Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การเสริมฤทธิ์ยาต้านมะเร็งของสาร curcumin จากขมิ้นชัน

การศึกษาผลของการให้สาร curcumin ซึ่งเป็นสารสำคัญที่แยกได้จากส่วนเหง้าของขมิ้นชัน (Curcuma longa ) ร่วมกับยาต้านมะเร็งอ๊อกซาลิพลาติน (oxaliplatin) ในหนูเม้าส์ที่ถูกปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ [subcutaneously xenografted LoVo human colorectal cancer cells in immunodeficient (nu/nu) mice] พบว่าการให้สาร curcumin ขนาด 50 มก./กก. ร่วมกับยาอ๊อกซาลิพลาติน ขนาด 25 มก./กก. โดยการฉีดเข้าทางช่องท้อง เป็นเวลา 22 วัน สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูได้อย่างชัดเจน และให้ผลดีกว่าการให้สาร curcumin หรือยาอ๊อกซาลิพลาตินเพียงอย่างเดียว โดยทำให้เซลล์มะเร็งเกิดการตายแบบ apoptosis เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และหยุดการแบ่งตัวในระยะ S และ G2/M การศึกษาเพิ่มเติมพบว่าเซลล์มะเร็งมีการตายแบบ apoptosis เพิ่มขึ้น การแสดงออกของยีน Bax, caspase-3 และ poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) เพิ่มขึ้น ในขณะที่การแสดงออกของยีน Bcl-2, survivin, HSP70, pro-caspase-3, และ pro-PARP ลดลง ซึ่งทั้งหมดเป็นตัวชี้วัดการเกิด apoptosis ของเซลล์ ทำให้สามารถสรุปได้ว่า การให้สาร curcumin ร่วมกับยาอ๊อกซาลิพลาติน มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อทำการทดสอบในสัตว์ทดลอง ซึ่งกลไกการออกฤทธิ์คือการเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์แบบ apoptosis

*หมายเหตุ Bax, caspase-3 และ PARP มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการตายของเซลล์แบบ apoptosis เมื่อมีการแสดงออกหรือมีปริมาณเพิ่มขึ้น จะทำให้การตายของเซลล์เพิ่มขึ้น ส่วน Bcl-2, survivin, HSP70, pro-caspase-3, และ pro-PARP ก็มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการตายแบบ apoptosis เช่นกัน แต่จะทำงานในทางตรงกันข้าม นั่นคือเป็นส่วนที่ทำให้เซลล์รอดชีวิต ยับยั้งการตายของเซลล์ ดังนั้นเมื่อมีการแสดงออกหรือมีปริมาณลดลง เซลล์จึงเกิดการตายเพิ่มขึ้น

Phytother Res 2015;29:357-65.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

415

ผลของสารสกัดจากเหง้าขิงในการรักษาลำไส้ใหญ่อักเสบ
ผลของสารสกัดจากเหง้าขิงในการรักษาลำไส้ใหญ่อักเสบเมื่อป้อนหนูขาวด้วยสารสกัด 95% เอทานอลจากเหง้าขิง ขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก. และยา sulfasalazine ขนาด 500 มก./กก. ก่อนเป็นเวลา 3 วัน จากนั้นเหนี่ยวนำให้หนูเกิดการอักเสบและเป็นแผลที่ลำไส้ใหญ่ด้วยกรดอะซีติก 3% แล้วทำการศึกษาต่อไปอีก 7 วัน พบว่าสารสกัดจากเหง้าขิงที่ขนาด 200 และ 400 มก./กก. และยา sulfasalazine มีผลลดอาการบวมและอักเสบของลำไส้ โดยดูจากจำนวนแผลและขนาดของลำไส้ใหญ่ที่ลดลง ซึ่งสารสกัดจากเหง้าขิงที่ขนาด 400 มก./กก. จะให้ผลดีที่สุด สารสกัดจ...

1621

ฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบและอาการแพ้ของดอกดาหลา
ฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบและอาการแพ้ของดอกดาหลาการศึกษาฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบและอาการแพ้ของสารสกัด 70% เอทานอลจากดอกดาหลา (Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm.) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดอาการแพ้ด้วยการฉีดสารอัลบูมิน ความเข้มข้น 20% เข้าทางช่องท้อง โดยแบ่งหนูเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นหนูปกติ (ไม่ได้รับสารใดๆ) กลุ่มที่ 2 ได้รับการกระตุ้นด้วยอัลบูมินในวันที่1 และวันที่ 7 กลุ่มที่ 3-5 ได้รับการกระตุ้นด้วยอัลบูมินจากนั้นจะได้รับสารสกัดขนาด 100, 300, และ 1000 มก./นน.ตัว 1 กก. ตามลำดับ นาน 7 วัน หล...

828

ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของโสมอเมริกัน
ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของโสมอเมริกันการศึกษาผลของสารสกัดจากโสมอเมริกัน (CVT-E002) ต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ในหนูเม้าส์วัยผู้ใหญ่และหนูวัยรุ่น โดยในหนูวัยผู้ใหญ่ (อายุ 8-9 สัปดาห์) ป้อน CVT-E002 ขนาด 60 มก./อาหารผง 6 ก./ตัว/วัน ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ แล้วให้รับประทานอาหารปกติต่ออีก 8 สัปดาห์ ส่วนหนูวัยรุ่น (อายุ 4 สัปดาห์) เริ่มป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของ CVT-E002 ขนาด 40 มก./อาหารผง 4 ก./ตัว/วัน นาน 2 สัปดาห์ จากนั้นเปลี่ยนเพิ่มเป็น CVT-E002 เป็น 50 มก./อาหารผง 5 ก./ตัว/วัน อีก 2 สัปาดาห์ และป้อ...

1427

มะตูมช่วยลดพิษต่อตับอันเกิดจากการใช้ยา
มะตูมช่วยลดพิษต่อตับอันเกิดจากการใช้ยา cisplatinการใช้ยา cisplatin สามารถเกิดผลข้างเคียงในแง่ของการเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับ โดยส่งผลให้ระดับเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระและเอนไซม์ในตับผิดปกติ จากการศึกษาผลของมะตูมต่อการช่วยลดพิษต่อตับอันเกิดจากยา cisplatin พบว่ากลุ่มหนูแรทที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของผลมะตูม (Aegle marmelos (L.) Correa.) ความเข้มข้น 2 และ 4% ติดต่อกัน 27 วัน และมีการให้ยา cisplatin 6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวหนูทดลองต่อเนื่องอีก 3 วัน มีระดับการสร้างเอนไซม์ท...

244

ฤทธิ์ต้านการชักของน้ำมันหอมระเหยยี่หร่า
ฤทธิ์ต้านการชักของน้ำมันหอมระเหยยี่หร่า น้ำมันหอมระเหยยี่หร่า (Cuminum cyminum Linn., APIACEAE) ที่ได้จากการกลั่นด้วยน้ำ ขนาดความเข้มข้น 1% และ 3% v/v มีฤทธิ์ต้านการชักและป้องกันการชัก ที่เหนี่ยวนำโดยสาร pentylenetetrazol (PTZ) ในการทดลองต่อเยื่อบุของ F1 neurones ของ sub-oesophageal ganglia ของหอยทากอิหร่าน ซึ่งเป็นการศึกษาในหลอดทดลอง J Ethnopharmacology 2006; 104: 278-282. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลั...

1111

การเสริมฤทธิ์ยาต้านมะเร็งของสาร
การเสริมฤทธิ์ยาต้านมะเร็งของสาร curcumin จากขมิ้นชันการศึกษาผลของการให้สาร curcumin ซึ่งเป็นสารสำคัญที่แยกได้จากส่วนเหง้าของขมิ้นชัน (Curcuma longa ) ร่วมกับยาต้านมะเร็งอ๊อกซาลิพลาติน (oxaliplatin) ในหนูเม้าส์ที่ถูกปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ [subcutaneously xenografted LoVo human colorectal cancer cells in immunodeficient (nu/nu) mice] พบว่าการให้สาร curcumin ขนาด 50 มก./กก. ร่วมกับยาอ๊อกซาลิพลาติน ขนาด 25 มก./กก. โดยการฉีดเข้าทางช่องท้อง เป็นเวลา 22 วัน สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตขอ...

826

สารสำคัญจากโสมกับผลต่อการเสริมสร้างกระดูก
สารสำคัญจากโสมกับผลต่อการเสริมสร้างกระดูกการทดสอบฤทธิ์ต้านภาวะกระดูกพรุนของสาร ginsenoside (Rd) ซึ่งเป็นสารสำคัญจากโสม (Panax ginseng ) พบว่าสารดังกล่าวกระตุ้นกระบวนการ differentiation และ mineralization ในเซลล์กระดูก MC3T3-E1 ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างกระดูก ที่แสดงให้เห็นด้วยกลไกการเพิ่มปริมาณของตัวบ่งชี้การเกิด differentiation เช่น เอนไซม์ alkaline phosphatase (ALP) และยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูก (osteogenic genes) รวมทั้งทำให้การติดสีย้อม von Kossa/Alizarin ...

194

พิษต่อปลาและฤทธิ์ป้องกันมะเร็งของเปลือกต้นกระท้อน
พิษต่อปลาและฤทธิ์ป้องกันมะเร็งของเปลือกต้นกระท้อน เมื่อนำสารสกัดเปลือกกระท้อนมาสกัดด้วยน้ำผสมอะซิโตน และมาแยกส่วนเป็นสารสกัดเฮกเซน เอทิลอะซิเตท และน้ำ เมื่อตรวจสอบและแยกจนได้สารออกฤทธิ์ที่เป็นพิษต่อปลาคือ koetjapic acid, 3-oxo-olean-12-en-29-oic acid และเมื่อนำสารทั้ง 2 นี้ และ kotonic acid ซึ่งไม่เป็นพิษต่อปลาไปตรวจสอบฤทธิ์ต้านการเกิดมะเร็ง พบว่า Koetjapic acid มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งผิวหนังที่เหนี่ยวนำด้วย TPA(Biol Pharm Bull 2003;26(9):1351-3) ข้อมูลอ้างอิงจา...

1518

ฤทธิ์ลดความดันเลือดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมองของน้ำใบบัวบก
ฤทธิ์ลดความดันเลือดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมองของน้ำใบบัวบกการศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความดันเลือดสูงด้วยเกลือ deoxycorticosterone ace- tate และหนูปกติ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับน้ำใบบัวบกซึ่งทำให้เป็นผงแห้งด้วยวิธีการแบบแช่เยือกแข็ง (lyophilized powder) ขนาด 16, 24 และ 32 ก. ของใบสด/กก.นน.ตัว (เทียบเท่ากับ 0.26, 0.38 และ 0.52 ก.ของผงแห้ง/กก.นน.ตัว) กลุ่มที่ได้รับยาลดความดันโลหิต captopril ขนาด 25 มก./กก. และกลุ่มควบคุมที่ได้รับน้ำเปล่า พบว่าในหนูที่มีความดันเลือดสูง น้ำใบบัวบ...