Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ป้องกันตับเสียหายจากแอลกอฮอล์ของสารซาโปนิน (saponin) จากโสมจีน

ศึกษาฤทธิ์ปกป้องกันตับของสารซาโปนินจากโสมจีน (Panax notoginseng ) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้ตับเกิดความเสียหายด้วยการป้อนเอทานอล 36% พบว่าการป้อนสารซาโปนินขนาดวันละ 200 มก./กก. น้ำหนักตัว นาน 4 สัปดาห์ มีผลลดระดับเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตับ ได้แก่ alanine aminotransferse (ALT) และ aspartate aminotransferase (AST) ลดระดับ malondialdehyde (MDA) และ reactive oxygen species (ROS) ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงการเกิดอนุมูลอิสระ และยังมีผลช่วยเพิ่มระดับเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านการเกิดอนุมูลอิสระ ได้แก่ glutathione (GSH) และ superoxide dismutase (SOD) นอกจากนี้ ผลจากการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะด้วยเทคนิค UPLC/Q-TOFMS ยังพบว่าสารซาโปนินจากโสมจีนมีผลลดค่าชี้วัดทางชีวเคมีที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้อีกด้วย ผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารซาโปนินจากโสมจีนมีฤทธิ์ป้องกันตับเสียหายจากการเหนี่ยวนำด้วยแอลกอฮอล์ได้

Am J Chin Med. 2015; 43(4): 695-714

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1207

ผลของขิงต่อระดับน้ำตาลในเลือดรวมทั้ง
ผลของขิงต่อระดับน้ำตาลในเลือดรวมทั้ง advanced glycation end products และการอักเสบในผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตทางช่องท้องการศึกษาในผู้ป่วยที่ฟอกไตทางช่องท้อง จำนวน 36 คนอายุ 29-79 ปี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับขิง ขนาด 1,000 มก./วัน (4 แคปซูล/วัน) เป็นเวลา 10 สัปดาห์ และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่าในกลุ่มที่ได้รับขิงระดับน้ำตาลในเลือดจะลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก แต่ไม่มีผลต่อระดับของสารกลุ่ม advanced glycation end products ได้แก่ carboxymethyl lysine และ pentosidine ที่เกิดจากขบวนการไกลเคชัน ...

1276

ฤทธิ์กระตุ้นการสร้างกระดูกของใบยอและชาดำในหนูแรทที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน
ฤทธิ์กระตุ้นการสร้างกระดูกของใบยอและชาดำในหนูแรทที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนการศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการสร้างกระดูกของสารสกัดน้ำจากใบยอ (Morinda citrifolia L) และชาดำ (Camellia sinensis (L.) Kuntze) ในหนูแรทที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจากการเหนี่ยวนำด้วยการตัดรังไข่ออก (ovariectomized rats) โดยแบ่งหนูเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับน้ำเปล่า (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ได้รับยา remifemin (สารสกัดจากเหง้าของต้น black cohosh (Cimicifuga racemosa) ซึ่งออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน นิยมใช้เพื่อบรรเทาอาการหลังหมดประจำเดื...

1211

ฤทธิ์ต้านภาวะความจำเสื่อมจากใบบร็อคโคลี่
ฤทธิ์ต้านภาวะความจำเสื่อมจากใบบร็อคโคลี่การศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะความจำเสื่อมของส่วนสกัดคลอโรฟอร์มจากใบบร็อคโคลี่ (Brassica oleracea var. italica ; CBL) ในหลอดทดลองพบว่า CBL สามารถปกป้องเซลล์สมองและมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE) และการทดสอบในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความผิดปกติต่อการเรียนรู้และความจำจากการได้รับสาร amyloid beta (Aβ) โดยทำการทดสอบด้วย Y-maze, passive avoidance และ Morris water maze tests พบว่า CBL สามารถยับยั้งความผิดปกติดังกล่าวได้ นอกจากนี้ CBL ยังมี...

1439

การบริโภคสตรอว์เบอร์รีต้านกระบวนการแก่ชราผ่านการทำงานของไมโตคอนเดรียและการต้านออกซิเดชัน
การบริโภคสตรอว์เบอร์รีต้านกระบวนการแก่ชราผ่านการทำงานของไมโตคอนเดรียและการต้านออกซิเดชันการประเมินตัวชี้วัดทางชีวภาพของความเสียหายที่เกิดจากกระบวนการออกซิเดชัน (biomarkers of oxidative damage) รวมถึงการลดลงของการสร้างและการทำงานของไมโตครอนเดรีย อันเนื่องมาจากความแก่ชรา ของการบริโภคสตรอว์เบอร์รี (Fragaria ananassa สายพันธุ์ Alba) โดยทำการทดสอบในหนูแรทชราเพศผู้ อายุ 19 - 21 เดือน จำนวน 16 ตัว โดยแบ่งหนูเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ตัว กลุ่มที่ 1 ให้กินอาหารมาตรฐาน และกลุ่มที่ 2 ให้กินอาหารมาตรฐานที่มีส่...

1511

สารสกัดจากใบมะกอกฝรั่งช่วยป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน
สารสกัดจากใบมะกอกฝรั่งช่วยป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนการศึกษาผลของใบมะกอกฝรั่ง (Olea europaea L.) ในการป้องกันการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนในนักเรียนที่เป็นนักกีฬากรีฑา จำนวน 32 คน สุ่มแบ่งกลุ่มให้รับประทานสารสกัดจากใบมะกอกฝรั่ง (เทียบเท่ากับใบมะกอกฝรั่งสด 20 ก. และมีสาร oleuropein 100 มก.) หรือยาหลอก ครั้งละ 1 เม็ด ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 9 สัปดาห์ จากการตรวจวัดสุขภาพร่างกาย ภาระในการฝึกซ้อม และการประเมินการป่วยในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น โดยใช้แบบสอบถาม sporting upper respiratory i...

936

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัด
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัด Ethyl Acetate จากเมล็ดของสมุนไพรราชดัดการแพทย์แผนจีนมีการใช้เมล็ดของราชดัดในการรักษาโรคต่างๆได้แก่ ภาวะการอักเสบ โรคบิด ไข้มาลาเรีย และมะเร็ง แต่อย่างไรก็ตามฤทธิ์ต้านการอักเสบของราชดัดนั้นยังไม่เป็นที่ชัดเจน การศึกษานี้จึงเป็นการทดสอบฤทิ์ต้านการอักเสบของสารสกัด Ethyl Acetate จากเมล็ดของราชดัดในหลอดทดลองและในร่างกายหรือเซลล์ โดยการประเมินสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบได้แก่ Nitric Oxide (NO), Prostaglandin2(PGE2), Tumor Necrosis Factor-Alpha (TNF-α) และ Inte...

1351

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของใบย่านาง
ฤทธิ์ต้านมะเร็งของใบย่านางการศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์ ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซีเตรท เมทานอล และน้ำจากใบย่านาง และสาร oxoanolobine ที่แยกได้จากสารสกัดเมทานอล ในเซลล์มะเร็ง 3 ชนิด ได้แก่ เซลล์มะเร็งช่องปาก (KB), มะเร็งปอด (NCI-H187) และมะเร็งเต้านม (MCF-7) พบว่าสารสกัดเมทานอลมีฤทธิ์ดีที่สุดในการต้านเซลล์มะเร็งปอด และสารสกัดน้ำมีฤทธิ์ดีที่สุดในการต้านเซลล์มะเร็งช่องปาก โดยมีค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ 50% (IC50) เท่ากับ 11.93± 4.52 มคก./มล. และ 12.06±0.8...

307

การรับประทานมะเขือเทศร่วมกับ
การรับประทานมะเขือเทศร่วมกับ broccoli สามารถต้านมะเร็งต่อมลูกหมากได้ทำการศึกษาในหนูเพศผู้จำนวน 206 ตัว โดยแบ่งหนูออกเป็น 7 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 และ 3 เป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มี 10% มะเขือเทศ และ 10% broccoli ต่อ 100 กรัมอาหาร ตามลำดับ กลุ่มที่ 4 และ 5 เป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของ 5% มะเขือเทศ +5% broccoli และ 10% มะเขือเทศ + 10% broccoli ต่อ 100 กรัมอาหารตามลำดับ กลุ่มที่ 6 และ 7 เป็นกลุ่มที่ได้รับสาร lycopene 23 และ 224 นาโนโมล/กรัม ของอาหารตามลำดับ นา...

393

ฤทธิ์ต้านมะเร็งจากรากโสม
ฤทธิ์ต้านมะเร็งจากรากโสมการทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากรากโสม (Panax notoginseng   ) และสารสำคัญ ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม saponins พบว่าสารสกัดโสมที่ขนาด 1.0 มก./มล. ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ SW480 human colorectal cancer cells ได้ 85.8% ซึ่งคาดว่าเป็นผลของ ginsenosides Rb1 และ Rg1 นอกจากนี้ สารสกัดโสมที่ขนาด 0.5 และ 1 มก./มล. ยังเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์แบบ apoptosis การทดสอบโดยให้เซลล์ได้รับสาร notoginsenoside R1, ginsenosides Rg1 และ Rb1 ขนาด 300 ไมโครโมลาร์ เป็นเวลา 2 วัน พบว่า ...