Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านอักเสบ บรรเทาปวด และลดไข้ของหญ้าปักกิ่ง

การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ บรรเทาปวด และลดไข้ ในหนูแรทและหนูเม้าส์ของสารสกัดเอทานอลจากส่วนเหนือดินของหญ้าปักกิ่ง (Murdannia loriformis (Hassk) Rolla Roa & Kammathy) พบว่าสารสกัดเอทานอลขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก. มีฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารคาราจีแนน (carrageenan) และกรดอะราชิโดนิก (arachidonic acid) โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ สารสกัดเอทานอลขนาด 400 มก./กก. มีฤทธิ์ทั้งยับยั้งการเกิดแกรนูโลมา (granuloma) และการเกิดของเหลวซึมออกจากหลอดเลือด (transudative formation) จากการฝังก้อนสำลี (cotton pellet) และทำให้การทำงานที่เพิ่มขึ้นของเอนไซม์ alkaline phosphatase กลับสู่สภาวะปกติ สารสกัดเอทานอลขนาด 20, 40 และ 80 มก./กก. มีฤทธิ์บรรเทาปวดในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยฟอร์มาลีน (formalin test) โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ และสารสกัดเอทานอลขนาด 400 มก./กก. ทำให้ร่างกายของหนูแรทที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นจากการถูกเหนี่ยวนำด้วยยีสต์ (yeast-induced hyperthermia) มีอุณหภูมิลดลง การทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน โดยการให้หนูแรทกินสารสกัดเอทานอลขนาด 5,000 มก./กก. และเฝ้าสังเกตเป็นเวลา 14 วัน ไม่พบความผิดปกติใดๆ หรือความเปลี่ยนแปลงของอวัยวะภายใน รวมทั้งไม่มีสัตว์ทดลองตายจากการให้สารสกัดในขนาดดังกล่าว ทำให้สามารถสรุปได้ว่า สารสกัดเอทานอลจากส่วนเหนือดินของหญ้าปักกิ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ บรรเทาปวด และลดไข้ เมื่อทำการทดสอบในหนูแรทและหนูเม้าส์ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบรรเทาอาการอักเสบและแก้ปวดได้

BioImpacts 2014;4(4):183-9.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

576

ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากต้นโพธิ์ในหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน
ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากต้นโพธิ์ในหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานการศึกษาแรกเป็นการศึกษาในหนูแรทปกติ โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมให้กินน้ำกลั่น กลุ่มที่ 2, 3 และ 4 ป้อนสารสกัดน้ำของเปลือกต้นโพธิ์บดผง ขนาด 25, 50 และ 100 มก./กก. ตามลำดับ การศึกษาที่สองเป็นการศึกษาในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสาร streptozotocin ขนาด 55 มก./กก. ฉีดเข้าทางช่องท้อง นาน 5 วัน เพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือด : fasting blood sugar มีค่ามากกว่า 250 มก./ดล. จากนั้นแบ่งห...

325

ฤทธิ์ลดน้ำตาลและไขมันจากตะไคร้
ฤทธิ์ลดน้ำตาลและไขมันจากตะไคร้เมื่อป้อนสารสกัดด้วยน้ำจากใบตะไคร้ให้หนูขาวปกติ ขนาด 125, 250 และ 500 มก./กก. นาน 42 วัน พบว่า น้ำหนักตัว ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับไขมันในเลือด ได้แก่ คอเลสเตอรอล, LDL-cholesterol, VLDL-cholesterol ลดลง นอกจากนั้นยังทำให้ระดับ HDL-cholesterol เพิ่มขึ้น โดยสารสกัดขนาด 500 มก./กก. จะออกฤทธิ์มากที่สุด และเมื่อทำการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดโดยป้อนให้หนูขาวในขนาด 5,000 มก./กก. ครั้งเดียว พบว่า ไม่มีหนูตาย แต่ locomotor activity เพิ่มขึ้นในช่วง 15-30 นาทีแรก ต่อมาหน...

496

น้ำมันจากเมล็ดลินินสามารถลดระดับไขมันสะสมที่ตับ
น้ำมันจากเมล็ดลินินสามารถลดระดับไขมันสะสมที่ตับ (nonalcoholic fatty) ในหนูแฮมสเตอร์ได้การศึกษาในหนูแฮมสเตอร์ 32 ตัว สุ่มตัวอย่างแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 8 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมให้กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ได้รับน้ำมันมะพร้าวโดยได้รับอาหารปกติ 92.9% (w/w) ร่วมกับน้ำมันมะพร้าว 7% (w/w) และคอเลสเตอรอล 0.1% กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ได้รับเนยแข็ง โดยได้รับอาหารปกติ 92.9% (w/w) ร่วมกับเนยแข็ง 7% (w/w) และคอเลสเตรอล 0.1% กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มที่ได้รับน้ำมันจากเมล็ดลินิน โดยได้รับอ...

739

ผลต่อการเพิ่มภูมิต้านทานของสารสกัดจากใบกะเพราในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี
ผลต่อการเพิ่มภูมิต้านทานของสารสกัดจากใบกะเพราในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีการศึกษาแบบข้ามกลุ่มแบบอำพรางทั้งสองฝ่าย (double blind crossover) ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี จำนวน 22 คน อายุระหว่าง 18 - 60 ปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่1 รับประทานสารสกัด 70% เอทานอลของใบกะเพราชนิดแคปซูล ขนาด 300 มก./วัน ในขณะท้องว่าง นาน 4 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 รับประทานยาหลอกซึ่งเป็นน้ำเชื่อมที่มีลักษณะและขนาดเท่ากัน จากนั้นทำการสลับกลุ่มโดยมีช่วงหยุดพัก 3 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเอทานอลของใบกะ...

921

ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านเชื้อแบคทีเรียจากสารอัลคาลอยด์
ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านเชื้อแบคทีเรียจากสารอัลคาลอยด์ pyrroloquinazoline จากต้นโมราต้นโมราเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับการใช้พืชชนิดนี้ในการแพทย์อายุรเวทของอินเดียและการแพทย์ยูนานิ Unani (การแพทย์ท้องถิ่นและความเชื่อตามศาสนาอิสลาม ในดินแดนลุ่มน้ำเมโสโปเตเมีย) การศึกษานี้เป็นการวิจัยถึงฤทธิ์ของพฤกษเคมี สารเคมีที่พบในต้นโมราสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม (Chloroform) ได้แก่ vasicine, vasicinone, vasicine acetate, 2-acetyl benzyl amine, vasicinolone มีฤทธ์ต้านการอักเสบและต้านแบคทีเรียการทดสอบ ฤทธิ์ต้านการอักเสบทด...

1249

การดื่มน้ำส้มหมัก
การดื่มน้ำส้มหมัก (orange fermented) ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจศึกษาผลการดื่มน้ำส้มหมักต่อความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในหนูเม้าส์ โดยทดลองป้อนน้ำส้มหมักให้แก่หนูในขนาดที่เทียบเท่ากับการดื่มในคนคือ 250 และ 500 มล./วัน เปรียบเทียบกับการป้อนน้ำส้มคั้น และน้ำเปล่า (กลุ่มควบคุม) นาน 12 สัปดาห์ พบว่าการดื่มน้ำส้มหมักมีผลเพิ่มระดับเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต้านอนุมูลอิสระได้แก่ catalase, superoxide dismutase, glutathione reductase และ glutathione peroxidase เมื่อเทียบกับกลุ่ม...

138

ผลของ
ผลของ ginkgetin จากใบแปะก๊วยต่อการอักเสบ เคยมีผู้ศึกษา ginkgetin เป็นสารกลุ่ม biflavone จากใบแปะก๊วย พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้ง phospholipase A2 และเป็นยาต้านไขข้ออักเสบ และแก้ปวด การศึกษาครั้งนี้จึงได้ศึกษาผลต่อ cycloxygenase (COX)-1 and 2 และการยับยั้งการสังเคราะห์ prostaglandin E2 พบว่า ginkgetin และ gingetin ผสมกับ esoginketin ยับยั้งการสังเคราะห์ prostaglandin E2 ซึ่งทำให้อักเสบ และยับยั้งการหลั่ง COX-2 นอกจากนี้ยังได้ทดลองผลที่ผิวหนังซึ่งเหนี่ยวนำให้อักเสบโดย croton oil พบว่ายับยั้ง...

941

ผลของกลูโคแมนแนนในการรักษาเด็กที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
ผลของกลูโคแมนแนนในการรักษาเด็กที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติการศึกษาในเด็กที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติชนิดปฐมภูมิ (primary dyslipidemia; เป็นความผิดปกติที่มีสาเหตุจากพันธุกรรม) จำนวน 36 คน ที่มีอายุระหว่าง 6-15 ปี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่รับประทานแคปซูลที่มีกลูโคแมนแนนจากบุก 500 มก. ครั้งละ 2-3 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง (กลางวันและเย็น) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่ากลูโคแมนแนนจะช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลรวม low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) และ non-high-density lipoprotein cho...

261

ผลของการรับประทานอาหารจากถั่วเหลืองสามารถลดความวิตกกังวลได้
ผลของการรับประทานอาหารจากถั่วเหลืองสามารถลดความวิตกกังวลได้ ทำการศึกษาในหนูถีบจักรเพศผู้ อายุ 5 สัปดาห์ โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 และ 2 ให้กินอาหารสูตรควบคุม และสูตรที่ทำจากถั่วเหลือง ตามลำดับ นาน 28 วัน กลุ่มที่ 3 และ 4 เป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารสูตรควบคุม และสูตรที่ทำจากถั่วเหลือง นาน 28 วัน และฉีดสาร m-chlorophenylpiperazine (m-CPP ขนาด 2.5 มก./กก. ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดความเครียดวิตกกังวล) เข้าทางช่องท้อง ก่อนทำการวัดพฤติกรรมของหนู เป็นเวลา 30 นาที ตามลำดับ จากผลการทดลองพบว...