Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ประโยชน์ของมะขามป้อมในการเสริมการรักษาโรคด่างขาว

การทดสอบทางคลินิกในผู้ป่วยโรคด่างขาว โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 65 คน กลุ่มแรกให้รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของสารสกัดมะขามป้อม 100 มก. วิตามินอี 10 มก. และแคโรทีนอยด์ 4.7 มก. 3 ครั้ง/วัน เป็นเวลา 6 เดือน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม ซึ่งทดสอบควบคู่กับการรักษาด้วยการใช้ยาภายนอกหรือการรักษาด้วยแสง (phototherapy) ผลการทดสอบพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ของกลุ่มที่รับประทานอาหารเสริมมะขามป้อมมีเม็ดสีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบริเวณศีรษะ คอ และลำตัว เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่พบการเกิดเม็ดสีเพิ่มขึ้นบริเวณศีรษะ คอ ลำตัว แขนและขา นอกจากนี้ยังเกิดการอักเสบและมีรอยโรคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาการของโรคและเกิดผื่นแดง (erythema) มากขึ้น ในขณะที่กลุ่มที่รับประทานอาหารเสริมมะขามป้อมแสดงการควบคุมอาการของโรคได้ดีกว่า จากการทดสอบนักวิจัยจึงแนะนำว่าการใช้มะขามป้อม วิตามินอี และแคโรทีนอยด์ ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเป็นอาหารเสริมในผู้ป่วยโรคด่างขาวควบคู่กับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ ส่งผลช่วยเสริมการรักษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

Dermatol Ther 2015;28:17-21

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1365

ผลของสาร
ผลของสาร piperine ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ของยา diclofenac ในอาสาสมัครสุขภาพดีการศึกษาผลของสาร piperine ซึ่งเป็นสารสำคัญที่พบในพริกไทยต่อการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ของยา diclofenac ในอาสาสมัครสุขภาพดี เพศชาย จำนวน 12 คน อายุระหว่าง 25-32 ปี โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะควบคุม (control phase) และระยะทดสอบ (treatment phases) ซึ่งทั้ง 2 ระยะ จะทิ้งช่วงห่างกัน 1 สัปดาห์ สำหรับในระยะควบคุม จะให้อาสาสมัครรับประทานยา diclofenac ขนาด 100 มก. ร่วมกับน้ำ 240 มล. เพียงครั้งเดียวในตอนเช...

1443

ผลของสารสกัดจากดอกอัญชันต่อระดับน้ำตาลและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเลือดของคนสุขภาพดี
ผลของสารสกัดจากดอกอัญชันต่อระดับน้ำตาลและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเลือดของคนสุขภาพดีการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มและมีการไขว้กลุ่ม (cross-over) เพื่อศึกษาผลของการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกอัญชัน (Clitoria ternatea flower extract; CTE) ต่อระดับน้ำตาลในเลือดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในอาสาสมัครสุขภาพดี เพศชาย จำนวน 15 คน อายุเฉลี่ย 22.53 ± 0.30 ปี และมีค่าดัชนีมวลกาย (body mass index; BMI) เฉลี่ย 21.57 ± 0.54 กก./ม2 โดยอาสาสมัครจะได้รับการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดค่าต่างๆ ในเลือดเพื่...

184

ฤทธิ์ลดไขมันของมะรุม
ฤทธิ์ลดไขมันของมะรุม นำผลมะรุมที่เริ่มแก่มาตัดปลายออก นำไปนึ่ง 10-20 ในหม้ออัดความดัน นำมาลอกเปลือกนอก เอาส่วนเนื้อและเมล็ดไปทำให้แห้ง บด เอาผงที่ได้ไปให้กระต่ายซึ่งมีไขมันสูงกิน พบว่าสามารถลด cholesterol, LDL, VLDL และ atherogenic index แต่ทำให้ HDL และ HDL/HDL-total สูงขึ้น แต่ไม่มีผลในกระต่ายปกติ และยังพบว่าทำให้หนูขับ cholesterol ออกทางปัสสาวะมากขึ้น J Ethnopharmacol 2003;86:191-5. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ค...

380

ผลของสารสกัดจากแป๊ะก๊วยต่อการไหลเวียนโลหิตของผู้สูงอายุ
ผลของสารสกัดจากแป๊ะก๊วยต่อการไหลเวียนโลหิตของผู้สูงอายุการทดลองทางคลินิกโดยการสุ่มแบบปกปิด (double-blinded, randomized, placebo-controlled design) ในผู้สูงอายุสุขภาพดีจำนวน 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุมจำนวน 30 คน ที่ได้รับการฉีด saline เข้าทางหลอดเลือดดำ และกลุ่มทดลองจำนวน 30 คน ได้รับการฉีดสารสกัดจากแป๊ะก๊วยขนาด17.5 มิลลิกรัม เข้าทางหลอดเลือดดำ ซึ่งสารสกัดดังกล่าวมีสาร ginkgo flavone glycoside 4.2 มิลลิกรัม พบว่าในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดมีการไหลเวียนของเลือดบริเวณเส้นเลือดที่มาเลี้ยงกล้า...

483

ฤทธ์ต้านชักของน้ำมันจันทน์เทศ
ฤทธ์ต้านชักของน้ำมันจันทน์เทศการศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันจันทน์เทศในการต้านการชักที่เหนี่ยวนำโดยสารเคมีและไฟฟ้าในหนูเมาส์ โดยแบบการทดลอง (model) ที่ใช้เหนี่ยวนำให้หนูชัก คือ การฉีด pentylenetetrazole (PTZ) ขนาด 100 มก./กก. เข้าใต้ผิวหนัง การเหนี่ยวนำด้วยกระแสไฟฟ้า (maximal electroshock seizure) ขนาด 50 มิลลิแอมแปร์ ความถี่ 60 เฮิร์ท เป็นเวลา 0.2 วินาที หรือการฉีด strychnine ขนาด 1.2 มก./กก. และ bicuculline ขนาด 2.7 มก./กก. เข้าใต้ผิวหนังของหนู พบว่าแบบการทดลองที่เหนี่ยวนำด้วย PTZ, strychnine และ bic...

1063

ฤทธิ์ทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งปอดของสาร
ฤทธิ์ทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งปอดของสาร gigantol จากเอื้องเงินสาร gigantol ที่สกัดจากกล้วยไม้เอื้องเงิน (Dendrobium draconis ) ความเข้มข้น 50, 100 และ 500 ไมโครโมลาร์ มีฤทธิ์ทำให้เกิดการตายแบบ apoptosis ของเซลล์มะเร็งปอด H460 โดยลดระดับของ Bcl-2 และ Mcl-1 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ป้องกันการตายของเซลล์ และเพิ่มระดับของ Bax ซึ่งเป็นโปรตีนที่กระตุ้นการตายของเซลล์ โดยที่ความเข้มข้น 50-100 ไมโครโมลาร์เป็นขนาดที่ดีที่สุด เนื่องจากความเข้มข้น 500 ไมโครโมลาร์ ไม่เพียงแต่ทำให้เซลล์เกิดการตายแบบ apoptosis เท...

195

ฤทธิ์ต้านการจับตัวของเกร็ดเลือดของ
ฤทธิ์ต้านการจับตัวของเกร็ดเลือดของ adenineAdenine ซึ่งสกัดแยกได้จากใบชุมเห็ดเทศสามารถยับยั้งการจับตัวของเกร็ดเลือดที่เหนี่ยวนำด้วย collagen ได้ดี แต่ยับยั้ง AD ได้เพียงเล็กน้อย(Biol Pharm Bull 2003;26(9):1361-4) ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1360

สารสกัดเฮกเซนจากพญายอเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งมนุษย์แบบ
สารสกัดเฮกเซนจากพญายอเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งมนุษย์แบบ apoptosis ผ่านทางเอนไซม์ caspaseการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งมนุษย์ของสารสกัดเฮกเซน คลอโรฟอร์ม เอทิลอะซีเตต เมทานอล และน้ำจากใบและลำต้นของพญายอ (Clinacanthus nutans) โดยทดลองในเซลล์มะเร็งปอด (non-small cell lung cancer; A549) มะเร็งหลังโพรงจมูก (nasopharyngeal carcinoma epithelioid cell; CNE1) และมะเร็งตับ (liver cancer; HepG2) พบว่าสารสกัดเฮกเซนและคลอโรฟอร์ม ความเข้มข้น 25-200 มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของ...

1516

ผลของน้ำเชื่อมบัวหิมะ
ผลของน้ำเชื่อมบัวหิมะ (Yacon syrup) ต่อระดับน้ำตาลในเลือดการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม มีการไขว้กลุ่ม และปกปิดสองทาง (Randomized, crossover, double-blind clinical trial) เพื่อศึกษาผลของการบริโภคน้ำเชื่อมรากบัวหิมะ (Smallanthus sonchifolius22) จำนวน 20 คน โดยสุ่มแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารเช้าร่วมกับยาหลอก 40 ก. และกลุ่มที่ 2 ได้รับอาหารเช้าร่วมกับน้ำเชื่อมบัวหิมะ 40 ก. (มี fructooligosaccharides 14 ก.) อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับสารทดสอบหลังจากอดอาหารมาเป็นเวลานาน 12 ชม. และทำการวิเคราะห...