Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านภาวะโรคไตที่เกิดจากเบาหวานของสาร thymoquinone จากเมล็ดเทียนดำ

การศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะโรคไตที่เกิดจากเบาหวานของสาร thymoquinone (TQ) จากเมล็ดเทียนดำ(Nigella sativa ) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยการฉีดสาร streptozotocin (STZ) ขนาด 60 มก./กก. น้ำหนักตัว เข้าทางช่องท้อง พบว่าการป้อนสาร TQ วันละ 50 มก./กก. น้ำหนักตัว ติดต่อกันนาน 8 สัปดาห์ มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดหนูลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสาร TQ และผลจากการตรวจวิเคราะห์เซลล์ไตด้วยเทคนิค immunohistochemical พบว่าสาร TQ มีฤทธิ์ยับยั้งความเสียหายของเซลล์ไตในหนูที่เป็นเบาหวาน และมีผลลดการแสดงออกของโปรตีนที่บ่งชี้ถึงการเกิดความเสียหายของเซลล์ไต ได้แก่ fibroblast-specific protein 1 (Fsp1), desmin, matrix metalloproteinase-17 (MMP-17) และ ZO-1 ผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่าสาร TQ จากเมล็ดเทียนดำมีฤทธิ์ต้านภาวะโรคไตที่เกิดจากเบาหวานได้

Ultrastruct Pathol 2014; 38(1): 26-33

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

865

การศึกษาความปลอดภัยของการรับประทานยาแคปซูลสารสกัดรางจืดในอาสาสมัครสุขภาพดี
การศึกษาความปลอดภัยของการรับประทานยาแคปซูลสารสกัดรางจืดในอาสาสมัครสุขภาพดี ระยะที่ 1การศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดี 10 คน (ชาย 5 หญิง 5) รับประทานสารสกัดน้ำใบรางจืด ขนาด 600 มก./วัน วันละ 1 ครั้งตอนเช้า นาน 14 วัน และทำการวัดผลระดับคะแนนด้านความทรงจำ การเรียนรู้ และค่าชีวเคมีในเลือด พบว่าไม่มีผลทำให้เกิดความผิดปกติทางกายภาพ ผลระดับคะแนนด้านความทรงจำมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 2.7 และ 2.4 จากค่าเริ่มต้นหลังรัประทานยา 14 วัน และหลังจากหยุดยา 14 วัน ตามลำดับ ซึ่งไม่แตกต่างจากครั้งแรกและอ...

1449

น้ำมันเมล็ดเทียนดำสามารถควบคุมโรคหืดให้ดีขึ้น
น้ำมันเมล็ดเทียนดำสามารถควบคุมโรคหืดให้ดีขึ้นPhytother. Res. 2017;31:403-9. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

756

ฤทธิ์ป้องกันภาวะสมองขาดเลือดของสารสกัดจากกัญชาเทศในหนูแรท
ฤทธิ์ป้องกันภาวะสมองขาดเลือดของสารสกัดจากกัญชาเทศในหนูแรทการศึกษาฤทธิ์ปกป้องสมองของสารในกลุ่มแอลคาลอยด์จากกัญชาเทศ (alkaloid extract from Leonurus heterophyllus; LHAE) โดยฉีดสาร LHAE เข้าทางช่องท้องของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดด้วยวิธีผูกเส้นเลือดแดงที่เลี้ยงสมอง (middle cerebral artery occlusion) ในขนาด 3.6, 7.2 และ 14.4 มก./กก. พบว่า สารสกัด LHAE ในขนาด 7.2 และ 14.4 มก./กก. สามารถลดความผิดปกติภายในสมองรวมทั้งบริเวณที่เสียหายจากภาวะขาดเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับเอนไซ...

1250

ฤทธิ์ต้านการอักเสบ
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาเลือดงาม และส่วนประกอบในตำรับตำรับยาเลือดงาม เป็นยาที่ใช้ในการรักษาอาการปวดเวลามีประจำเดือนของเพศหญิง (ประกอบด้วย หัวกระเทียม เมล็ดเร่ว โกฐจุฬาลำพา (ทุกส่วน) เหง้ากระชาย ใบมะนาว ผิวมะกรูด ตะไคร้หอม (ทุกส่วน) รากชะเอมเทศ สะระแหน่ (ทุกส่วน) เมล็ดจันทน์เทศ ใบกะเพรา เปลือกเพกา เมล็ดพริกไทย ดอกดีปลี ช้าพลู (ทุกส่วน) รากเจตมูลเพลิงแดง ดอกกานพลู เหง้าไพล เหง้าขิง เหง้ากะทือ) เมื่อนำตำรับยา และส่วนประกอบในตำรับมาสกัดโดยการหมักด้วย 9...

1514

ฤทธิ์ยับยั้งความเป็นพิษของยาต้านมะเร็ง
ฤทธิ์ยับยั้งความเป็นพิษของยาต้านมะเร็ง cyclophosphamide จากมะขามเทศการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งความเป็นพิษของยาต้านมะเร็ง cyclophosphamide (CTX) ของสารสกัดเมทานอล-น้ำ (1:1) จากเนื้อผลของมะขามเทศ (Pithecellobium dulce50) และการศึกษาความเป็นพิษแบบกึ่งเฉียบพลันโดยป้อนหนูเม้าส์ด้วยสารสกัดขนาด 1/5, 1/10, และ 1/20 ของค่า LD50 ติดต่อกันเป็นเวลานาน 28 วัน พบว่าทุกขนาดไม่ทำให้สัตว์ทดลองตายหรือเกิดความผิดปกติใดๆ จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สารสกัดเมทานอล-น้ำของมะขามเทศสามารถยับยั้งความเป็นพิษของ CTX ได้แล...

1175

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของใบยี่โถ
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของใบยี่โถการทดสอบฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากต้นยี่โถ (Nerium oleander L.) ในหนูแรทที่เป็นเบาหวาน พบว่าเมื่อป้อนสารสกัด hydromethanolicจากใบยี่โถ ขนาด 50 และ 200 มก./กก.น้ำหนักตัว ให้หนูแรท ติดต่อกัน 20 วัน สามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดลง 73.79% เมื่อเทียบกับหนูเบาหวานปกติ และเมื่อทำการทดสอบการตอบสนองของฮอร์โมนอินซูลินต่อระดับน้ำตาลในเลือด (Oral Glucose Tolerance Test)พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบยี่โถสามารถลดระดับน้ำตาลลง 65.72% ภายใน 3 ชั่วโมงหลังป้อนกลูโคส นอกจากนี้สารสกั...

951

อันตรกิริยาของโสมและอั่งตังเซียมต่อยาเคมีบำบัด
อันตรกิริยาของโสมและอั่งตังเซียมต่อยาเคมีบำบัด 5-fluorouracilการศึกษาอันตรกิริยาของสารสกัดน้ำจากโสมและสารสกัดน้ำผสมกับสารสกัดเอทานอล 95% จากอั่งตังเซียม (Denshen) ต่อยาเคมีบำบัด 5-fluorouracil (5-FU) โดยแบ่งหนูแรทออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ป้อนสารสกัดน้ำจากโสมขนาด 0.81 ก./กก. น้ำหนักตัว กลุ่มที่ 2 ป้อนสารสกัดเอทานอลจากอั่งตังเซียม ขนาด 1.35 ก./กก. น้ำหนักตัว วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 10 วัน (เทียบเท่ากับขนาดที่แนะนำให้รับประทานในคน คือ โสม 9 ก./วัน และ และอั่งตังเซียม 15 ก./วัน) จากนั้นให้ยาเคมีบำ...

1125

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Cytochrome P450 ชนิด CYP3A4 และ CYP1A2 ของมะตูมการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Cytochrome P450 ชนิด CYP3A4 และ CYP1A2 ของสารสกัดเมทานอล สารสำคัญในกลุ่ม furanocoumarins (marmelosin, marmesinin) และสารแอลคาลอยด์ (aegeline) ที่แยกได้จากส่วนผลของมะตูม [Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb.] ในไมโครโซม (microsome) จากตับมนุษย์ พบว่าสารสกัดเมทานอลของผลมะตูมสามารถยับยั้ง CYP3A4 แบบแข่งขัน (Competitive inhibition) โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเอนไซม์ได้ 50% (IC50) เท่ากับ 5 มค...

1372

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของราสพ์เบอร์รีแดงในหนูเม้าส์ที่เป็นเบาหวานและมีภาวะอ้วน
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของราสพ์เบอร์รีแดงในหนูเม้าส์ที่เป็นเบาหวานและมีภาวะอ้วนการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของราสพ์เบอร์รีแดง (Red raspberry; Rubus idaeus L.) โดยให้หนูเม้าส์ที่เป็นเบาหวานและมีภาวะอ้วน กินอาหารที่มีส่วนผสมของผงแห้งของผลราสพ์เบอร์รีแดง (freeze-dried raspberry) ร้อยละ 5.3 เป็นเวลานาน 8 สัปดาห์ พบว่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และมีระดับ interleukin (IL)-6 ซึ่งเป็นสารก่อการอักเสบในเลือดต่ำกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับราสพ์เบอร์รีแดง นอกจากนี้...