Menu

ดูแลร่างกายด้วย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Try it today

  • Don't worry your email infomation is safe with us. We hate spam as much as you hate.

สมุนไพรไทย

รายการข้อมูลสมุนไพรไทย!

สมุนไพรเป็นมรดกจากธรรมชาติ หรือเป็นยาวิเศษที่ธรรมชาติมอบไว้ให้กับมวลมนุษย์เพื่อบำรุงร่างกายและบำบัดโรคภัย ประวัติการนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์มีมายาวนานครั้งประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่รู้จักการทดลองสังเกตุและจดจำ การนำพืชต่างๆที่อยู่ในป่ามาใช้บริโภคและสังเกตุผลลัพท์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้คุณหรือโทษ และทำการบันทึกจดจำจนนำมาเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน.

รายการ สมุนไพร ตัวอย่าง.

ดูรายการสมุนไพรทั้งหมดได้ที่นี่ Click

ชุมเห็ดเทศ

ชุมเห็ดเทศ

ชุมเห็ดเทศ

ชุมเห็ดเทศ

ชุมเห็ดเทศ ชื่อเครื่องยาชุมเห็ดเทศ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบสดและแห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาชุมเห็ดเทศ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ชุมเห็ดใหญ่ ลับหมื่นหลวง ชี้คาก หมากกะลิงเทศ ส้มเห็ด ชื่อวิทยาศาสตร์Cassia alata L. ชื่อพ้องSenna alata (L.) Roxb., Cassia bracteata ชื่อวงศ์Leguminosae-Caesalpinoideae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ใบรูปวงรีแกมขอบขนาน หรือรูปไข่กลับ กว้าง 3-7 เซนติเมตร ย.

View Detail
เปราะป่า

เปราะป่า

เปราะป่า

เปราะป่า

เปราะป่า ชื่อเครื่องยาเปราะป่า ชื่ออื่นๆของเครื่องยาตูบหมูบ ได้จากเหง้า ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเปราะป่า ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ตูบหมูบ (อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ); เปราะเถื่อน (ปราจีนบุรี ชพ);เปราะเขา เปราะป่า ชื่อวิทยาศาสตร์Kaempferia marginata Carey ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Zingiberaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            มีเหง้าสั้น ขนาดเล็ก เหง้าหลักทรงกลม สีน้ำตาล ที่ผิวมีรอยข้อปล้องชัดเจ.

View Detail
สมอพิเภก

สมอพิเภก

สมอพิเภก

สมอพิเภก

สมอพิเภก ชื่อเครื่องยาสมอพิเภก ชื่ออื่นๆของเครื่องยาผล ได้จาก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสมอพิเภก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ลัน สมอแหน แหน แหนขาว แหนต้น สะคู้ ชื่อวิทยาศาสตร์Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Combretaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ผลรูปกลมหรือรี แข็ง กว้างประมาณ 1.5-2 ซม. ยาว 2.5-3 ซม. มีสัน 5 สัน ผิวนอกปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลหนาแน่น เมล็ดเดี่ยวแข็ง ผลอ่อน.

View Detail
ขมิ้นชัน

ขมิ้นชัน

ขมิ้นชัน

ขมิ้นชัน

ขมิ้นชัน ชื่อเครื่องยาขมิ้นชัน ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้าสด เหง้าแห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาขมิ้นชัน ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ขมิ้น(ทั่วไป) ขมิ้นแกง ขมิ้นหยวก ขี้มิ้น ตายอ สะยอ หมิ้น(ภาคใต้) ขมิ้นหัว(เชียงใหม่) ชื่อวิทยาศาสตร์Curcuma longa L. ชื่อพ้องAmomum curcuma Jacq., Curcuma brog Valeton, Curcuma domestica Valeton, Curcuma ochrorhiza Valeton, Curcuma soloensis Valeton, Curcuma tinctoria Guibourt, Stissera curcuma Giseke, Stissera curcuma ชื่อวง.

View Detail
จันทน์ขาว

จันทน์ขาว

จันทน์ขาว

จันทน์ขาว

จันทน์ขาว ชื่อเครื่องยาจันทน์ขาว ชื่ออื่นๆของเครื่องยาแก่นจันทน์ขาว ได้จากแก่น เนื้อไม้ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาจันทน์ขาว ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)จันทน์ทนา จันทน์ใบเล็ก จันทน์หอม จันทน์ตะเบี้ย ชื่อวิทยาศาสตร์Tarenna hoaensis Pit. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Rubiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            เนื้อไม้และแก่น มีสีออกน้ำตาลอ่อน หรือออกขาวนวล มีรสขม หวาน หรือรสขมเย็นระคนกัน   เครื.

View Detail
เทียนสัตตบุษย์

เทียนสัตตบุษย์

เทียนสัตตบุษย์

เทียนสัตตบุษย์

เทียนสัตตบุษย์ ชื่อเครื่องยาเทียนสัตตบุษย์ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผล ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเทียนสัตตบุษย์ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)อาหนี ชื่อวิทยาศาสตร์Pimpinella anisum L. ชื่อพ้องAnisum odoratum Raf., Anisum officinale DC., Anisum officinarum Moench, Anisum vulgare Gaertn., Apium anisum (L.) Crantz, Carum anisum (L.) Baill., Ptychotis vargasiana DC., Selinum anisum (L.) E.H.L. Krause, Sison anisum (L.) Spreng, Seseli gilliesii Hook. & Arn., Tragium an.

View Detail
สะระแหน่

สะระแหน่

สะระแหน่

สะระแหน่

สะระแหน่ ชื่อเครื่องยาสะระแหน่ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากทั้งต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสะระแหน่ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)สะระแหน่ต้น ต้นน้ำมันหม่อง (ไทย) หอมด่วน (พายัพ) สะแน่ (ใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์Mentha × cordifolia Opiz ex Fresen. ชื่อพ้องMentha × villosa Huds., Mentha x amaurophylla Timb.-Lagr., M. x benthamiana Timb.-Lagr., Mentha × billotiana Déségl. & T.Durand, M. x bolzanensis Heinr.Braun, M. x chloreilema (Briq.) Heinr.Braun, M. x chlorostachya Gand. .

View Detail
ชุมเห็ดไทย

ชุมเห็ดไทย

ชุมเห็ดไทย

ชุมเห็ดไทย

ชุมเห็ดไทย ชื่อเครื่องยาชุมเห็ดไทย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาชุมเห็ดไทย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ชุมเห็ดเขาควาย ชุมเห็ดควาย ชุมเห็ดเล็ก ชุมเห็ดนา พรมดาน ลับมืนน้อย เล็บหมื่นน้อย หญ้าลักลืน เล็นเค็ด ชื่อวิทยาศาสตร์Cassia tora L. ชื่อพ้องSenna tora ชื่อวงศ์Leguminosae-Caesalpinoideae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ใน1 ฝัก มีประมาณ 20-30 เมล็ด เมล็ดผิวเรียบ เงา.

View Detail
ว่านน้ำ

ว่านน้ำ

ว่านน้ำ

ว่านน้ำ

ว่านน้ำ ชื่อเครื่องยาว่านน้ำ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากรากและลำต้นใต้ดิน ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาว่านน้ำ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ว่านน้ำเล็ก ตะไคร้น้ำ คาเจียงจี้ ทิสืปุตอ ผมผา ส้มชื่น ฮางคาวน้ำ ฮางคาวบ้าน ฮางคาวผา ชื่อวิทยาศาสตร์Acorus calamus L. ชื่อพ้องAcorus angustatus Raf., Acorus angustifolius Schott, Acorus belangeri Schott, Acorus calamus-aromaticus Clairv., Acorus casia Bertol., Acorus commersonii Schott, Acorus commutatus Schott, Acorus elatus Salisb.

View Detail
ตูมกา

ตูมกา

ตูมกา

ตูมกา

ตูมกา ชื่อเครื่องยาตูมกา ชื่ออื่นๆของเครื่องยาโกฐกะกลิ้ง ได้จากเมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาแสลงใจ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ตูมกาขาว ขี้กา (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะติ่ง มะติ่งต้น มะติ่งหมาก (เหนือ) แสงเบื่อ แสลงเบื่อ แสลงโทน แสลงทม ตูมกาต้น ตึ่ง ตึ่งต้น เม็ดกะจี้ กระดุมสุนัข ถั่วพิษ กระดุมผู้สั่น ชื่อวิทยาศาสตร์Strychnos nux-blanda A.W. Hill ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Strychnaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:         &.

View Detail
สันพร้าหอม

สันพร้าหอม

สันพร้าหอม

สันพร้าหอม

สันพร้าหอม ชื่อเครื่องยาสันพร้าหอม ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสันพร้าหอม ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)เกี๋ยงพาใย (เหนือ), พอกี่ (กะเหรี่ยง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Eupatorium fortunei Turcz. ชื่อพ้องEupatorium caespitosum Migo, Eupatorium stoechadosmum ชื่อวงศ์Asteraceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             เนื้อใบค่อนข้างหนา สีเขียวเข้ม ปนแดง ผิวมัน แผ่นใบรูปใบหอกแคบ ป.

View Detail
สารภี

สารภี

สารภี

สารภี

สารภี ชื่อเครื่องยาสารภี ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากดอก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสารภี ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ทรพี สร้อยพี สารภีแนน ชื่อวิทยาศาสตร์Mammea siamensis T. Anderson ชื่อพ้อง Calysaccion siamense Miq. ชื่อวงศ์Calophyllaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             ดอกขนาดเล็ก ทรงกลมกลีบดอกสีขาว ร่วงง่าย มีกลิ่นหอม เกสรตัวผู้สีเหลือง จำนวนมาก ดอกแห้งสีน้ำตาล กลีบเลี้ยงมี 2 กลีบ .

View Detail

ดูรายการสมุนไพรทั้งหมดได้ที่นี่ Click


ฟ้าทะลายโจร

ชื่อเครื่องยา

ฟ้าทะลายโจร

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ฟ้าทะลาย

ได้จาก

ส่วนเหนือดิน

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

ฟ้าทะลายโจร

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

น้ำลายพังพอน หญ้ากันงู ซีปังฮี

ชื่อวิทยาศาสตร์

Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees

ชื่อพ้อง

Justicia paniculata Burm.f.

ชื่อวงศ์

Acanthaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:
           ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม ใบเดี่ยว ก้านใบยาว 3-10 มิลลิเมตร แผ่นใบรูปไข่หรือรูปรี กว้าง 1-4 เซนติเมตร ยาว 2-12 เซนติเมตร โคนใบแหลม ปลายใบแหลมมาก ขอบใบหยักตื้นหรือเรียบ ผิวด้านบนสีเข้มกว่าด้านใต้ใบ ผงสมุนไพรส่วนเหนือดิน มีสีเขียวเข้ม มีกลิ่นเฉพาะ รสขมจัด

 

เครื่องยา ฟ้าทะลายโจร

 

เครื่องยา ฟ้าทะลายโจร(บรรจุแคปซูล)

 

 


ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:
           ปริมาณความชื้นไม่เกิน 11% w/w  ปริมาณสิ่งแปลกปลอมไม่เกิน 2% w/w  ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ไม่เกิน 2.0% w/w  ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล(85%) ไม่น้อยกว่า 13% w/w  สารสกัดด้วยน้ำ ไม่น้อยกว่า 18% w/w  ปริมาณแลคโตนรวมคำนวณเป็นแอนโดรกราฟโฟไลด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.0 โดยน้ำหนัก

สรรพคุณ:
           ตำรายาไทย: มีการใช้ส่วนเหนือดินเก็บก่อนที่จะมีดอก เพื่อรักษาไข้ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ดับพิษร้อน ระงับอักเสบในอาการไอ เจ็บคอ คออักเสบ ต่อมทอนซิล หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ขับเสมหะ ลดบวม แก้บิด แก้กระเพาะอาหารอักเสบ ลำไส้อักเสบ รักษาโรคผิวหนัง ฝี การติดเชื้อ ที่ทำให้มีอาการปวดท้อง ท้องเสีย บิด ทำให้เจริญอาหาร

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:

           1. บรรเทาอาการเจ็บคอ / บรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

                   ขนาดยาที่ใช้  1. รับประทานครั้งละ 1.5 – 3 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร และก่อนนอน  (ใช้ผงจากส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจร ที่มีสารสำคัญ total lactone โดยคำนวณเป็น andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.0 โดยน้ำหนัก (w/w) และปริมาณ andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก (w/w)   
                                       2. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 60 - 120 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง    (บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร, 2563)  
                     ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรสำหรับแก้เจ็บคอในกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้
                  - ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากติดเชื้อ Streptococcus group A
                  - ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคไตอักเสบ เนื่องจากเคยติดเชื้อ Streptococcus group A
                  - ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจรูห์มาติค
                  - ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากมีการติดเชื้อแบคทีเรีย และมีอาการรุนแรง เช่น มีตุ่มหนองในคอ มีไข้สูง และหนาวสั่น    (บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร, 2563)  
 
                   2. รักษาโรคโควิด 19 (severe acute respiratory syndrome corona virus-2 (SARS-CoV-2) ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง
                      รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง  เป็นระยะเวลานาน 5 วัน  (บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร, ฉบับที่ 2, 2564)  โดยยามีผลลดจำนวนไวรัสที่เข้าเซลล์แล้ว แต่ไม่มีผลในการป้องกันไวรัสเข้าเซลล์
 

            3. บรรเทาอาการท้องเสียไม่ติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปน             

            รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 2 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน (ใช้ผงจากส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจร ที่มีสารสำคัญ total lactone โดยคำนวณเป็น andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.0 โดยน้ำหนัก (w/w) และปริมาณ andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก (w/w)   (บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร, 2563)        

           4.ใช้ใบสดตำพอกฝี หรือคั้นทำน้ำทาแผลพุพองบ่อย ๆ ถ้าใช้พอกฝี  เปลี่ยนยาเช้า - เย็น

องค์ประกอบทางเคมี:
           สารประเภทแลคโตน andrographolide, neoandrographolide, deoxyandrographolide, deoxy-didehydroandrographolide สารกลุ่มฟลาโวน ได้แก่ aroxylin, wagonin, andrographidine A

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:
           ลดไข้   ต้านการอักเสบ   ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วง ลดการบีบตัวหรือหดเกร็งของลำไส้ และกระเพาะอาหาร ป้องกันตับจากสารพิษ ต้านออกซิเดชั่น กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน  ลดความดันเลือด ลดอัตราการเต้นหัวใจ ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด

 

ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส covid 19  (Corona virus disease 2019) 

          โรคโควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า severe acute respiratory syndrome corona virus-2 (SARS-CoV-2) เชื้อไวรัสนี้ติดต่อโดยผ่านการได้รับละอองฝอยจากการไอจามของผู้ที่มีเชื้อ หรือเอามือไปสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อแล้วนำเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านการขยี้ตา แคะจมูก หรือจับปาก หรือมีการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย  มีระยะฟักตัว 2-14 วัน ไวรัส SARS CoV-2 มีโปรตีนสไปค์ (spike) จับได้ดีกับโปรตีนตัวรับของ angiotensin-converting enzyme 2 (ACE-2) ของเซลล์โฮสต์ที่เยื่อบุทางเดินหายใจ เมื่อมีการติดเชื้อที่ปอดจะทำให้เกิดการหลั่งไซโตไคน์กระตุ้นการอักเสบของปอดทำให้เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อในวงกว้าง (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2564)

          ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ SARS-CoV-2 ในหลอดทดลองของสารสกัดเอทานอล และสารบริสุทธิ์ andrographolide ที่แยกได้จากฟ้าทะลายโจร ทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเขื้อไวรัสภายหลังจากไวรัสเข้าสู่เซลล์แล้ว (Post-entry) โดยจะทำให้เซลล์ติดเชื้อไวรัสก่อนเป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วจึงเติมสารสกัดหรือสารบริสุทธิ์ที่จะใช้ทดสอบ หลังจากนั้นบ่มเพาะเป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ผล (cell เพาะเลี้ยงที่ใช้ทดสอบ คือ Calu-3 ซึ่งเป็นเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจมนุษย์, เชื้อ SARS-CoV-2 ได้จากการ swab บริเวณเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก  ของผู้ป่วย COVID 19 ในประเทศไทย) ใช้วิธีการทดสอบ 2 วิธีคือ High content imaging system หลักการคือใช้แอนติบอดีที่มีความจำเพาะกับ nucleoprotein ของเชื้อ SARS-CoV-2 เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาแล้วจะนำเซลล์ที่ติดเชื้อมาวิเคราะห์ด้วย fluorescence และแสดงผลเป็นภาพเซลล์ และคำนวณร้อยละของเซลล์ที่ติดเชื้อ วิธีที่สองคือ  Plaque inhibition assay โดยการย้อมสีเซลล์ ตรวจดูการติดสีย้อมของเซลล์ติดเชื้อ และนับปริมาณ  plaque  ซึ่งเป็นบริเวณของเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส และไม่ติดสีย้อม แล้วคํานวณหาปริมาณไวรัสโดยมีหน่วยเป็น  Plaque Forming Unit /ml  (PFU/ml) และหาขนาดความเข้มข้นที่ยับยั้งการสร้าง plaque ได้ร้อยละ 50 (IC50) ตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ด้วยวิธี 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide หรือ MTT assay และหาขนาดความเข้มข้นที่ทำให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ ร้อยละ 50 (CC50)

          ผลการวิจัยเมื่อทดสอบด้วยวิธี High content imaging system ของสารสกัดฟ้าทะลายโจร และ andrographolide พบว่าค่าการยับยั้งเชื้อได้ร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ 9.54 μg/ml และ 1.68 μM ตามลำดับ  ยามาตรฐาน remdesivir มีค่า IC50 เท่ากับ 0.043 μM ผลการทดสอบด้วยวิธี Plaque assay พบว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจร และ andrographolide สามารถยับยั้งเชื้อได้โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.036 μg/ml และ 0.034 μM ตามลำดับ ยามาตรฐาน remdesivir มีค่า IC50 เท่ากับ 0.086 μM ผลการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ โดยใช้เซลล์ทดสอบจากมนุษย์ ได้แก่ เซลล์เยื่อบุไตปกติ (HK-2), เซลล์เยื่อบุผิวปอด (Calu-3),เซลล์มะเร็งตับ (HepG2), เซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Caco-2) และเซลล์มะเร็งของเนื้อเยื่อประสาท (SH-SY-5Y) ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจรไม่มึความเป็นพิษต่อเซลล์ทุกชนิดที่ใช้ทดสอบ (CC50>100 μg/ml) และ andrographolide ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์จนถึงมีความเป็นพิษต่ำ โดยมีค่า CC50 เท่ากับ 34.11-81.52 μM เมื่อทดสอบกับเซลล์เพาะเลี้ยงที่ได้จากตับ ไต ปอด และลำไส้ และพบว่าค่า CC50 เท่ากับ 13.19 μM เมื่อทดสอบกับเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง ดังนั้นหากนำไปศึกษาวิจัยต่อในสัตว์ทดลอง และมนุษย์ ควรคำนึงถึงผลข้างเคียงที่อาจขึ้นต่อระบบประสาทด้วย  การทดสอบสาร andrographolide ในการยับยั้งเขื้อไวรัสก่อนเข้าสู่เซลล์ (Pre-entry) หรือการป้องกันการติดเชื้อ เมื่อทดสอบด้วยวิธี High content imaging system โดยใช้ Vero E6 (เซลล์เพาะเลี้ยงจากไตของลิง) โดยจะทำการบ่มเพาะสารสกัดกับเชื้อไวรัสก่อนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วจึงนำไปเติมลงในเซลล์ปกติ นำไปบ่มเพาะต่อเป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ผล พบว่า andrographolide สามารถยับยั้งเชื้อโดยมีค่า IC50 เท่ากับ 19.03 μM เมื่อเปรียบเทียบกับค่า IC50 แบบ Post-entry ค่า IC50 เท่ากับ 6.58 μM ซึ่งแสดงว่า andrographolide มีกลไกในการยับยั้งวงจรของไวรัสในระยะท้าย (late phase) หรือมีผลต่อการรักษา (Post-entry) มากกว่าการป้องกัน (Pre-entry)

         โดยสรุปสาร andrographolide จากฟ้าทะลายโจร ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม diterpenoid ออกฤทธิ์ดีในการยับยั้งเชื้อ SARS-CoV-2(COVID 19) ในหลอดทดลอง เมื่อใช้การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งไวรัสภายหลังจากไวรัสเข้าสู่เซลล์แล้ว (Post-entry) หรือการรักษาภายหลังการติดเชื้อแล้ว จึงมีศักยภาพในการนำไปวิจัยต่อในสัตว์ทดลอง และมนุษย์ เพื่อนำมาใช้เป็นยาเดี่ยว หรือใช้รักษาร่วมกับยาแผนปัจจุบันในการต้านไวรัส SARS-CoV-2 ได้ต่อไป (Sa-Ngiamsuntorn, et al., 2021)


การศึกษาทางคลินิก:
           บรรเทาอาการไข้และเจ็บคอ ในผู้ใหญ่ ดีเทียบเท่ากับยาพาราเซตามอล บรรเทาอาการของโรคหวัด (ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหู นอนไม่หลับ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ไอ มีเสมหะ) รักษาการอักเสบทางเดินปัสสาวะหลังการสลายนิ่ว

การศึกษาทางพิษวิทยา:
           ไม่พบพิษเฉียบพลัน หรือกึ่งเรื้อรัง ในหนูถีบจักรของสารสกัดฟ้าทะลายโจรด้วยแอลกอฮอล์โดยวิธีการกรอกทางปากและฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ได้ค่า LD50 มากกว่า 15 กรัม/กิโลกรัม เมื่อให้ทางปาก หรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง และ 14.98 กรัม/กิโลกรัม โดยวิธีฉีดเข้าใต้ช่องท้อง      

          

ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร เนื่องจากอาจทำให้เกิดทารกวิรูปได้
 
ข้อควรระวัง:
- หากใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง
  การใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกันนาน อาจทำให้กล้ามเนื้อเปลี้ย มือเท้าชาได้ เนื่องจากฟ้าทะลายโจรเป็นยาเย็น จึงควรหยุดใช้ยา หรือไม่ใช้ติดต่อกันนานเกินไป
- หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกันตามกำหนดการรักษาแล้วไม่หาย หรือ มีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยา ควรหยุดใช้และพบแพทย์
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP 450) เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP 1A2, CYP 2C9 และ CYP 3A4
 
อาการไม่พึงประสงค์:  อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เบื่ออาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น และอาจเกิดลมพิษได้
 
 
เอกสารอ้างอิง:
  1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2564. คู่มือเภสัชกร:เพื่อให้คำแนะนำเรื่องวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ 1. (หนังสือ e-book)
  2. Sa-Ngiamsuntorn K, Suksatu A, Pewkliang Y, Thongsri P, Kanjanasirirat P, Manopwisedjaroen S, Charoensutthivarakul S, Wongtrakoongate P, Pitiporn S, Chaopreecha J, Kongsomros S, Jearawuttanakul K, Wannalo W, Khemawoot P, Chutipongtanate S, Borwornpinyo S, Thitithanyanont A, Hongeng S. Anti-SARS-CoV-2 activity of Andrographis paniculata extract and its major component andrographolide in human lung epithelial cells and cytotoxicity evaluation in major organ cell representatives. J Nat Prod. 2021; 84(4): 1261-1270.

 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายการแนะนำสมุนไพรประเภทอื่นๆ

ผลการทดลองสมุนไพร!

ในปัจจุบันสมุนไพรได้ถูกนำมาทดลองในห้องทดลองถึงผลในด้านเคมีและชีวภาพต่างๆ จากสารที่อยู่ในตัวสมุนไพร เพื่อเป็นการยืนยัน ในแง่ของผลของการนำสมุนไพรนั้นมาใช้ในการบริโภคเพื่อบำรุงร่างกาย หรือใช้ในการรักษาโรค ซึ่งผลวิจัยนี้เป็นผลวิจัยที่มาจาก ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร ของสำนักข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยามหิดล ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลในการอ้างอิง.
ดูผลวิจัยสมุนไพรทั้งหมด Click ที่นี่

1428

ฤทธิ์ลดไขมันในตับของสารสกัดจากชาเขียวในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์
ฤทธิ์ลดไขมันในตับของสารสกัดจากชาเขียวในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากชาเขียวในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ น้ำหนักเกินและไม่มีประวัติเบาหวานร่วมด้วย ทำการศึกษาด้วยการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้รับประทานแคปซูลสารสกัดจากชาเขียว ขนาด 500 มก. วันละ 2 ครั้ง นาน 12 สัปดาห์ กลุ่มที่สอง ได้รับยาหลอก เป็นกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากชาเขียว สามารถลดน้ำหนักตัว ลดระดับดัชนีที่คำนวณจากก...

1055

ประโยชน์ของนมและน้ำมันข้าวโพดในการช่วยรักษาสารไอโซไทโอไซยาเนทในหัวผักกาดขาว
ประโยชน์ของนมและน้ำมันข้าวโพดในการช่วยรักษาสารไอโซไทโอไซยาเนทในหัวผักกาดขาวสารไอโซไทโอไซยาเนท (isothiocyanate; ITC) ซึ่งเป็นสารสำคัญในหัวผักกาดขาว (Raphanus sativus L.) มีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งและยับยั้งการอักเสบ แต่มักจะสลายตัวได้ง่ายในสารละลายที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ การศึกษาโดยวัดสาร ITC ในน้ำคั้นจากหัวผักกาดขาวที่ผสมกับน้ำ น้ำมันข้าวโพด หรือนม พบว่าน้ำมันข้าวโพดและนมจะช่วยป้องกันการสลายตัวของ ITC โดยพบว่าน้ำหัวผักกาดขาวที่ผสมในน้ำมันข้าวโพดและนมจะมีความเข้มข้นของ ITC มากกว่าน้ำหัวผักกาดที่...

488

ประโยชน์ของชาต่อการต้านเซลล์มะเร็งเต้านม
ประโยชน์ของชาต่อการต้านเซลล์มะเร็งเต้านม (Human breast cancer MCF-7 cell)ชาเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะในชามีสารประกอบโพลีฟีนอลชื่อว่า catechins ที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย การทดลองเปรียบเทียบปริมาณสาร catechins และ caffeine ในชา 6 สายพันธุ์ ได้แก่ Camellia japonica, Camellia tenuifloria, Camellia oleifera, Camellias  และ Camellia sinensis  พบว่าในชาทั้ง 6 สายพันธุ์มีปริมาณ caffeine น้อยมากเมื่อเทียบกั...

283

ผลของสารสกัดกระเทียมแก่ต่อกระบวนการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในหนูทดลอง
ผลของสารสกัดกระเทียมแก่ต่อกระบวนการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในหนูทดลองการทดลองให้สารสกัดจากระเทียมแก่ (สกัดด้วยแอลกอฮอล์ 20%เป็นเวลา 20 เดือน แล้วนำมาระเหยภายใต้ความดันต่ำเพื่อเพิ่มความเข้มข้น สารสกัดเทียม 1 มก. เท่ากับกระเทียมแห้ง 1 ก.) ผสมในอาหารความเข้มข้น 2%กับหนูทดลองที่ได้รับการตัดต่อพันธุกรรมให้มีกระบวนการเกิดโรคอัลไซเมอร์ เป็นเวลา 4 เดือน พบว่าสารสกัดจากกระเทียมมีผลลดกระบวนการเกิดโรคอัลไซเมอร์ คือลดการเกิด amyloid และการอักเสบในสมอง รวมถึงลดการเกิด tau phosphorylation ได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกั...

232

Xanthones
Xanthones จากรากกระทิงป้องกันความดันโลหิตต่ำ สาร caloxanthone E, 6-doxyjacareubin, caloxanthone C, macluraxanthone, caloxanthone A, caloxanthone B และ caloxanthone B methyl ether จากรากกระทิง ขนาด 10 มก./กก. ให้หนูถีบจักรกินจะช่วยป้องกันการเกิดความดันโลหิตต่ำได้ โดยมีฤทธิ์ยับยั้ง platelet activating factor สาร caloxanthone E และ 6-dioxyjacareubin จะให้ผลในการยับยั้งสูงที่สุดมากกว่า 60% Planta Med 2005;71:90-2 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูล...

502

การบริโภคน้ำเกากีฉ่าย
การบริโภคน้ำเกากีฉ่าย (Lycium barbarum  , goji) ช่วยเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายการทดลองแบบ ramdomized, double-blind, placebo-controlled ในอาสาสมัครชาวจีนสุขภาพดี อายุระหว่าง 55-72 ปี จำนวน 50 คน (ชาย 25 คน และหญิง 25 คน) แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน โดยกลุ่มแรก (ชาย 12 คน และหญิง13 คน) ให้รับประทานน้ำเกากีฉ่าย 60 มิลลิลิตร วันละ 2 เวลาพร้อมอาหาร (วันละ 120 มิลลิลิตร ที่มี Lycium barbarum  polysaccharide 1,632 มิลลิกรัม) นาน 30 วันกลุ่มที่สองให้รับประทานยาหลอกท...

223

เสลดพังพอนลดน้ำตาลในเลือด
เสลดพังพอนลดน้ำตาลในเลือด เมื่อป้อนสารสกัดเมทานอลจากส่วนเหนือดินของเสลดพังพอนตัวผู้ให้หนูขาวที่เป็น เบาหวาน ขนาด 100, 200 และ 300 มก./กก. น้ำตาลในเลือดหนูจะลดลงหลังจากกินสารสกัดไป 4 ชั่วโมง และให้ผลนานถึง 12 ชั่วโมง สารสกัดขนาด 300 มก./กก. ให้ผลลดระดับน้ำตาลในเลือดสูงสุดที่ 12 ชั่วโมงหลังจากกินสารสกัด เท่ากับ 15.35% ส่วนยา glibenclamide ขนาด 10 มก./กก. จะลดระดับน้ำตาลในเลือด 18.80% ณ ช่วงเวลาเดียวกัน สารสกัดจากเสลดพังพอนไม่มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดหนูขาวที่ไม่เป็นเบาหวาน ค่า LD50 เมื่อป้อนสารสก...

90

สารสกัดชาเขียวและน้ำองุ่นแดงมีผลยับยั้งเอนไซม์ฟีนอล
สารสกัดชาเขียวและน้ำองุ่นแดงมีผลยับยั้งเอนไซม์ฟีนอล ซัลโฟทรานสเฟอเรส สารสกัดอะมีนบางชนิด (amines) เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปสารก่อมะเร็งโดยเอนไซม์ฟีนอล ซัลโฟทรานสเฟอรเรส (phenol sulfotransferase, P-ST) จากการศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) พบว่าสารสกัดจากชาเขียวและน้ำองุ่นแดงให้ผลยับยั้งเอนไซม์ P-ST ที่เตรียมจากลำไส้หนู และเอนไซม์ P-ST ที่เตรียมจากเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เพาะเลี้ยง (human colon carcinoma, Caco-2) สารกลุ่มคาเทชินส์ (catechins) เช่น (-)-...

693

ฤทธิ์ป้องกันการตายของเซลล์ประสาทจากภาวะสมองขาดเลือดของสารสกัดน้ำจากใบมะกอกฝรั่ง
ฤทธิ์ป้องกันการตายของเซลล์ประสาทจากภาวะสมองขาดเลือดของสารสกัดน้ำจากใบมะกอกฝรั่งการทดลองป้อนสารสกัดน้ำจากใบมะกอกฝรั่ง ขนาด 50, 75 และ 100 มก./กก./วันให้แก่หนูแรท ติดต่อกัน 30 วัน ก่อนชักนำให้หนูเกิดภาวะสมองขาดเลือด โดยทำให้เกิดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนกลางเกิดการอุดตัน แล้ววัดการเกิดรอยโรคหลังจากเกิดภาวะสมองขาดเลือด 60 นาที พบว่าสารสกัดน้ำจากใบมะกอกฝรั่งทั้ง 3 ขนาดมีผลลดอัตราส่วนของ Low density lipoprotein (LDL) ต่อ High density lipoprotein (HDL) ในเลือดลงเมื่อเทียบกับหนูในกลุ่มควบคุม และสารสก...

ถามตอบปัญหาสมุนไพร
ดูถามตอบปัญหาสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Click ที่นี่