Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดของสารสกัดกระเทียมดำที่ผ่านการบ่ม (aged black garlic extract)

การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของสารสกัดกระเทียมดำที่ผ่านการบ่มในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงทั้งชายและหญิง (อายุระหว่าง 19-80 ปี) จำนวน 60 คน โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสารสกัดกระเทียมดำที่ผ่านการบ่มวันละสองครั้ง ขนาดครั้งละ 3 กรัม (6 กรัม/วัน) ในช่วงเวลาก่อนอาหารมื้อเช้าและเย็น นานติดต่อกัน 12 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาหลอก (placebo) เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองทำการเก็บตัวอย่างเลือดผู้ป่วยเพื่อวิเคราะห์ค่าทางชีวเคมีพบว่า ค่าไตรกลีเซอร์ไรด์ ไขมัน โคเลสเตอรอล และ LDL-cholesterol ในเลือดของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่ค่า HDL-cholesterol ในกลุ่มผู้ป่วยที่รับประทานสารสกัดกระเทียมดำที่ผ่านการบ่มมีค่าสูงกว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่รับประทานสารสกัดกระเทียมดำที่ผ่านการบ่มมีค่า apolipoprotein B ลดลง และมีค่าอัตราส่วนของ LDL-lipoprotein cholesterol / apolipoprotein B เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมและเทียบกับค่าเลือดเริ่มต้นก่อนการทดลอง ซึ่งทั้งสองค่านี้เป็นค่าประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ จึงสามารถสรุปได้ว่า การรับประทานสารสกัดกระเทียมดำที่ผ่านการบ่มอาจมีประโยชน์ในแง่ของการช่วยลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันสูงได้

Nutrition. 2014; 30(9): 1034-9

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

872

ฤทธิ์ลดความอ้วนของสารสกัดกระเทียม
ฤทธิ์ลดความอ้วนของสารสกัดกระเทียมศึกษาฤทธิ์ลดความอ้วนของสารสกัด thiacremonone จากกระเทียม ในหนูเม้าส์ที่มีภาวะอ้วน (db/db mice) เพศผู้ โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มแรกป้อนด้วยอาหารปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ป้อนอาหารปกติและ C75 ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างกรดไขมัน ขนาด 10 มก./กก. กลุ่มที่ 3 และ 4 ป้อนด้วยอาหารและสารสกัด thiacremonone ขนาด 10 และ 30 มก./กก. ตามลำดับ ทำการวัดน้ำหนักตัวของหนูสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เมื่อครบ 3 สัปดาห์ ทำการเก็บตัวอย่างเลือด และชำแหละซากเพื่อเก็บเนื้อเยื่อไ...

618

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ lipase จากตับอ่อนของสารโพลีฟีนอลในชาการทดลองในหลอดทดลองพบว่าสารโพลีฟีนอลจากชาขาว ชาเขียว และชาดำมีผลยับยั้งเอนไซม์ lipase (เอนไซม์ย่อยไขมัน) จากตับอ่อน โดยชาขาวมีฤทธิ์ยับยั้งได้มากกว่าชาเขียว และชาดำ เมื่อเปรียบเทียบในขนาดที่มี gallic acid 200 มคก./มล.เท่ากัน โดยค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งเอนไซม์ lipase ได้ 50% (EC50) ของชาขาวและชาเขียวเท่ากับ 22 และ 35 มคก./มล. ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ปริมาณสารโพลีฟีนอลโดยวิธี Liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) พบว่าชาทั้งสองชนิดมี...

1026

ฤทธิ์ปกป้องไตและระบบสืบพันธุ์เพศชายของมะเดื่อชุมพร
ฤทธิ์ปกป้องไตและระบบสืบพันธุ์เพศชายของมะเดื่อชุมพรการทดสอบโดยให้สารสกัดอะซีโตนของเปลือกไม้ต้นมะเดื่อชุมพร (Ficus racemosa ) ขนาด 250 มก./กก. (FR250) และ 500 มก./กก. (FR500) ทางปาก แก่หนูแรทเพศผู้ที่ถูกชักนำให้ไตและอัณฑะเกิดความเป็นพิษด้วยยา doxorubicin ซึ่งยาดังกล่าวทำให้ระดับโปรตีนและกลูตาไธโอนลดลง ในขณะที่ระดับ urea, creatinine, thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) เพิ่มขึ้น พบว่าสารสกัด FR250 และ FR500 มีผลช่วยให้ระดับ creatinine ลดลง 22.5% และ 44% ตามลำดับ และระดับ urea ลดล...

1233

ฤทธิ์บรรเทาอาการปวดทางระบบประสาทของน้ำมันหอมระเหยจากโหระพาช้าง
ฤทธิ์บรรเทาอาการปวดทางระบบประสาทของน้ำมันหอมระเหยจากโหระพาช้างทดสอบฤทธิ์บรรเทาอาการปวดทางระบบประสาทของน้ำมันหอมระเหยจากโหระพาช้าง (Ocimum gratissimum L.) ในหนูเม้าส์ที่ถูกรัดเส้นประสาทไซแอติก (sciatic) เพื่อเหนี่ยวนำให้อักเสบ โดยให้น้ำมันหอมระเหยขนาด 10, 20 และ 40 มก./กก. และให้สาร eugenol หรือ myrcene ที่แยกได้จากโหระพาช้างขนาด 1, 5 หรือ 10 มก./กก. ทางปาก เป็นเวลา 14 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมบวกที่ให้ยารักษาอาการปวดเส้นประสาท pregabalin ขนาด 20 มก./กก. ผลการทดสอบพบว่าน้ำมันหอมระเหยขนาด 20...

462

ผลของหัวผักกาดแดง
ผลของหัวผักกาดแดง (Beet root) ต่อเม็ดเลือดขาว (Neutrophils) จากผู้ที่มีภาวะอ้วนเม็ดเลือดขาวที่ได้มาจากผู้ที่มีภาวะอ้วนมีการสร้างสารอนุมูลอิสระ (ROS, reactive oxygen species) สูงกว่าเม็ดเลือดขาวจากคนปกติ ซึ่ง ROS ที่เกิดขึ้นนี้มีผลทำให้เซลล์ถูกทำลาย และทำให้ระดับของเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของร่างกายลดลง ส่งผลให้เกิดความผิดปรกติต่างๆ เช่น การอักเสบภายในร่างกาย จากการทดลองพบว่าผลิตภัณฑ์จากหัวผักกาดแดงไม่ว่าจะอยู่ในรูปหัวผักกาดแดงแผ่น หรือน้ำคั้น สามารถยับยั้งการเกิด Neutrophils oxidation m...

1580

การศึกษาทางคลินิกผลของหัวหอมต่อไขมันที่เกาะตามอวัยวะภายในช่องท้อง
การศึกษาทางคลินิกผลของหัวหอมต่อไขมันที่เกาะตามอวัยวะภายในช่องท้อง (visceral fat)การศึกษาทางคลินิก (randomized double-blind placebo-controlled parallel-group study) ในอาสาสมัครจำนวน 70 คน ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (body mass index; BMI) มากกว่าหรือเท่ากับ 23 และน้อยกว่า 30 แบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับผงจากหัวหอม (Allium cepa; onion) ที่ประกอบด้วยสารเควอซิติน (quercetin) 9 ก./วัน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก ประเมินผลการทดสอบในช่วงสัปดาห์ที่ 0 และ 12 ผลการทดสอบพบว่าไขมันหน้าท้อง (visc...

385

ผลของสาร
ผลของสาร [-]-epigallocatechin gallate จากชาเขียวในการป้องกันเนื้องอกที่รังไข่ทดลองให้นกกระทาพันธุ์ญี่ปุ่นซึ่งเกิดเนื้องอกที่รังไข่ขึ้นเองในอัตราที่สูง กินอาหารที่เสริมด้วย [-]-epigallocatechin gallate (EGCG) ขนาด 200 และ 400 มก./กก. ของอาหาร เป็นเวลา 12 เดือน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่านกในกลุ่มที่กินอาหารที่เสริมด้วย EGCG จะมีการเกิดเนื้องอกที่รังไข่น้อยกว่า และเนื้องอกมีขนาดเล็กกว่ากลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณอาหารที่กิน (feed intake) จะเพิ่มขึ้นในกลุ่มที่กินอาหารที่เสริมด้วย EGCG...

1152

ประโยชน์ของเกรพฟรุต
ประโยชน์ของเกรพฟรุต (Grapefruit) กับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนการศึกษาฤทธิ์ของสาร flavonones ในเกรพฟรุตต่อการทำงานของหลอดเลือด โดยศึกษาในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนสุขภาพดี 48 คน อายุ 50-65 ปี ที่หมดประจำเดือนมาแล้วประมาณ 3-10 ปี มีค่าดัชนีมวลกาย (body mass index; BMI) อยู่ที่ 19-30 กก./ม2 รอบเอวมากกว่า 88 ซม. โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ให้ดื่มน้ำเกรพฟรุตคั้น 340 มล. ต่อวัน ซึ่งมีส่วนประกอบของสาร naringenin glycosides 210 มก. และกลุ่มควบคุมให้ดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีสาร flavonones ทดสอบเป็นเวลา 6 เดือน และมีระย...

82

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของหัวผักกาด
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของหัวผักกาด ทดลองให้สารสกัดน้ำจากใบหัวผักกาด (Raphanus sativus Linn.) ในหนูขาวเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน (IDDM) และหนูขาวแรกเกิดอายุ 2 วัน ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน (NIDDM) ด้วย streptozocin โดยให้กินในขนาด 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กก. ทุกวันตอนเช้านาน 4 และ 6 สัปดาห์ตามลำดับ เปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมที่เป็นเบาหวาน แต่ไม่ได้รับสารสกัด พบว่า สารสกัดน้ำจากใบหัวผัก...