Menu

ถาม-ตอบปัญหาสมุนไพร : Ask-Answer

คำถามสมุนไพร ผักบุ้งทะเลเรียนถาม เรื่อง ผักบุ้งทะเลครับ 1. ทราบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของผักบุ้งทะเลและมีการผลิตครีมที่มีผักบุ้งทะเลเป็นส่วนประกอบ ไม่ทราบว่ามีสรรพคุณทางใดบ้าง 2.แผลที่เกิดจากพิษแมงกระพรุน มีสมุนไพรใดที่ช่วยรักษาไม่ให้เกิดแผลเป็น...

 คำถามสมุนไพร ผักบุ้งทะเลเรียนถาม เรื่อง ผักบุ้งทะเลครับ 1. ทราบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของผักบุ้งทะเลและมีการผลิตครีมที่มีผักบุ้งทะเลเป็นส่วนประกอบ ไม่ทราบว่ามีสรรพคุณทางใดบ้าง 2.แผลที่เกิดจากพิษแมงกระพรุน มีสมุนไพรใดที่ช่วยรักษาไม่ให้เกิดแผลเป็น

คำถาม : คำถามสมุนไพร ผักบุ้งทะเลเรียนถาม เรื่อง ผักบุ้งทะเลครับ 1. ทราบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของผักบุ้งทะเลและมีการผลิตครีมที่มีผักบุ้งทะเลเป็นส่วนประกอบ ไม่ทราบว่ามีสรรพคุณทางใดบ้าง 2.แผลที่เกิดจากพิษแมงกระพรุน มีสมุนไพรใดที่ช่วยรักษาไม่ให้เก.

ขอข้อมูลงานวิจัยของยอบ้านผมรบกวนด้วยนะคับเพราะผมต้องการนำข้อมูลของยอบ้านไปเขียนปัญหาพิเศษเพื่อส่งอาจารย์ รบกวนด้วยนะครับขอบคุณมาก..จากคุณ ......

 ขอข้อมูลงานวิจัยของยอบ้านผมรบกวนด้วยนะคับเพราะผมต้องการนำข้อมูลของยอบ้านไปเขียนปัญหาพิเศษเพื่อส่งอาจารย์ รบกวนด้วยนะครับขอบคุณมาก..จากคุณ ...

คำถาม : ขอข้อมูลงานวิจัยของยอบ้านผมรบกวนด้วยนะคับเพราะผมต้องการนำข้อมูลของยอบ้านไปเขียนปัญหาพิเศษเพื่อส่งอาจารย์ รบกวนด้วยนะครับขอบคุณมาก..จากคุณ : ????? ???????Date : 26/1/2550 13:13:00คำตอบ : ทางสำนักงานมีข้อมูลงานวิจัยของยอบ้าน เก็บอยู่ในฐานข้อมูล ซ.

ขมิ้น- ผมอยากรู้ว่าในขมิ้น มีสารสกัดใดบ้างที่เราจะได้จากขมิ้น แล้ววิธีสกัดอย่างไร - สารสกัดใดบ้างในขมิ้นสามารถฆ่าเชื้อรา เชื้อโรคไดได้ แล้วมาจากขมิ้นอะไร เอาแบบละเอียดน่ะครับ พอดีผมจะเอาไปทำโครงงาน ขอบคุณพี่ๆล่วงหน้าด้วยครับ จากคุณ ......

 ขมิ้น- ผมอยากรู้ว่าในขมิ้น มีสารสกัดใดบ้างที่เราจะได้จากขมิ้น แล้ววิธีสกัดอย่างไร - สารสกัดใดบ้างในขมิ้นสามารถฆ่าเชื้อรา เชื้อโรคไดได้ แล้วมาจากขมิ้นอะไร เอาแบบละเอียดน่ะครับ พอดีผมจะเอาไปทำโครงงาน ขอบคุณพี่ๆล่วงหน้าด้วยครับ  จากคุณ ...

คำถาม : ขมิ้น- ผมอยากรู้ว่าในขมิ้น มีสารสกัดใดบ้างที่เราจะได้จากขมิ้น แล้ววิธีสกัดอย่างไร - สารสกัดใดบ้างในขมิ้นสามารถฆ่าเชื้อรา เชื้อโรคไดได้ แล้วมาจากขมิ้นอะไร เอาแบบละเอียดน่ะครับ พอดีผมจะเอาไปทำโครงงาน ขอบคุณพี่ๆล่วงหน้าด้วยครับ จากคุณ : _Ruangka.

คำถามสมุนไพรผักบุ้งทะเลขอถามเพิ่มเติม ไม่ทราบว่าจะติดต่อหาซื้อ ครีมผักบุ้งทะเล ได้ที่ไหนบ้างครับจากคุณ ......

 คำถามสมุนไพรผักบุ้งทะเลขอถามเพิ่มเติม ไม่ทราบว่าจะติดต่อหาซื้อ ครีมผักบุ้งทะเล ได้ที่ไหนบ้างครับจากคุณ ...

คำถาม : คำถามสมุนไพรผักบุ้งทะเลขอถามเพิ่มเติม ไม่ทราบว่าจะติดต่อหาซื้อ ครีมผักบุ้งทะเล ได้ที่ไหนบ้างครับจากคุณ : weerawatDate : 26/1/2550 13:26:00คำตอบ : เท่าที่ทราบขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดผลิตครีมผักบุ้งทะเลขายค่ะ ลองสอบถามไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์.

จำปีอยากทราบถึงหลักฐานทางวิทยาสตร์เกี่ยวกับจำปี ว่ามีฤทธิ์อย่างไร มีสารเคมีอะไรบ้างที่สามารถใช้ต้านพวกเชื้อราหรือแบคทีเรียบ้างค่ะ จากคุณ ......

 จำปีอยากทราบถึงหลักฐานทางวิทยาสตร์เกี่ยวกับจำปี ว่ามีฤทธิ์อย่างไร มีสารเคมีอะไรบ้างที่สามารถใช้ต้านพวกเชื้อราหรือแบคทีเรียบ้างค่ะ จากคุณ ...

คำถาม : จำปีอยากทราบถึงหลักฐานทางวิทยาสตร์เกี่ยวกับจำปี ว่ามีฤทธิ์อย่างไร มีสารเคมีอะไรบ้างที่สามารถใช้ต้านพวกเชื้อราหรือแบคทีเรียบ้างค่ะ จากคุณ : nantaratDate : 26/1/2550 13:30:00คำตอบ : จำปีมีผู้ศึกษาวิจัยว่ามีฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชั่น ต้านเชื้อโ.

ค้างคาวดำอยากได้ข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานของงานวิจัยค่ะ 1.อยากทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับค้างคาวดำ เช่น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูก ประโยชน์ การแพร่กระจาย องค์ประกอบทางเคมีที่มีในต้นค้างคาวดำ 2.งานวิจัยที่เกี่ยวกับค้างคาวดำ 3.เป็นสมุนไพรที่ควบคุม...

 ค้างคาวดำอยากได้ข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานของงานวิจัยค่ะ 1.อยากทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับค้างคาวดำ เช่น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูก ประโยชน์ การแพร่กระจาย องค์ประกอบทางเคมีที่มีในต้นค้างคาวดำ 2.งานวิจัยที่เกี่ยวกับค้างคาวดำ 3.เป็นสมุนไพรที่ควบคุม

คำถาม : ค้างคาวดำอยากได้ข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานของงานวิจัยค่ะ 1.อยากทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับค้างคาวดำ เช่น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูก ประโยชน์ การแพร่กระจาย องค์ประกอบทางเคมีที่มีในต้นค้างคาวดำ 2.งานวิจัยที่เกี่ยวกับค้างคาวดำ 3.เป็นสมุนไพร.

สอบถามข้อมูลช่วยตอบผมทีว่า ดอกสาบเสือ ดอกนุ่น ดอกลำไย ดอกมัน และดอกไม้ป่า ที่ผึ้งดูดเอาน้ำหวานนี้ มีสรรพคุณทางด้านใดบ้าง มีสารอะไรบ้างที่อยู่ในดอกไม้นั้น และสารพวกนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรหรือสามารถยับยั้งแบคทีเรียได้หรือไม่ และดอกไม้ต่างๆ พวกนี้ส...

 สอบถามข้อมูลช่วยตอบผมทีว่า ดอกสาบเสือ ดอกนุ่น ดอกลำไย ดอกมัน และดอกไม้ป่า ที่ผึ้งดูดเอาน้ำหวานนี้ มีสรรพคุณทางด้านใดบ้าง มีสารอะไรบ้างที่อยู่ในดอกไม้นั้น และสารพวกนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรหรือสามารถยับยั้งแบคทีเรียได้หรือไม่ และดอกไม้ต่างๆ พวกนี้ส

คำถาม : สอบถามข้อมูลช่วยตอบผมทีว่า ดอกสาบเสือ ดอกนุ่น ดอกลำไย ดอกมัน และดอกไม้ป่า ที่ผึ้งดูดเอาน้ำหวานนี้ มีสรรพคุณทางด้านใดบ้าง มีสารอะไรบ้างที่อยู่ในดอกไม้นั้น และสารพวกนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรหรือสามารถยับยั้งแบคทีเรียได้หรือไม่ และดอกไม้ต่าง.

อยากทราบสารในกระเทียมที่มีผลต่อต้นไม้และฆ่าแมลงได้อยากทราบชื่อสารในกระเทียมที่มีผลต่อต้นไม้และสามารถฆ่าแมลงได้ค่ะ อยากทราบชื่อสารในกระเทียมที่มีผลต่อต้นไม้และสามารถฆ่าแมลงได้ค่ะ ตอนนี้ทำโครงงานอยู่ค่ะ แล้วพบว่าเมื่อรดน้ำต้นชบาความเข้นข้นสูง (กระเทีย...

 อยากทราบสารในกระเทียมที่มีผลต่อต้นไม้และฆ่าแมลงได้อยากทราบชื่อสารในกระเทียมที่มีผลต่อต้นไม้และสามารถฆ่าแมลงได้ค่ะ  อยากทราบชื่อสารในกระเทียมที่มีผลต่อต้นไม้และสามารถฆ่าแมลงได้ค่ะ  ตอนนี้ทำโครงงานอยู่ค่ะ แล้วพบว่าเมื่อรดน้ำต้นชบาความเข้นข้นสูง (กระเทีย

คำถาม : อยากทราบสารในกระเทียมที่มีผลต่อต้นไม้และฆ่าแมลงได้อยากทราบชื่อสารในกระเทียมที่มีผลต่อต้นไม้และสามารถฆ่าแมลงได้ค่ะ อยากทราบชื่อสารในกระเทียมที่มีผลต่อต้นไม้และสามารถฆ่าแมลงได้ค่ะ ตอนนี้ทำโครงงานอยู่ค่ะ แล้วพบว่าเมื่อรดน้ำต้นชบาความเข้นข้นสูง.

ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ทำสเปรย์ระงับกลิ่นเท้าหนูกำลังจะสมัครเข้าโครงการ 2BKMUTT ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ค่ะ คิดว่าจะส่งสเปรย์ระงับกลิ่นเท้า แต่ยังไม่มีข้อมูล ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ จากคุณ ......

 ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ทำสเปรย์ระงับกลิ่นเท้าหนูกำลังจะสมัครเข้าโครงการ 2BKMUTT ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ค่ะ คิดว่าจะส่งสเปรย์ระงับกลิ่นเท้า แต่ยังไม่มีข้อมูล ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ  จากคุณ ...

คำถาม : ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ทำสเปรย์ระงับกลิ่นเท้าหนูกำลังจะสมัครเข้าโครงการ 2BKMUTT ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ค่ะ คิดว่าจะส่งสเปรย์ระงับกลิ่นเท้า แต่ยังไม่มีข้อมูล ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ จากคุณ : PooreeratDate : 26/1/2550 13:47.

เกี่ยวกับผมถ้าสงสัยว่าจะหัวล้าน ตั้งแต่ยังเด็กควรทำอย่างไรดีจึงทำให้ผมนั้นขึ้นเหมือนคนทั่วไปที่หัวไม่ ล้านจากคุณ ......

 เกี่ยวกับผมถ้าสงสัยว่าจะหัวล้าน ตั้งแต่ยังเด็กควรทำอย่างไรดีจึงทำให้ผมนั้นขึ้นเหมือนคนทั่วไปที่หัวไม่ ล้านจากคุณ ...

คำถาม : เกี่ยวกับผมถ้าสงสัยว่าจะหัวล้าน ตั้งแต่ยังเด็กควรทำอย่างไรดีจึงทำให้ผมนั้นขึ้นเหมือนคนทั่วไปที่หัวไม่ ล้านจากคุณ : ศรัณย์Date : 26/1/2550 13:48:00คำตอบ : หากเป็นจากพันธุกรรม คงไม่สามารถทำอะไรได้ ลองปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันนะคะ .

อยากได้เว็บไซท์ไทยที่ค้นหาชื่อทางวิทยาศาสตร์ของพืชอยากได้เว็บไซท์ไทยที่ค้นหาชื่อทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลของพืชจากชื่อสามัญครับจากคุณ ......

 อยากได้เว็บไซท์ไทยที่ค้นหาชื่อทางวิทยาศาสตร์ของพืชอยากได้เว็บไซท์ไทยที่ค้นหาชื่อทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลของพืชจากชื่อสามัญครับจากคุณ ...

คำถาม : อยากได้เว็บไซท์ไทยที่ค้นหาชื่อทางวิทยาศาสตร์ของพืชอยากได้เว็บไซท์ไทยที่ค้นหาชื่อทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลของพืชจากชื่อสามัญครับจากคุณ : Farfa R. ReniorDate : 26/1/2550 13:50:00คำตอบ : web site ของสำนักงาน ก็หาได้ค่ะ โดยไปที่หัวข้อ PHARM DATABASE .

งานวิจัยมะเขือเทศอยากทราบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับมะเขือเทศที่ใช้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรคในมนุษย์บ้างหรือไม่ ถ้ามีสามาราถ link เข้าไปดูที่เว็บไหนได้บ้างต้องการข้อมูลเพื่อทำงานวิจัย ขอบคุณค่ะจากคุณ ......

 งานวิจัยมะเขือเทศอยากทราบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับมะเขือเทศที่ใช้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรคในมนุษย์บ้างหรือไม่ ถ้ามีสามาราถ link เข้าไปดูที่เว็บไหนได้บ้างต้องการข้อมูลเพื่อทำงานวิจัย ขอบคุณค่ะจากคุณ ...

คำถาม : งานวิจัยมะเขือเทศอยากทราบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับมะเขือเทศที่ใช้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรคในมนุษย์บ้างหรือไม่ ถ้ามีสามาราถ link เข้าไปดูที่เว็บไหนได้บ้างต้องการข้อมูลเพื่อทำงานวิจัย ขอบคุณค่ะจากคุณ : sulawanDate : 26/1/2550 13:51:00คำตอบ :.

Coscinium fenestratum Colebrสวัสดีค่ะ ณ ปัจจุบัน Coscinium fenestratum Colebr แฮ่ม มี ผลพิสูจน์แน่ชัดรึยังค่ะว่า ลดน้ำตาล และ ความดันได้จริง จากคุณ ......

 Coscinium fenestratum Colebrสวัสดีค่ะ ณ ปัจจุบัน Coscinium fenestratum Colebr แฮ่ม มี ผลพิสูจน์แน่ชัดรึยังค่ะว่า ลดน้ำตาล และ ความดันได้จริง จากคุณ ...

คำถาม : Coscinium fenestratum Colebrสวัสดีค่ะ ณ ปัจจุบัน Coscinium fenestratum Colebr แฮ่ม มี ผลพิสูจน์แน่ชัดรึยังค่ะว่า ลดน้ำตาล และ ความดันได้จริง จากคุณ : PongpunDate : 26/1/2550 13:52:00คำตอบ : จากข้อมูลที่คุณส่งมาให้ และที่สำนักงานฯ มีข้อมูล เป็.

เรียนถามข้อมูลสมุนไพร1. Pseuderatherum platiferum มีชื่อเรียกเป็นภาษาเวียดนามว่า HOAN-NGOC มีฤทธิ์ทางยาและพิษวิทยาอย่างไร 2. สมุนไพรไทยใดที่รักษามาเลเรียที่ดื้อยาปัจจุบัน ขอบคุณครับ จากคุณ ......

 เรียนถามข้อมูลสมุนไพร1. Pseuderatherum platiferum มีชื่อเรียกเป็นภาษาเวียดนามว่า HOAN-NGOC มีฤทธิ์ทางยาและพิษวิทยาอย่างไร 2. สมุนไพรไทยใดที่รักษามาเลเรียที่ดื้อยาปัจจุบัน ขอบคุณครับ จากคุณ ...

คำถาม : เรียนถามข้อมูลสมุนไพร1. Pseuderatherum platiferum มีชื่อเรียกเป็นภาษาเวียดนามว่า HOAN-NGOC มีฤทธิ์ทางยาและพิษวิทยาอย่างไร 2. สมุนไพรไทยใดที่รักษามาเลเรียที่ดื้อยาปัจจุบัน ขอบคุณครับ จากคุณ : rit sapDate : 26/1/2550 13:55:00คำตอบ : 1.ทางสำนักง.

ขอถามเรื่องน้ำมันหอมระเหยครับอยากทราบว่ามีข้อมูลม้ำมันหอมระเหยที่ทำจากสมุนไพรกันยุงบ้างมั้ยครับ ที่สามารถกันยุงได้ผลดี นอกจากตระไคร้หอมอ่ะครับ ช่วยส่ง/บอกแหล่งข้อมูลให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ.....พรชัย จากคุณ ......

 ขอถามเรื่องน้ำมันหอมระเหยครับอยากทราบว่ามีข้อมูลม้ำมันหอมระเหยที่ทำจากสมุนไพรกันยุงบ้างมั้ยครับ ที่สามารถกันยุงได้ผลดี นอกจากตระไคร้หอมอ่ะครับ ช่วยส่ง/บอกแหล่งข้อมูลให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ.....พรชัย จากคุณ ...

คำถาม : ขอถามเรื่องน้ำมันหอมระเหยครับอยากทราบว่ามีข้อมูลม้ำมันหอมระเหยที่ทำจากสมุนไพรกันยุงบ้างมั้ยครับ ที่สามารถกันยุงได้ผลดี นอกจากตระไคร้หอมอ่ะครับ ช่วยส่ง/บอกแหล่งข้อมูลให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ.....พรชัย จากคุณ : PornchaiDate : 26/1/2550 13:56.

เรื่องว่านหางจระเข้อยากทราบว่าสารที่อยู่ในว่านหางจรเข้ เช่น 1.ฤทธิ์สมานแผลของ aloe gel โดยมีฤทธิ์เร่งการจับตัวของเซลล์ และเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์ เร่งยังไง???? 2.ฤทธิ์รักษาแผลไฟไหม้, แผลน้ำร้อนลวก ใช้สารใด และมันไปทำยังไงกับแผล 3.aloe gel มีฤทธิ์...

 เรื่องว่านหางจระเข้อยากทราบว่าสารที่อยู่ในว่านหางจรเข้ เช่น 1.ฤทธิ์สมานแผลของ aloe gel โดยมีฤทธิ์เร่งการจับตัวของเซลล์  และเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์ เร่งยังไง???? 2.ฤทธิ์รักษาแผลไฟไหม้, แผลน้ำร้อนลวก ใช้สารใด และมันไปทำยังไงกับแผล 3.aloe gel มีฤทธิ์

คำถาม : เรื่องว่านหางจระเข้อยากทราบว่าสารที่อยู่ในว่านหางจรเข้ เช่น 1.ฤทธิ์สมานแผลของ aloe gel โดยมีฤทธิ์เร่งการจับตัวของเซลล์ และเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์ เร่งยังไง???? 2.ฤทธิ์รักษาแผลไฟไหม้, แผลน้ำร้อนลวก ใช้สารใด และมันไปทำยังไงกับแผล 3.aloe ge.

ขอสอบถาม เกี่ยวกับสมุนไพรสวัสดีค่ะ ดฺฉัน ทราบข่าวสาร มาจากทางทีวี ว่า มีการใช้ บวบงู และถั่วลิสง ยอ ทาน เพื่อ สร้างภูมิ ป้องกันการเป้นมะเร็งไม่ทราบว่าได้มีการทำและรักษา ได้ผลจริงมั้ยสามารถหาศซื้อเป็นสมุนไพร แคลปซูล ทานได้ที่ไหน ในราคา ที่ไหร่ รบกวน ช่วยห...

 ขอสอบถาม เกี่ยวกับสมุนไพรสวัสดีค่ะ ดฺฉัน ทราบข่าวสาร มาจากทางทีวี ว่า มีการใช้ บวบงู และถั่วลิสง ยอ ทาน เพื่อ สร้างภูมิ ป้องกันการเป้นมะเร็งไม่ทราบว่าได้มีการทำและรักษา ได้ผลจริงมั้ยสามารถหาศซื้อเป็นสมุนไพร แคลปซูล ทานได้ที่ไหน ในราคา ที่ไหร่ รบกวน ช่วยห

คำถาม : ขอสอบถาม เกี่ยวกับสมุนไพรสวัสดีค่ะ ดฺฉัน ทราบข่าวสาร มาจากทางทีวี ว่า มีการใช้ บวบงู และถั่วลิสง ยอ ทาน เพื่อ สร้างภูมิ ป้องกันการเป้นมะเร็งไม่ทราบว่าได้มีการทำและรักษา ได้ผลจริงมั้ยสามารถหาศซื้อเป็นสมุนไพร แคลปซูล ทานได้ที่ไหน ในราคา ที่ไหร่ รบ.

ทำไมยุงไม่มากัดทำไมสมุนไพรบางชนิดเมื่อนำมาต้มกินแล้ว มีผลทำให้ยุงไม่มากัดจากคุณ ......

 ทำไมยุงไม่มากัดทำไมสมุนไพรบางชนิดเมื่อนำมาต้มกินแล้ว มีผลทำให้ยุงไม่มากัดจากคุณ ...

คำถาม : ทำไมยุงไม่มากัดทำไมสมุนไพรบางชนิดเมื่อนำมาต้มกินแล้ว มีผลทำให้ยุงไม่มากัดจากคุณ : Prairadda Date : 8/3/2550 10:01:00คำตอบ : มีรายงานการวิจัยของสมุนไพรที่ศึกษาการออกฤทธิ์กำจัดยุงหลายชนิด แต่ยังไม่มีพืชสมุนไพรต้นใดที่มีการศึกษาวิจัยในลักษณะดังที่.

เซียงจา (สมุนไพร)ดิฉันขอทราบสมุนไพร " เชียงจา " ว่ามีสรรพคุณอย่างไรบ้าง และมีประโยชน์ในด้านใดบ้าง วิธีใช้อย่างไรบ้าง และมีผลกระทบมากน้อยเพียงไร จากคุณ ......

 เซียงจา (สมุนไพร)ดิฉันขอทราบสมุนไพร

คำถาม : เซียงจา (สมุนไพร)ดิฉันขอทราบสมุนไพร " เชียงจา " ว่ามีสรรพคุณอย่างไรบ้าง และมีประโยชน์ในด้านใดบ้าง วิธีใช้อย่างไรบ้าง และมีผลกระทบมากน้อยเพียงไร จากคุณ : saipubDate : 8/3/2550 10:08:00คำตอบ : เนื่องจากชื่อพืชที่คุณแจ้งมาเป็นชื่อเรียกตามท้องถิ่.

ว่านกาบหอยอยากถามว่าทำไมว่านกาบหอยถึงมีสีที่ใบต่างกันและ มีสารอะไรอยู่ในนั้นครับ ขอบคุณครับจากคุณ ......

 ว่านกาบหอยอยากถามว่าทำไมว่านกาบหอยถึงมีสีที่ใบต่างกันและ มีสารอะไรอยู่ในนั้นครับ ขอบคุณครับจากคุณ ...

คำถาม : ว่านกาบหอยอยากถามว่าทำไมว่านกาบหอยถึงมีสีที่ใบต่างกันและ มีสารอะไรอยู่ในนั้นครับ ขอบคุณครับจากคุณ : อินทรักษ์Date : 8/3/2550 10:10:00คำตอบ : ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับสารที่ให้สีในใบว่านกาบหอย เท่าที่พบรายงานการวิจัยส่วนใหญ่ในใบจะมีสารกลุ่ม Prote.

เปลือกส้มไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลสารสกัดจากเปลือกส้มเพื่อการเจริญของผักคะน้าจากที่ไหนได้ บ้างครับ จากคุณ ......

 เปลือกส้มไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลสารสกัดจากเปลือกส้มเพื่อการเจริญของผักคะน้าจากที่ไหนได้  บ้างครับ จากคุณ ...

คำถาม : เปลือกส้มไม่ทราบว่าจะหาข้อมูลสารสกัดจากเปลือกส้มเพื่อการเจริญของผักคะน้าจากที่ไหนได้ บ้างครับ จากคุณ : @.. BUNG ..@Date : 8/3/2550 10:19:00คำตอบ : จากฐานข้อมูลสมุนไพรของสำนักงาน ไม่พบรายงานการวิจัยของสารสกัดจากเปลือกส้มต่อการเจริญเติบโตของผั.

พลูคาวอยากสอบถามว่าฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งพลูคาวคือสารกลุ่มใดหรือตัวใดในพลูคาว แล้วมีการทดสอบยังไงคะจากคุณ ......

 พลูคาวอยากสอบถามว่าฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งพลูคาวคือสารกลุ่มใดหรือตัวใดในพลูคาว แล้วมีการทดสอบยังไงคะจากคุณ ...

คำถาม : พลูคาวอยากสอบถามว่าฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งพลูคาวคือสารกลุ่มใดหรือตัวใดในพลูคาว แล้วมีการทดสอบยังไงคะจากคุณ : sirikanyaDate : 8/3/2550 10:24:00คำตอบ : รายงานวิจัยฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของพลูคาว ผลที่ได้มีทั้งออกฤทธิ์และไม่ออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง .

ต้นพรมมิขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของต้นพรมมิ เคยได้ยินมาว่าสามารถช่วยเรื่องความจำ (Memory Enhancer) ได้ด้วย จริงหรือไม่ค่ะจากคุณ ......

 ต้นพรมมิขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของต้นพรมมิ เคยได้ยินมาว่าสามารถช่วยเรื่องความจำ (Memory Enhancer) ได้ด้วย จริงหรือไม่ค่ะจากคุณ ...

คำถาม : ต้นพรมมิขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของต้นพรมมิ เคยได้ยินมาว่าสามารถช่วยเรื่องความจำ (Memory Enhancer) ได้ด้วย จริงหรือไม่ค่ะจากคุณ : Pup C.Date : 8/3/2550 10:33:00คำตอบ : มีรายงานการวิจัยที่ศึกษาถึงผลของพรมมิต่อความจำ และการเรียนรู้ประมาณ .

การสกัดสารจากต้นสาบเสือผมอยากทราบวิธีสกัดสารจากต้นสาบเสือครับ เพราะจากการสังเกตในสมัยเด็กเมื่อมีบาดแผลสดคุณยายจะนำใบสาบเสือมาตำและนำมาปิดที่แผลสามารถห้ามเลือดได้ครับผมเลยอยากทราบว่าสารในต้นสาบเสือที่มีคุณสมบัติห้ามเลือดได้นั้นคือสารอะไรและอยากทราบวิธีสกั...

 การสกัดสารจากต้นสาบเสือผมอยากทราบวิธีสกัดสารจากต้นสาบเสือครับ เพราะจากการสังเกตในสมัยเด็กเมื่อมีบาดแผลสดคุณยายจะนำใบสาบเสือมาตำและนำมาปิดที่แผลสามารถห้ามเลือดได้ครับผมเลยอยากทราบว่าสารในต้นสาบเสือที่มีคุณสมบัติห้ามเลือดได้นั้นคือสารอะไรและอยากทราบวิธีสกั

คำถาม : การสกัดสารจากต้นสาบเสือผมอยากทราบวิธีสกัดสารจากต้นสาบเสือครับ เพราะจากการสังเกตในสมัยเด็กเมื่อมีบาดแผลสดคุณยายจะนำใบสาบเสือมาตำและนำมาปิดที่แผลสามารถห้ามเลือดได้ครับผมเลยอยากทราบว่าสารในต้นสาบเสือที่มีคุณสมบัติห้ามเลือดได้นั้นคือสารอะไรและอยากทร.

ผลมะแว้งสดอทราบอันตรายของการทานผลมะแว้งสดว่ามีอะไรบ้าง มีโอกาสเกิดมากน้อยเพียงใดค่ะจากคุณ ......

 ผลมะแว้งสดอทราบอันตรายของการทานผลมะแว้งสดว่ามีอะไรบ้าง มีโอกาสเกิดมากน้อยเพียงใดค่ะจากคุณ ...

คำถาม : ผลมะแว้งสดอทราบอันตรายของการทานผลมะแว้งสดว่ามีอะไรบ้าง มีโอกาสเกิดมากน้อยเพียงใดค่ะจากคุณ : sung yongDate : 30/4/2550 17:47:00คำตอบ : มะแว้งมีหลายชนิด เช่น มะแว้งเครือ มะแว้งต้น ซึ่งสรรพคุณพื้นบ้านมีการนำผลสดของมะแว้งทั้ง 2 ชนิด มาใช้ในการแก้.

หญ้าแห้วหมูอยากทราบว่ามีงานวิจัยฤทธิ์ของหญ้าแห้วหมูในแง่ anti-inflammatory, antiarthritis หรือช่วยบรรเทากล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือไม่ ถ้ามีผลการวิจัยทาง clinic เป็นอย่างไรจากคุณ ......

 หญ้าแห้วหมูอยากทราบว่ามีงานวิจัยฤทธิ์ของหญ้าแห้วหมูในแง่ anti-inflammatory, antiarthritis  หรือช่วยบรรเทากล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือไม่ ถ้ามีผลการวิจัยทาง clinic เป็นอย่างไรจากคุณ ...

คำถาม : หญ้าแห้วหมูอยากทราบว่ามีงานวิจัยฤทธิ์ของหญ้าแห้วหมูในแง่ anti-inflammatory, antiarthritis หรือช่วยบรรเทากล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือไม่ ถ้ามีผลการวิจัยทาง clinic เป็นอย่างไรจากคุณ : Sila-onDate : 30/4/2550 17:49:00คำตอบ : ฤทธิ์ของหญ้าแห้วหมู (Cypern.

ฟ้าทะลายโจรรักษาโรคปริทันต์ดิฉันได้อ่านหนังสือเจอว่าทางมหิดลทำวิจัย พบว่า ฟ้าทะลายโจรรักษาโรคปริทันต์ได้โดยทำขายในรูป "เจล" โดยบอกว่าจะส่งขายเมืองนอก อยากจะเรียนถามว่า เมืองไทยมีขายไหมค่ะ และถ้าหากเราจะทำใช้เองโดยต้มทำเป็นชาแล้วเอามาอม จะได้หรือเปล่าค่ะ...

 ฟ้าทะลายโจรรักษาโรคปริทันต์ดิฉันได้อ่านหนังสือเจอว่าทางมหิดลทำวิจัย พบว่า ฟ้าทะลายโจรรักษาโรคปริทันต์ได้โดยทำขายในรูป

คำถาม : ฟ้าทะลายโจรรักษาโรคปริทันต์ดิฉันได้อ่านหนังสือเจอว่าทางมหิดลทำวิจัย พบว่า ฟ้าทะลายโจรรักษาโรคปริทันต์ได้โดยทำขายในรูป "เจล" โดยบอกว่าจะส่งขายเมืองนอก อยากจะเรียนถามว่า เมืองไทยมีขายไหมค่ะ และถ้าหากเราจะทำใช้เองโดยต้มทำเป็นชาแล้วเอามาอม จะได้หรื.

ว่านหางจระเข้อยากทราบว่าถ้าเราต้องรับประทานวุ้นว่านหางจระเข้แล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่า น้ำยางจากเปลือกที่ติดมากับตัววุ้นได้ถูกกำจัดออกไปหมดแล้ว เพราะเท่าที่ทราบ ทราบว่าน้ำยางจากเปลือก มีฤทธิ์เป็นยาระบายถ้าหากปนเปื้อนไปกับตัววุ้นอาจทำให้เกิดอาการท้องเ...

 ว่านหางจระเข้อยากทราบว่าถ้าเราต้องรับประทานวุ้นว่านหางจระเข้แล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่า  น้ำยางจากเปลือกที่ติดมากับตัววุ้นได้ถูกกำจัดออกไปหมดแล้ว เพราะเท่าที่ทราบ ทราบว่าน้ำยางจากเปลือก มีฤทธิ์เป็นยาระบายถ้าหากปนเปื้อนไปกับตัววุ้นอาจทำให้เกิดอาการท้องเ

คำถาม : ว่านหางจระเข้อยากทราบว่าถ้าเราต้องรับประทานวุ้นว่านหางจระเข้แล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่า น้ำยางจากเปลือกที่ติดมากับตัววุ้นได้ถูกกำจัดออกไปหมดแล้ว เพราะเท่าที่ทราบ ทราบว่าน้ำยางจากเปลือก มีฤทธิ์เป็นยาระบายถ้าหากปนเปื้อนไปกับตัววุ้นอาจทำให้เกิดอ.

ต้นฝอยทองอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับฝอยทองและสารหลักๆในฝอยทองค่ะ อยากทราบข้อมูลทางเภสัชกรรมของฝอยทองในทุกส่วนเลยค่ะ ช่วยตอบให้หน่อยนะคะจากคุณ ......

 ต้นฝอยทองอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับฝอยทองและสารหลักๆในฝอยทองค่ะ อยากทราบข้อมูลทางเภสัชกรรมของฝอยทองในทุกส่วนเลยค่ะ ช่วยตอบให้หน่อยนะคะจากคุณ ...

คำถาม : ต้นฝอยทองอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับฝอยทองและสารหลักๆในฝอยทองค่ะ อยากทราบข้อมูลทางเภสัชกรรมของฝอยทองในทุกส่วนเลยค่ะ ช่วยตอบให้หน่อยนะคะจากคุณ : นัยนาDate : 30/4/2550 18:01:00คำตอบ : ฝอยทอง (Cuscuta chinensis) เป็นไม้ล้มลุก เลื้อยพัน จำพวกกาฝาก.

สอบถามชื่อยาดิฉันได้สูตรยามา 1 สูตร คือ ใบพระยาเจ็ดช้างสาร 100 กรัม และมะตูมเผาไฟ 100 กรัม นำมาดองเหล้า 3 ขวด เป็นเวลา 1 อาทิตย์ เขาบอกว่ากินแก้ปวดหลัง ปวดเอว อยากทราบสรรพคุณของ สมุนไพรทั้ง 2 ตัว ว่ามีโทษและประโยชน์อย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะจากคุณ ......

 สอบถามชื่อยาดิฉันได้สูตรยามา 1 สูตร คือ ใบพระยาเจ็ดช้างสาร 100 กรัม และมะตูมเผาไฟ 100 กรัม นำมาดองเหล้า 3 ขวด  เป็นเวลา 1 อาทิตย์ เขาบอกว่ากินแก้ปวดหลัง ปวดเอว อยากทราบสรรพคุณของ สมุนไพรทั้ง 2 ตัว ว่ามีโทษและประโยชน์อย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะจากคุณ ...

คำถาม : สอบถามชื่อยาดิฉันได้สูตรยามา 1 สูตร คือ ใบพระยาเจ็ดช้างสาร 100 กรัม และมะตูมเผาไฟ 100 กรัม นำมาดองเหล้า 3 ขวด เป็นเวลา 1 อาทิตย์ เขาบอกว่ากินแก้ปวดหลัง ปวดเอว อยากทราบสรรพคุณของ สมุนไพรทั้ง 2 ตัว ว่ามีโทษและประโยชน์อย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะจากค.

มีสมุนไพรตัวไหนที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้มีสมุนไพรตัวไหนที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ และวิธีการนำไปใช้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ จากคุณ ......

 มีสมุนไพรตัวไหนที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้มีสมุนไพรตัวไหนที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ และวิธีการนำไปใช้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ จากคุณ ...

คำถาม : มีสมุนไพรตัวไหนที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้มีสมุนไพรตัวไหนที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ และวิธีการนำไปใช้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ จากคุณ : kittiyaDate : 30/5/2550 13:23:00คำตอบ : พืชสมุนไพรหลายชนิดมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด เช่น ฟ้า.

ถามสรรพคุณของลูกต้นยางขอรบกวนถามสรรพคุณของลูกต้นยางตากแห้ง ว่าสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างคะ แล้วเวลาต้มควรใช้น้ำหนักเท่าไร ต้มน้ำกี่ลิตรจากคุณ ......

 ถามสรรพคุณของลูกต้นยางขอรบกวนถามสรรพคุณของลูกต้นยางตากแห้ง ว่าสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างคะ แล้วเวลาต้มควรใช้น้ำหนักเท่าไร ต้มน้ำกี่ลิตรจากคุณ ...

คำถาม : ถามสรรพคุณของลูกต้นยางขอรบกวนถามสรรพคุณของลูกต้นยางตากแห้ง ว่าสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างคะ แล้วเวลาต้มควรใช้น้ำหนักเท่าไร ต้มน้ำกี่ลิตรจากคุณ : jeabDate : 30/5/2550 13:26:00คำตอบ : ไม่มีข้อมูลของลูกยางตากแห้ง ในตำรายาไทยว่าใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง.

ใบบัวบก-สบู่มะขาม1.ใบบัวบก(asiatic pennywort)ถ้าทานสดๆวันละ7ใบอย่างน้อย จะช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงให้เป็นปกติจริงหรือเปล่าครับ 2.อาบนำด้วยสบู่ที่ทำจากมะขามเป็นประจำ จะเป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือไม่ครับจากคุณ ......

 ใบบัวบก-สบู่มะขาม1.ใบบัวบก(asiatic pennywort)ถ้าทานสดๆวันละ7ใบอย่างน้อย จะช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงให้เป็นปกติจริงหรือเปล่าครับ 2.อาบนำด้วยสบู่ที่ทำจากมะขามเป็นประจำ จะเป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือไม่ครับจากคุณ ...

คำถาม : ใบบัวบก-สบู่มะขาม1.ใบบัวบก(asiatic pennywort)ถ้าทานสดๆวันละ7ใบอย่างน้อย จะช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงให้เป็นปกติจริงหรือเปล่าครับ 2.อาบนำด้วยสบู่ที่ทำจากมะขามเป็นประจำ จะเป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือไม่ครับจากคุณ : phuchongDate : 30/5/2550 13:28:00.

สอบถามคุณสมบัติของพืชเม็ดใต้ใบเนื่องด้วยมีผู้ใหญ่ที่ต่างจังหวัดเป็นเบาหวาน, ความดัน บอกว่าต้มน้ำเม็ดใต้ใบมาดื่มแล้วอาการดีขึ้น จึงใคร่ขอเรียนปรึกษาคุณสมบัติของพืชดังกล่าว พืชดังกล่าว ออกเม็ดอยู่ใต้ใบ ซึ่งไม่ทราบว่าเรียกเป็นทางการว่าอย่างไรค่ะ จากคุณ ......

 สอบถามคุณสมบัติของพืชเม็ดใต้ใบเนื่องด้วยมีผู้ใหญ่ที่ต่างจังหวัดเป็นเบาหวาน, ความดัน บอกว่าต้มน้ำเม็ดใต้ใบมาดื่มแล้วอาการดีขึ้น จึงใคร่ขอเรียนปรึกษาคุณสมบัติของพืชดังกล่าว พืชดังกล่าว ออกเม็ดอยู่ใต้ใบ ซึ่งไม่ทราบว่าเรียกเป็นทางการว่าอย่างไรค่ะ จากคุณ ...

คำถาม : สอบถามคุณสมบัติของพืชเม็ดใต้ใบเนื่องด้วยมีผู้ใหญ่ที่ต่างจังหวัดเป็นเบาหวาน, ความดัน บอกว่าต้มน้ำเม็ดใต้ใบมาดื่มแล้วอาการดีขึ้น จึงใคร่ขอเรียนปรึกษาคุณสมบัติของพืชดังกล่าว พืชดังกล่าว ออกเม็ดอยู่ใต้ใบ ซึ่งไม่ทราบว่าเรียกเป็นทางการว่าอย่างไรค่ะ จ.

วิธีการรักษาผิวไหม้จากแสงแดดอยากทราบค่ะว่า มีวิธีการรักษาผิวไหม้จากแสงแดดด้วย สมุนไพรชนิดไหนได้บ้างค่ะ และได้ผลเร็วที่สุด กรุณาช่วยตอบคำถามที่นะค่ะ ผิวไหม้จากแสงแดดทำให้ผิวหน้าคล้ำมากค่ะ (ผลจากการเล่นน้ำสงกรานต์) และทำอย่าง ไรให้ผิวหน้ากลับมาขวาได้เร็วข...

 วิธีการรักษาผิวไหม้จากแสงแดดอยากทราบค่ะว่า มีวิธีการรักษาผิวไหม้จากแสงแดดด้วย สมุนไพรชนิดไหนได้บ้างค่ะ และได้ผลเร็วที่สุด กรุณาช่วยตอบคำถามที่นะค่ะ ผิวไหม้จากแสงแดดทำให้ผิวหน้าคล้ำมากค่ะ (ผลจากการเล่นน้ำสงกรานต์) และทำอย่าง ไรให้ผิวหน้ากลับมาขวาได้เร็วข

คำถาม : วิธีการรักษาผิวไหม้จากแสงแดดอยากทราบค่ะว่า มีวิธีการรักษาผิวไหม้จากแสงแดดด้วย สมุนไพรชนิดไหนได้บ้างค่ะ และได้ผลเร็วที่สุด กรุณาช่วยตอบคำถามที่นะค่ะ ผิวไหม้จากแสงแดดทำให้ผิวหน้าคล้ำมากค่ะ (ผลจากการเล่นน้ำสงกรานต์) และทำอย่าง ไรให้ผิวหน้ากลับมาขว.

สมุนไพรที่รักษาโรคด่างขาวสมุนไพรที่รักษาโรคด่างขาวเป็นไม่มากนิดเดียวแต่กลัวมันลามจากคุณ ......

 สมุนไพรที่รักษาโรคด่างขาวสมุนไพรที่รักษาโรคด่างขาวเป็นไม่มากนิดเดียวแต่กลัวมันลามจากคุณ ...

คำถาม : สมุนไพรที่รักษาโรคด่างขาวสมุนไพรที่รักษาโรคด่างขาวเป็นไม่มากนิดเดียวแต่กลัวมันลามจากคุณ : aonDate : 30/5/2550 13:32:00คำตอบ : โรคด่างขาว เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการขาด หรือบกพร่องของรงควัตถุของผิวหนัง (melanin) จึงทำให้ผิวหนังมีสีขาวเหมือนน้ำนม.

เกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของเล็บครุฑกวนถามเกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของเล็บครุฑมีอะไรบ้างค่ะจากคุณ ......

 เกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของเล็บครุฑกวนถามเกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของเล็บครุฑมีอะไรบ้างค่ะจากคุณ ...

คำถาม : เกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของเล็บครุฑกวนถามเกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของเล็บครุฑมีอะไรบ้างค่ะจากคุณ : เสาวนีย์Date : 30/5/2550 13:33:00คำตอบ : ทางสำนักงานไม่มีข้อมูลของเล็บครุฑ มีแต่ข้อมูลของต้นเล็บครุฑใบกระทง ซึ่งเป็นคนละต้นกัน ซึ่งจากการสืบค้นจากฐานข้อ.

สมุนไพรตัวใดบ้างที่มีสรรพคุณช่วยในการระบายความร้อนอยากทราบว่า มีสมุนไพรตัวใดบ้างที่มีสรรพคุณช่วยในการระบายความร้อน ลดอุณหภูมิของร่างกาย ลดความร้อนของร่ายกาย บ้างค่ะ ขอบคุณค่ะจากคุณ ......

 สมุนไพรตัวใดบ้างที่มีสรรพคุณช่วยในการระบายความร้อนอยากทราบว่า มีสมุนไพรตัวใดบ้างที่มีสรรพคุณช่วยในการระบายความร้อน ลดอุณหภูมิของร่างกาย ลดความร้อนของร่ายกาย บ้างค่ะ ขอบคุณค่ะจากคุณ ...

คำถาม : สมุนไพรตัวใดบ้างที่มีสรรพคุณช่วยในการระบายความร้อนอยากทราบว่า มีสมุนไพรตัวใดบ้างที่มีสรรพคุณช่วยในการระบายความร้อน ลดอุณหภูมิของร่างกาย ลดความร้อนของร่ายกาย บ้างค่ะ ขอบคุณค่ะจากคุณ : anntinaDate : 30/5/2550 13:34:00คำตอบ : สมุนไพรที่มีงานวิจัยว่.

สมุนไพรรักษาอาการผมร่วงมีความสนใจในยาสมุนไพรที่สามารถที่รักษาอาการผมร่วงและอาการผมหงอกในวัยผู้สูอายุ โดยจาการค้นหาข้อมูลเบื้อต้น อุไรลักษณ์ทราบว่าปะคำดีควายสามารถรักษาอาการผมร่วงได้ แต่ไม่ทราบว่าใช้อย่างไรและอะไรที่เป็นตัวรักษาผมหงอกได้ และต้องใช้อะไรเป็...

 สมุนไพรรักษาอาการผมร่วงมีความสนใจในยาสมุนไพรที่สามารถที่รักษาอาการผมร่วงและอาการผมหงอกในวัยผู้สูอายุ โดยจาการค้นหาข้อมูลเบื้อต้น อุไรลักษณ์ทราบว่าปะคำดีควายสามารถรักษาอาการผมร่วงได้ แต่ไม่ทราบว่าใช้อย่างไรและอะไรที่เป็นตัวรักษาผมหงอกได้ และต้องใช้อะไรเป็

คำถาม : สมุนไพรรักษาอาการผมร่วงมีความสนใจในยาสมุนไพรที่สามารถที่รักษาอาการผมร่วงและอาการผมหงอกในวัยผู้สูอายุ โดยจาการค้นหาข้อมูลเบื้อต้น อุไรลักษณ์ทราบว่าปะคำดีควายสามารถรักษาอาการผมร่วงได้ แต่ไม่ทราบว่าใช้อย่างไรและอะไรที่เป็นตัวรักษาผมหงอกได้ และต้องใ.

เครื่องหมาย อย. กับสมุนไพรอยากทราบว่า ยาสีฟันสมุนไพร ต้องมี เครื่องหมาย อย. หรือไม่ เพราะบางยี่ห้อแจ้งว่า ไม่จำเป็นต้องมี เนื่องจากไม่มีสารควบคุม ขอบคุณครับ จากคุณ ......

 เครื่องหมาย อย. กับสมุนไพรอยากทราบว่า ยาสีฟันสมุนไพร ต้องมี เครื่องหมาย อย. หรือไม่ เพราะบางยี่ห้อแจ้งว่า ไม่จำเป็นต้องมี เนื่องจากไม่มีสารควบคุม ขอบคุณครับ จากคุณ ...

คำถาม : เครื่องหมาย อย. กับสมุนไพรอยากทราบว่า ยาสีฟันสมุนไพร ต้องมี เครื่องหมาย อย. หรือไม่ เพราะบางยี่ห้อแจ้งว่า ไม่จำเป็นต้องมี เนื่องจากไม่มีสารควบคุม ขอบคุณครับ จากคุณ : ธีระเชษฐDate : 29/6/2550 16:42:00คำตอบ : ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีรายการสา.

Top Views