Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ประโยชน์ของนมและน้ำมันข้าวโพดในการช่วยรักษาสารไอโซไทโอไซยาเนทในหัวผักกาดขาว

สารไอโซไทโอไซยาเนท (isothiocyanate; ITC) ซึ่งเป็นสารสำคัญในหัวผักกาดขาว (Raphanus sativus L.) มีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งและยับยั้งการอักเสบ แต่มักจะสลายตัวได้ง่ายในสารละลายที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ การศึกษาโดยวัดสาร ITC ในน้ำคั้นจากหัวผักกาดขาวที่ผสมกับน้ำ น้ำมันข้าวโพด หรือนม พบว่าน้ำมันข้าวโพดและนมจะช่วยป้องกันการสลายตัวของ ITC โดยพบว่าน้ำหัวผักกาดขาวที่ผสมในน้ำมันข้าวโพดและนมจะมีความเข้มข้นของ ITC มากกว่าน้ำหัวผักกาดที่ผสมในน้ำถึง 1.4 เท่า และจากการให้น้ำหัวผักกาดขาวผสมนมทางปากแก่หนูแรท พบว่านมช่วยเพิ่มการดูดซึมของ ITC ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการให้น้ำหัวผักกาดขาวผสมน้ำ ดังนั้นการบริโภคหัวผักกาดขาวดิบพร้อมน้ำมันข้าวโพดหรือนมจะทำให้ได้ประโยชน์จากสาร ITC มากกว่าการบริโภคหัวผักกาดขาวเพียงอย่างเดียว เนื่องจากน้ำมันข้าวโพดและนมช่วยป้องกันการสลายตัวของ ITC และนมยังช่วยเพิ่มการดูดซึม ITC ในร่างกายด้วย

Food Chemistry 2014;161:176-80

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1124

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการก่อกลายพันธุ์และต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดกิ่งมะขามป้อมการศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการก่อกลายพันธุ์ และต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัด 50% เอทานอลและสารสกัดเมทานอลจากกิ่งมะขามป้อม พบว่า สารสกัดทั้งสองมีปริมาณสารฟีนอลิกสูง (643 และ 547 มก.TAE/ก. ของสารสกัด ตามลำดับ) และมีฤทธิ์แรงในการต้านอนุมูลอิสระ เมื่อทดสอบด้วยวิธี 2,2-Diphenyl-picrylhydrazylradical assay (DPPH) สารสกัดทั้งสองมีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ เมื่อทดสอบกับเชื้อ Salmonella typhimurium สายพันธุ์ T...

811

สาร
สาร alkaloid ในใบหอมแขก (Murraya koenigii ) ช่วยต้านความจำที่ลดลงเนื่องมาจากความชราการศึกษาผลของสาร alkaloid ที่สกัดจากใบหอมแขก (MKA) ต่อการจำของหนูเม้าส์ โดยทดลองในหนูเม้าส์ 2 กลุ่ม คือหนูกลุ่มอายุน้อย 3-4 เดือนและหนูกลุ่มอายุมาก 12-15 เดือน ในหนูกลุ่มอายุน้อยถูกทำให้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้และการจดจำลดลง โดยการฉีด scopolamine ขนาด 0.4 มก./กก. หรือ diazepam ขนาด 1 มก./กก. เข้าทางช่องท้องของหนู หลังจากนั้นหนูเม้าส์ทุกกลุ่มจะได้รับการป้อนสาร MKA ขนาด 10, 20 และ 30 มก./กก. แล้วทดสอบประสิทธิภ...

985

ฤทธิ์ป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันของอบเชยจีน
ฤทธิ์ป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันของอบเชยจีนศึกษาฤทธิ์ป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือดฉียบพลันของสารสกัด cinnamic aldehyde (CA) และ cinnamic acid (CD) จากอบเชยจีน (Cinnamomum cassia ) โดยทำการทดลองในหนูแรทเพศผู้ 9 กลุ่ม (กลุ่มละ 10 ตัว) กลุ่มที่ 1 และ 2 เลี้ยงด้วยอาหารและน้ำปกติ กลุ่มที่ 2-4 ป้อนสารสกัด CA ขนาดวันละ 22.5, 45 และ 90 มก./กก./ตัว ตามลำดับ กลุ่มที่ 5 - 7 ป้อนสารสกัด CD ขนาดวันละ 37.5, 75 และ 150 มก./กก./ตัว ตามลำดับ กลุ่มที่ 8 ป้อนยา propranolol ขนาดวันละ 30 มก./กก/ตัว เมื่อเลี้ยง...

658

ฤทธิ์รักษาเบาหวานของน้ำมันอบเชยในหนูเม้าส์ชนิด
ฤทธิ์รักษาเบาหวานของน้ำมันอบเชยในหนูเม้าส์ชนิด KK-Ay ที่เป็นเบาหวานการศึกษาในหนูเม้าส์ชนิด KK-Ay ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 10 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมให้กินน้ำเปล่า กลุ่มที่ 2 - 4 ป้อนน้ำมันอบเชยในขนาดต่ำ 25 มก./กก. ขนาดกลาง 50 มก./กก. ขนาดสูง 100 มก./กก. ตามลำดับ ทุกวันตอนเช้า นาน 35 วัน พบว่าหนูเม้าส์ทุกกลุ่มที่ได้รับน้ำมันอบเชยระดับน้ำตาลในเลือดลดลง แต่หนูในกลุ่มที่ได้รับน้ำมันอบเชยในขนาดกลางและสูงระดับน้ำตาลในเลือดลดลงตลอดการทดลอง (ในวันที่ 7, 14, 21 แ...

1173

ชาคาโมมายล์ช่วยควบคุมดัชนีน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วยเบาหวาน
ชาคาโมมายล์ช่วยควบคุมดัชนีน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วยเบาหวานการศึกษาแบบ single-blind randomized controlled clinical trail ต่อฤทธิ์ของคาโมมายล์ (Matricaria chamomilla L.) ในการควบคุมดัชนีน้ำตาล (glycemic index) และต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 64 คน โดยแบ่งผู้ป่วยเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกให้ดื่มชาคาโมมายล์ (ชาซอง บรรจุ 3 ก. ชงในน้ำร้อน 150 มล. นาน 10 นาที) ดื่มวันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที ติดต่อกัน 18 สัปดาห์ เทียบกับกลุ่มที่สองที่รับประทานน้ำอุ่นในขนาดเดียวกัน เมื่อสิ้นสุดกา...

1019

ฤทธิ์ยับยั้งความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์เพศผู้ของสารเคอร์คูมินจากขมิ้น
ฤทธิ์ยับยั้งความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์เพศผู้ของสารเคอร์คูมินจากขมิ้นPharm Biol. 2013; 51(2): 206-12 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

763

โสมกับฤทธิ์ปกป้องหัวใจ
โสมกับฤทธิ์ปกป้องหัวใจการศึกษาฤทธิ์การปกป้องหัวใจของสารสกัดจากโสม (Panax ginseng C.A. Meyer) ในหนูแรท ที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยการผูกหลอดเลือดหัวใจที่ไปเลี้ยงหัวใจห้องล่างซ้ายด้านหน้าเป็นเวลา 30 นาทีแล้วคายที่ผูกออก ซึ่งหนูแรทจะได้รับการป้อนสารสกัดจากโสม ขนาด 20, 40 และ 80 มก./กก. ก่อนผูกหลอดเลือด 60 นาที ผลการศึกษาพบว่า ในหนูกลุ่มที่ผูกหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ได้รับสารสกัด จะมีกล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจเต้นผิดปกติ มีระดับ Creatine-kinase MB และ Lactate dehydrogenase (LDH) ใ...

1258

ผลของการบริโภคชาเขียวต่อมะเร็งตับ
ผลของการบริโภคชาเขียวต่อมะเร็งตับการศึกษาแบบวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ที่รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยการศึกษาในมนุษย์ จากเหตุไปหาผลแบบไปข้างหน้า (prospective cohort study) ทั้งหมด 9 การศึกษา ที่ทำการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคชาเขียวในประเทศจีน ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ในประชากรปกติ465,274 คน และประชากรที่เป็นมะเร็งตับ 3,694 คน ผลการศึกษาสรุปว่าการดื่มชาเขียวในปริมาณสูง (มากกว่า 1 แก้วต่อวัน) ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งตับอย่างนัยสำคัญ ด้วยค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ (Relative Risk: RR) 0.88, ค่าความเชื่อมั่...

995

สาร
สาร naphthylisoquinolines จากลำต้นและใบของต้นลิ้นกวางกับฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวในคนสารอัลคาลอยด์ในกลุ่มของสาร naphthylisoquinolines ได้แก่ ancistrotectorines A, ancistrotectorines B, ancistrotectorines C, ancistrotectorines D, ancistrotectorine E, hamatine, ancistrobertsonine B, ancistrocladinine, hamatinine, ancistrotanzanine A, ancistrotanzanine B, ancistrotectoriline B, 7-epi-ancistrobrevine D และ ancistrotectorine จากลำต้นและใบของต้นลิ้นกวางเมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะ...