Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสายน้ำผึ้ง

การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสายน้ำผึ้ง (Lonicera japonica Thunb.) ในหนูแรทที่ป้อนอาหารที่มีไขมันสูงและฉีดสาร streptozotocin เพื่อเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน จากนั้นป้อนสารสกัด 70% เอทานอลจากต้นสายน้ำผึ้ง ขนาด 100 มก./กก.น้ำหนักตัว เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดจากต้นสายน้ำผึ้งช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด และปรับปรุงภาวะดื้ออินซูลินในหนูที่เป็นเบาหวาน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มน้ำหนักตัว และความอยากอาหารที่ลดลงจากการเกิดเบาหวานให้กลับสู่ค่าปกติ และยังช่วยป้องกันความเสียหายต่อเบต้าเซลล์ของตับอ่อน โดยพบว่าสารสกัดจากต้นสายน้ำผึ้งมีผลเพิ่มการแสดงออกของ peroxisome proliferator-activated receptor gamma และ insulin receptor subunit-1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมตาบอลิสมของกลูโคสและการหลั่งอินซูลินในร่างกาย การศึกษานี้จึงสรุปได้ว่าสายน้ำผึ้งมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด โดยอาศัยการกระตุ้นทำงานของ peroxisome proliferator-activated receptor gamma เป็นกลไกสำคัญ

Phytother Res 2015;29:1616-21

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

301

ผลของน้ำทับทิมกับมะเร็งต่อมลูกหมาก
ผลของน้ำทับทิมกับมะเร็งต่อมลูกหมากศึกษาในผู้ชาย 46 คน ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากซ้ำอีก หลังจากที่ได้รับการผ่าตัดหรือการฉายรังสี โดยที่ผู้ป่วยจะต้องมีค่า Prostate-specific antigen (PSA) อยู่ในช่วง 0.2<PSA<5 นาโนกรัม/มล. และ Gleason score ≤ 7 ทำการรักษาโดยให้ผู้ป่วยรับประทานน้ำทับทิมขนาด 8 ออนซ์ วันละ 1 ครั้ง ทุกวัน เทียบเท่ากับการได้สาร polyphenol gallic acid 570 มก. และการศึกษาจะสิ้นสุดลงเมื่อพบว่าโรคมีความคืบหน้ามากขึ้น ซึ่งในการทดลองนี้ใช้เวลาอยู่ในช่วง 15 เดือน ถึง 54 เดือน โดยท...

547

สาร
สาร dihydroxy gymnemic triacetate จาก Gymnema sylvestre  ช่วยลดระดับน้ำตาลและไขมันในหนูที่เป็นเบาหวานการศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลและไขมันของสาร dihydroxy gymnemic triacetate ซึ่งสกัดได้จาก Gymnema sylvestre  โดยให้หนูที่ถูกกระตุ้นให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin (STZ) รับประทานสาร dihydroxy gymnemic triacetate ขนาด 20 มก/กก.น้ำหนักตัว เป็นเวลา 45 วัน พบว่าค่าชีวเคมีในเลือด เช่น ปริมาณน้ำตาล อินซูลิน glycated hemoglobin (HbA1C) ไกลโคเจนในเนื้อเยื่อ ไตรกลีเซอไรด์ คอเลสเตอรอลรวม LDL-chol...

1421

การทดสอบความเป็นพิษและความทนต่อกลูโคสของสารสกัดจากใบมะยม
การทดสอบความเป็นพิษและความทนต่อกลูโคสของสารสกัดจากใบมะยมการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัด 80% เอทานอลจากใบมะยมในหนูแรท โดยป้อนสารสกัด ขนาด 1,000, 1,500 และ 2,000 มก./กก. เพียงครั้งเดียว สำหรับความเป็นพิษเฉียบพลัน และป้อนติดต่อกันทุกวันนาน 14 วัน สำหรับความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลัน รวมทั้งการทดสอบความทนต่อกลูโคส (oral glucose tolerance test, OGTT) โดยป้อนสารสกัด ขนาด 250 มก./กก. เป็นเวลา 30 นาที ก่อนให้กลูโคส ขนาด 2 ก./กก. ซึ่งวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่เวลา -30, 0, 30, 60, 120 และ 240 นาที เปรียบเทียบกับกลุ...

1141

การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารหอมระเหยและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดกาแฟเขียว
การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารหอมระเหยและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดกาแฟเขียวการศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของสารหอมระเหยในเมล็ดกาแฟเขียว 3 ชนิด คือ Coffea arabica , Coffea robusta และ Coffea liberica พบว่าเมล็ดกาแฟทั้งสามชนิดมีองค์ประกอบของสารหอมระเหยคล้ายกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารในกลุ่มฟีนอลิก เช่น p-vinylguaiacol และสารในกลุ่มกรดคาร์บอกซิลิก การศึกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระพบว่า กาแฟพันธุ์ C. liberica มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด รองลงมาคือ C. arabica และ C. robusta ตามลำดับJournal of essential ...

462

ผลของหัวผักกาดแดง
ผลของหัวผักกาดแดง (Beet root) ต่อเม็ดเลือดขาว (Neutrophils) จากผู้ที่มีภาวะอ้วนเม็ดเลือดขาวที่ได้มาจากผู้ที่มีภาวะอ้วนมีการสร้างสารอนุมูลอิสระ (ROS, reactive oxygen species) สูงกว่าเม็ดเลือดขาวจากคนปกติ ซึ่ง ROS ที่เกิดขึ้นนี้มีผลทำให้เซลล์ถูกทำลาย และทำให้ระดับของเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของร่างกายลดลง ส่งผลให้เกิดความผิดปรกติต่างๆ เช่น การอักเสบภายในร่างกาย จากการทดลองพบว่าผลิตภัณฑ์จากหัวผักกาดแดงไม่ว่าจะอยู่ในรูปหัวผักกาดแดงแผ่น หรือน้ำคั้น สามารถยับยั้งการเกิด Neutrophils oxidation m...

1546

สารสกัดจากใบมะละกอบรรเทาภาวะเกล็ดเลือดต่ำในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
สารสกัดจากใบมะละกอบรรเทาภาวะเกล็ดเลือดต่ำในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกการศึกษาทางคลินิกแบบเปิด มีการสุ่ม และไปข้างหน้า (open-label, randomized prospective study) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดน้ำจากใบมะละกอ (Carica papaya leaf extract; CPLE) ในรูปแบบของยาน้ำเชื่อม (Caripill) ในผู้ป่วยโรคไข้เดงกี (dengue fever; NS1 antigen positive) และผู้ป่วยไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever) เกรด 1 และ 2 (มีปริมาณเกล็ดเลือด 30,000 - 100,000 ต่อไมโครลิตร) จำนวนทั้งหมด 285 คน อายุระหว่า 1 - 12 ปี โดย...

325

ฤทธิ์ลดน้ำตาลและไขมันจากตะไคร้
ฤทธิ์ลดน้ำตาลและไขมันจากตะไคร้เมื่อป้อนสารสกัดด้วยน้ำจากใบตะไคร้ให้หนูขาวปกติ ขนาด 125, 250 และ 500 มก./กก. นาน 42 วัน พบว่า น้ำหนักตัว ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับไขมันในเลือด ได้แก่ คอเลสเตอรอล, LDL-cholesterol, VLDL-cholesterol ลดลง นอกจากนั้นยังทำให้ระดับ HDL-cholesterol เพิ่มขึ้น โดยสารสกัดขนาด 500 มก./กก. จะออกฤทธิ์มากที่สุด และเมื่อทำการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดโดยป้อนให้หนูขาวในขนาด 5,000 มก./กก. ครั้งเดียว พบว่า ไม่มีหนูตาย แต่ locomotor activity เพิ่มขึ้นในช่วง 15-30 นาทีแรก ต่อมาหน...

801

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ 5α-reductase และกระตุ้นการงอกของผมของสมุนไพรไทยการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ 5α-reductase และกระตุ้นการงอกของผมของสมุนไพรไทย จำนวน 17 ชนิด ที่มีการใช้ในตำรับพื้นบ้านหรือเครื่องสำอางสำหรับรักษาผมร่วง พบว่าสารสกัดเอทานอลของคำฝอย มีฤทธิ์ดีที่สุดในการยับยั้งเอนไซม์ 5α-reductase รองลงมา คือ มะขามป้อม ขณะที่ทองพันชั่งมีฤทธิ์อ่อนที่สุด เมื่อนำสมุนไพรที่มีฤทธิ์ดีที่สุดในการยับยั้งเอนไซม์ 5α-reductase ได้แก่ คำฝอย มะขามป้อม และอัญชัน มาทดสอบฤทธิ์ในการกระตุ้น...

688

ผลของสารสกัดจากบัวบกในการรักษาแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน
ผลของสารสกัดจากบัวบกในการรักษาแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานการศึกษาประสิทธิผลในการรักษาแผลของสารสกัดจากบัวบกชนิดรับประทานในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งมีแผลที่เท้า จำนวน 170 คน โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับแคปซูลสารสกัดจากบัวบก (มีสารสกัด asiaticoside 50 มก./แคปซูล) และกลุ่มที่ได้ยาหลอก ให้รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล หลังอาหาร วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 21 วัน พบว่าในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากบัวบก จะมีการหายของแผลที่เร็วขึ้น และมีการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่แผลผิดปกติ (granulation tissue fo...