมีลักษณะอ้วน ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ และมีไขมันในตับสูง โดยแบ่งหนูเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นหนูปกติ กลุ่มที่ 2 เป็นหนูปกติที่ได้รับสาร paeoniflorin ผสมในอาหาร 0.05% กลุ่มที่ 3 เป็นหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูง และกลุ่มที่ 4 เป็นหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูงและได้รับสาร paeoniflorin ผสมในอาหาร 0.05% จากการทดลองพบว่า สาร paeoniflorin สามารถบรรเทาความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดจากภาวะไขมันพอกตับรวมทั้งช่วยปกป้องการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยทำให้น้ำหนักตัว ระดับไขมันในเลือด ภาวะดื้อต่ออินซูลิน การเกิดการอักเสบ และการสะสมของไขมันที่ผิดปกติของสัตว์ทดลองลดลง การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ลดไขมันพบว่า มีความเกี่ยวข้องกับการลดกระบวนการสร้างไขมัน (de novo pathway, 3-hydroxy-3-methyl glutaryl coenzyme A reductase ;HMG-CoAR) เพิ่มการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการออกซิเดชั่นของกรดไขมัน (peroxisome proliferator-activated receptor-alpha (PPARα), carnitine palmitoyltransferase-1) และการเพิ่มการขับออกของคอเลสเตอรอล (PPARγ-liver X receptor-α-ATP-binding cassette transporter-1) การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบและฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดพบว่า มีความเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการทำงานของยีนที่กระตุ้นการอักเสบและลดการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างน้ำตาลกลูโคส (phosphoenolpyruvate carboxykinase และ G6Pase) จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสาร paeoniflorin สามารถยับยั้งการเกิดภาวะไขมันพอกตับ รวมทั้งลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวในสัตว์ทดลองได้

Biol Pharm Bull 2015;38(7):1005-11.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1496

ฤทธิ์ต้านภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบของเห็ดออรินจิ
ฤทธิ์ต้านภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบของเห็ดออรินจิการศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะอักเสบของระบบทางเดินอาหาร (Inflammatory Bowel Disease; IBD) ของเห็ดออรินจิ (Pleurotus eryngii) ในหนูเม้าส์ โดยหนูจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบในลำไส้ใหญ่ด้วย dextran-sodium-sulfate (DSS) จากนั้นจะได้รับอาหารมาตรฐาน AIN-93G ที่มีส่วนผสมของผงเห็ดออรินจิขนาด 0, 1.5%, หรือ 3% w/w (เทียบเท่าคนหนัก 60 กก.รับประทานเห็ดแห้งน้ำหนัก 5-15 ก./วัน) พบว่าผงเห็ดออรินจิสามารถบรรเทาการอักเสบในลำไส้ใหญ่ได้ โดยสามารถลด disease index, เพิ่มความยาวของลำ...

1253

ประสิทธิผลของตำรับยาพอกสมุนไพรห้ารากผสมปูนแดง
ประสิทธิผลของตำรับยาพอกสมุนไพรห้ารากผสมปูนแดง (เบญจโลกวิเชียร) ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าอักเสบแบบเฉียบพลันการศึกษาในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคข้อเข่าอักเสบแบบเฉียบพลันที่ไม่มีแผลเปิดบริเวณผิวหนัง ไม่มีภาวะข้อผิดรูป หรือเคยผ่าตัดร่วมด้วย จำนวน 30 ราย อายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยให้พอกยาสมุนไพรห้ารากผสมปูนแดง (เบญจโลกวิเชียร) บริเวณเข่า เป็นเวลา 15 นาที วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน ทำการติดตามผลการรักษาด้วยการประเมินระดับความเจ็บปวดด้วยแบบสอบถามการประเมินระดับความเจ็บปวด (Pain Rating Scale) ของ Wong-Baker FACES พบว่...

1254

ผลของย่านางแดงต่อระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของอาสาสมัครสุขภาพดี
ผลของย่านางแดงต่อระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของอาสาสมัครสุขภาพดีการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีเพศชาย จำนวน 59 คน อายุระหว่าง 20-45 ปี โดยจัดแบ่งออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ 20-30 ปี และ 31-45 ปี ในกลุ่มช่วงอายุ 20-30 ปี แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับยาสมุนไพร จำนวน 28 คน และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก จำนวน 15 คน และสำหรับช่วงอายุ 31-45 ปี แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 8 คน และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก จำนวน 8 คน อาสาสมัครทุกคนจะได้รับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 35% ปริมาตร 120 มล. (มีปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ 42 มล.) แล้วตรวจวัดระดับแอลกอฮ...

1305

ฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินจากมังคุด
ฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินจากมังคุดการศึกษาฤทธิ์ต้านสะเก็ดเงินในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลที่ผิวหนังซึ่งมีลักษณะเหมือนโรคสะเก็ดเงิน (psoriasis-like skin lesions) ด้วยยาอิมิควิโมด (Imiquimod) โดยให้หนูกินสาร isogarcinol (YDIS) ซึ่งแยกได้จากเปลือกมังคุด ในขนาด 100 มก./กก. วันละครั้ง นาน 7 วัน เปรียบเทียบกับการที่หนูได้รับยา cyclosporine A (CsA) ขนาด 50 มก./กก พบว่าการแบ่งตัวและการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติบริเวณเซลล์ผิวหนังของหนูที่ได้รับ YDIS ลดลงอย่างชัดเจน การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับ interl...

7

สารสำคัญจากโสมอเมริกันมีฤทธิ์
สารสำคัญจากโสมอเมริกันมีฤทธิ์ hepatoprotective สารสำคัญซึ่งแยกได้จากโสมอเมริกัน (Panax quinquefolium Linn.) แสดงฤทธิ์ต่อต้านการทำลายตับของสาร D-galactosamine และ lipopolysaccharide สารสำคัญดังกล่าวมีสูตรโครงสร้างเป็น dammarane-type triterpene oligoglycosidesChem Pharm Bull 1998;46(4):647-57 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1255

ฤทธิ์ต้านเนื้องอกของน้ำมันจากเมล็ดน้อยหน่า
ฤทธิ์ต้านเนื้องอกของน้ำมันจากเมล็ดน้อยหน่าการวิเคราะห์ GC-MS เพื่อศึกษาองค์ประกอบในน้ำมันจากเมล็ดน้อยหน่าที่สกัดด้วยปิโตเลียมอีเทอร์ โดยวิธี soxhlet extraction พบว่าประกอบด้วยกรดไขมัน ได้แก่ palmitic acid (9.92%), linoleic acid (20.49%), oleic acid (56.50%) และ stearic acid (9.14%) เป็นต้น และสารกลุ่ม annonaceous acetogenins (41.00 มก./ก.) เมื่อนำน้ำมันจากเมล็ดน้อยหน่า ขนาด 0.5 และ 1 มล./กก. มาทดสอบฤทธิ์ในการต้านเนื้องอก โดยทดลองในหนูเม้าส์ที่เหนี่ยวนำให้เกิดเนื้องอกตับ (hepatoma cells) ชนิด H2...

187

ฤทธิ์ลดการอักเสบจากใบขมิ้น
ฤทธิ์ลดการอักเสบจากใบขมิ้น น้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นมีฤทธิ์ลดการอักเสบทั้งเมื่อใช้คาราจิแนนและใช้ cotton pellet เหนี่ยวนำการอักเสบ โดยขนาดที่ให้ผลเมื่อใช้คาราจีแนนคือ 1.0 ซีซี/กก. มีฤทธิ์เท่า phenylbutazone 100 มก./กก. และให้ฤทธิ์แรงมากเมื่อใช้ในการทดลองโดยใช้ cotton pellet และเมื่อศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของใบพบว่าไม่มีพิษเมื่อให้น้ำมัน 1 มล./กก. และเมื่อให้น้ำมัน 10 วันก็ไม่พบพิษ Indian Drugs 1993;31(11):528-31. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร :...

423

ผลของน้ำมันปาล์มต่อระดับไขมันในคนสุขภาพดี
ผลของน้ำมันปาล์มต่อระดับไขมันในคนสุขภาพดีการศึกษาในนักศึกษาด้านการแพทย์ที่มีสุขภาพดี จำนวน 34 คน อายุเฉลี่ย 21.9 ± 1.76 ปี เป็นเพศหญิง 13 คน และเพศชาย 21 คน มีระดับไขมันในเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด และความดันเลือดปกติ ไม่ใช้ยาคุมกำเนิด สเตียรอยด์ ยาลดความดัน ยาลดน้ำตาลในเลือด และฮอร์โมน ไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มอัลกอฮอล์น้อยกว่า 30 มล.ต่อมื้อในเพศชาย และ 15 มล.ต่อมื้อในเพศหญิง การทดลองแบ่งเป็น 3 ระยะ 2 สัปดาห์แรก เป็นช่วงเตรียมก่อนการทดลอง 2 สัปดาห์ต่อมาเป็นช่วงของการทดลอง และ 2 สัปดาห์สุดท...

1443

ผลของสารสกัดจากดอกอัญชันต่อระดับน้ำตาลและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเลือดของคนสุขภาพดี
ผลของสารสกัดจากดอกอัญชันต่อระดับน้ำตาลและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเลือดของคนสุขภาพดีการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มและมีการไขว้กลุ่ม (cross-over) เพื่อศึกษาผลของการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกอัญชัน (Clitoria ternatea flower extract; CTE) ต่อระดับน้ำตาลในเลือดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในอาสาสมัครสุขภาพดี เพศชาย จำนวน 15 คน อายุเฉลี่ย 22.53 ± 0.30 ปี และมีค่าดัชนีมวลกาย (body mass index; BMI) เฉลี่ย 21.57 ± 0.54 กก./ม2 โดยอาสาสมัครจะได้รับการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดค่าต่างๆ ในเลือดเพื่...